#OurPayRise

Europe needs a pay rise
Europe needs a pay rise. De Europeanen hebben recht op meer loon. De Europese vakbonden slaan in 2017 en 2018 de handen in elkaar om die loonsverhogingen af te dwingen.

Loonsverhogingen zijn goed voor de economie

Sinds de financiële crisis in 2008 voeren de Europese instellingen een beleid van besparingen. Ze beschouwen hogere lonen als een kost die de competitiviteit van landen en bedrijven aantast.
Maar de economie is net gebaat bij loonsverhogingen. Ze zijn het beste recept voor groei en jobcreatie. Want wie goed betaald wordt, heeft meer geld om te spenderen. En dat geld zorgt voor meer productie, investeringen en winsten.

Europese campagne

De Europese vakbonden vinden dat collectieve onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers de beste manier zijn om die loonsverhogingen te bereiken. Regeringen moeten een klimaat scheppen die zulke onderhandelingen stimuleert.
Het ETUC (de confederatie van Europese vakbonden) voert in 2017 en 2018 campagne om die collectieve onderhandelingen een duw in de rug te geven. De campagne Europe needs a pay rise pleit ook voor:
  • Tax shifts: minder belastingen op lage inkomens
  • Maatregelen tegen gevaarlijk werk en tegen contracten die werknemers uitbuiten
  • Het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
  • Minimumlonen die niet onder de 60% gaan van de gemiddelde lonen duiken

Waarom verdien jij een loonsverhoging?

Ook jij kan jouw stem laten horen. 
Op de campagnewebsite kan je een boodschap achterlaten: waarom verdienen werknemers in jouw land of sector een loonsverhoging? Wat zou je doen met dat extra loon? Hoe zou je je daarbij voelen?

Campagnevideo