Overzicht nieuws en opinie

ACV laat van zich horen
2017-11-17 Pijler van sociale rechten
NOV 17

Pijler van sociale rechten: een grote stap voor de werknemers

Vandaag wordt in Göteborg  de Pijler van sociale rechten ondertekend. Een echte kans voor Europa om het bezuinigingsbeleid de rug toe te keren en de werknemers nieuwe hoop te geven in het Europese project.
1711209 Sociale rechten 970
NOV 9

#socialrights first in Europa!

Gisteren veranderde Brussel in het actieterrein voor een socialer Europa. Samen met de andere vakbonden hielden we een pleidooi voor een forse uitbouw van sociale rechten in Europa. Want Europa zal sociaal zijn of niet lang meer zijn.
2017-10-24 Minder pensioen voor wie tussen zijn 14 en 20 jaar begon te werken
OKT 24

Minder pensioen voor wie tussen zijn 14 en 20 jaar begon te werken

Het ACV hoopt dat de plenaire vergadering van het parlement oor heeft voor de ongerustheid van tienduizenden mensen. En alsnog het plan eenheid van loopbaan stopt.
171024 Sociale rechten eerst 150x150
OKT 24

Sociale rechten eerst! Zet de Europese leiders onder druk

De Europese Commissie werkt aan een Europese Pijler van Sociale Rechten. Jij kan de Europese leiders mee onder druk zetten om het niet bij woorden te laten. Stap op 8 november mee op naar het Europese hoofdkwartier!
2017-10-17 Uitzendarbeid met contract van onbepaalde duur
OKT 17

Natuurlijk zijn we voor contracten onbepaalde duur, maar...

Minister Peeters vroeg vakbonden en werkgevers een akkoord te sluiten om contracten van onbepaalde duur in de uitzendsector mogelijk te maken. Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal hierover niet onderhandelen.
171017 Dag tegen armoede
OKT 17

‘Ongelijkheid moet aangepakt worden, maar regering laat na te herverdelen’

Volgens het IMF neemt de ongelijkheid binnen landen toe en is het hoog tijd daar iets aan te doen. Ook in ons land. Wat zijn de voornemens van onze regering? Chris Serroyen (Studiedienst ACV) gaat op deze dag voor de bestrijding van armoede op zoek naar herverdeling in het Zomerakkoord. Maar hij vindt bitter weinig.
171013 Basisbaan
OKT 13

De basisbaan: opstap naar duurzame tewerkstelling

Wie na intensieve begeleiding door de VDAB nog geen job gevonden heeft, moet een baan aangeboden krijgen. Dat stelt het Vlaamse ACV in november voor op zijn congres.
Brussels-congres-mini-150x150
OKT 12

LIVE: sfeerbeelden van op het Brussels ACV-congres

Hoe zijn we als vakbond vervlochten met onze hoofdstad? Daarover debatteert het congres van het Brussels Regionaal Comité van het ACV vandaag. Geniet van enkele sfeerbeelden.
2017-10-09 Geen akkoord over zware beroepen
OKT 9

Geen akkoord over zware beroepen: gezondheid van werknemers in gevaar

In het Nationaal Pensioencomité werd vandaag geen akkoord bereikt over het rapport inzake zware beroepen. We betreuren dat de werkgevers het sociaal overleg over dit voorstel geen kans hebben gegeven. 
2017-08-23 ACV in diepe rouw
Maandag 21 augustus gebeurde een vreselijk drama in de het ACV dienstencentrum in Diest. ACV-collega Sara Vanpassel werd neergeschoten. Het ACV veroordeelt deze laffe daad en doet er alles aan om de familie en de collega’s in deze extreem moeilijke omstandigheden te ondersteunen. 
Lees meer
170704 Vakbonden buizen regering
Vandaag gaf het verenigde vakbondsfront – ACV, ABVV en ACLVB – een rapport aan de regering-Michel. We buizen de regering over de hele lijn.
Lees meer
2017-06-28 7 op 10 werknemers zien koopkracht dalen
De voorbije weken hielp het ACV duizenden werknemers bij het invullen van hun belastingbrief. Het ACV bevroeg 1.700 van hen over hun koopkracht, spaargedrag en belastingen. De resultaten van de bevraging tonen aan dat we de goednieuwsshow van de regering over koopkracht toch best met een flinke korrel zout nemen.
Lees meer
2017-06-28 Voor een progressief beleid in Brussel
Het Brussels regionaal comité van het ACV neemt akte van de politieke crisis in de schoot van de Brusselse en Waalse gewestregeringen en, als gevolg daarvan, binnen de regeringen van de Franse Gemeenschap en van de Brusselse Gemeenschapscommissies.
Lees meer
170616 Hoe sociaal stemmen Belgische Europarlementariërs?
21 Belgische Europese parlementsleden nemen belangrijke beslissingen over een waaier aan sociale en economische onderwerpen. Het ACV liet de onafhankelijke ngo VoteWatch Europe nagaan hoe sociaal onze landgenoten in het Europees parlement stemmen.
Lees meer
2017-06-21 Vakbondsactie tegen verhoging pensioenleeftijd
Vandaag, 21 juni, hebben de drie vakbonden hun pleidooien gehouden in het Grondwettelijk Hof tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, de verstrenging van het vervroegd pensioen en het optrekken van de leeftijd voor het overlevingspensioen.
Lees meer
Temperatuur-te warm om te werken
Het is deze week tropisch warm. Mag je thuisblijven van je werk als een hittegolf het land overspoelt? Nee, maar je werkgever moet wel voorzorgen nemen. Hopelijk is jouw werkgever voorbereid...
Lees meer
2017-06-17 Luc Cortebeeck verkozen tot voorzitter van IAO
Vandaag werd Luc Cortebeeck, erevoorzitter van het ACV, verkozen tot nieuwe voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). In die hoedanigheid zal hij onder meer de raad van bestuur van de IAO voorzitten.
Lees meer
Cleanekleren spot 970
JUN 16

