• ACV Banner tax shift België is slechtste leerling van de klas
  • ACV Banner tax shift
  • ACV Banner tax shift is broodnodig
 

28 mei: Tax Justice Day

De strijd tegen fiscale fraude en belastingontduiking staat centraal op de Dag van de fiscale rechtvaardigheid ofwel Tax Justice Day. We vragen op die dag aandacht voor een rechtvaardige spreiding van de belastingdruk. Meer dan ooit staat het idee van de 'tax shift' op de politieke agenda. Maar de voorstellen van de verschillende partijen zijn niet rechtvaardig. Daarom blijven we druk uitoefenen voor een eerlijke tax shift. 
Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks…. De recente fiscale schandalen tonen ons keer op keer dat welgestelde particulieren en ondernemingen hun geld blijven verbergen dankzij offshorebedrijven en geheime rekeningen in belastingparadijzen. Alleen al via de HSBC-bank konden 3000 rijke, belastingplichtige Belgen zes miljard euro onttrekken aan de belastingen. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Het verlies aan fiscale inkomsten te wijten aan fraude in België wordt geraamd op ongeveer 20 miljard euro per jaar. 

Financieel Actienetwerk (FAN)

Het Financieel Actienetwerk (FAN) (ofwel Réseau pour la justice fiscale, RJF) waar het ACV actief lid van is, plaatsen de vijfde dag van de fiscale rechtvaardigheid op 28 mei dan ook in het teken van de fiscale fraude en belastingontduiking. Ze leggen daarbij de nadruk op de desastreuze gevolgen van de besparingen die de regering de federale overheidsdienst (FOD) voor financiën oplegt. Deze besparingen bij de FOD Financiën leiden tot minder controles. Op die manier loopt ons land miljarden inkomsten mis.

Miljardenvlucht

België is een fiscaal paradijs voor multinationals. Fiscale stimuli stellen hen in staat hun belastingen zeer sterk naar beneden te halen of er zelfs geen te betalen. Ondanks die fiscale cadeautjes hebben deze bedrijven 20.000 mensen ontslagen…. 
België is ook voor de rijksten een fiscaal paradijs. De 10% rijksten bezitten 44% van de totale rijkdom van ons land. Tegelijkertijd bezit de helft van de Belgische gezinnen nauwelijks 10% van de totale rijkdom. Toch krijgt de Belgische fiscus nog steeds niet automatisch informatie van de banken en Belgische financiële instellingen. Dit in tegenstelling tot de meeste andere Europese landen. Er is geen vermogensbelasting of –kadaster, geen belasting op beursmeerwaarde. 
Daarnaast toont de regering zich ook niet bijzonder gehaast om deze ongelijkheid aan te pakken. De tax shift laat op zich wachten. De ondernemingen laten hun belastingen nog steeds dalen dankzij notionele intresten en rulings (voorafgaande afspraken met de fiscale administratie die het mogelijk maken minder belastingen te betalen). In de strijd tegen de fiscale fraude sluit de minister van Justitie liefst onderhandse akkoorden met de fraudeurs. Zo ziet hij af van gerechtelijke vervolging en is hij tevreden met lichte boetes. Nogmaals geldverlies voor de staat!   
Als kers op de taart heeft de regering-Michel beslist om de komende vijf jaar slechts één op de vijf ambtenaren te vervangen. De fiscale administratie heeft al 6000 ambtenaren verloren sinds 2006. Nu de Belgische staat geld nodig heeft en de ene besparingsmaatregel na de andere invoert, is dit pure onzin: een ambtenaar van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) levert de staat 2,3 miljoen euro per jaar op!  

Meer info?