Hoeveel kost je een indexsprong?

De index is een mechanisme waarmee de lonen, de pensioenen en de sociale uitkeringen automatisch worden aangepast aan de levensduurte. De index beschermt dus de koopkracht van alle werknemers en uitkeringsgerechtigden in ons land. Het ACV is voorstander van het behoud van de index.
Maar de regering heeft een indexsprong doorgevoerd die voelbaar is in onze portemonnee. Bereken wat de indexsprong je kost.