Bekijk de prachtige promospot van #cleanekleren

In mei won Wereldsolidariteit de Fair Time Award van Medialaan. Met het prijzengeld kon de organisatie een prachtige tv-spot maken. Vanavond gaat hij de ether in.
170523 Rerum Novarum Speech Marc Leemans 23 mei 2017
ACV-voorzitter Marc Leemans hield ter gelegenheid van Rerum Novarum een pleidooi tegen ongelijkheid. Hij benadrukt het belang van overheid die middelen heeft om collectief en solidair en verbindend te functioneren. Herlees zijn toespraak van 23 mei, gehouden in Heusden-Zolder.
Lees meer
Cleane kleren Ouk Channeng
APR 1

Hoe clean zijn de wielertoeristen op de RVV-cyclo?

De Ronde van Vlaanderen-cyclo krijgt vandaag een primeur. Niet de fietser, wel het fietstruitje wordt onderworpen aan een shirtcontrole voor ‘cleane kleren’.  We verwachten allemaal dat onze topsporters clean zijn. Waarom dan niet hetzelfde verwachten van onze sportkleren en de sportmerken?
2017-03-30 Sociale zekerheid wordt onzeker
Als het parlement de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid goedkeurt, dan wordt de werknemers een stuk inkomenszekerheid afgepakt. De nieuwe wet garandeert niet voldoende de financiering van de pensioenen, de werkloosheids- en ziekte-uitkeringen. We roepen de parlementairen op om de wet niet goed te keuren.
Lees meer
CleaneklerenACV-970X220
MRT 29

Teken voor #cleane kleren!

Heb jij ook een sportoutfit van Adidas, Nike, Puma of Reebok of een ander bekend sportmerk? Dan is de kans groot dat die gemaakt is door jonge mensen die lange dagen werken voor een hongerloon en in onveilige omstandigheden. Onrechtvaardig! Teken nu voor #cleanekleren!
2017-03-20 Begrotingscontrole levert geen fiscale noch sociale rechtvaardigheid op
De regering-Michel rondde haar begrotingscontrole af. Voor de regering leek het een wandeling in de zon door het park. Voor de werknemers blijft het inleveringen regenen. Voor de werkgevers is het alleen maar aanleiding om te hengelen naar nog meer fiscale cadeaus voor de bedrijven en hun aandeelhouders en nog meer inleveringen voor de werknemers.
Lees meer
170315 Werkplekleren
De VDAB heeft een aantal werkplekleervormen (stages in bedrijven) ontwikkeld die ze aan werkzoekenden aanbiedt. Als vakbond willen we mee aan de kar trekken. En van werkplekleren een instrument maken om werkzoekenden makkelijker toegang te doen krijgen tot de arbeidsmarkt. 
Lees meer
2017-03-08 Landingsbaners verliezen pensioen door retroactieve ingreep van minister Bacquelaine
Ze vertrouwden erop dat de landingsbaan hun pensioen niet zou schaden. Door de beslissing van minister Bacquelaine is die impact er wel. En de betrokkenen kunnen niets meer veranderen aan hun keuze die ze in onverdachte tijden en te goeder trouw maakten. Als er geen oplossing komt, starten ACV, ABVV en ACLVB tegen deze ingreep een procedure bij de Raad van State. 
Lees meer
2017-02-22 Eerste lessen uit proefprojecten duaal leren
ACV Jongeren gelooft sterk in het duaal leren. Daarom gingen we in gesprek met 50 leerlingen en hun trajectbegeleiders in de proefprojecten. Uit deze gesprekken kwamen een aantal verbeterpunten naar voor. ACV-Jongeren vraagt aan minister Crevits om hierover het gesprek aan te gaan. Om zo het duaal leren nog te verbeteren. Check de video.
Lees meer
2017-02-16 Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block
De positieve aanpak van re-integratie dreigt met dit voorstel van minister De Block een negatief verhaal van sancties te worden. Wat voor alle betrokkenen, op alle niveaus, een uitnodigend project moest zijn om kwetsbare mensen nieuwe kansen te geven en engagement vraagt van alle betrokkenen (vakbonden, mutualiteiten, preventiediensten, werkgevers en werkgeversorganisaties) wordt nu een eerder bedreigende aanpak.  
Lees meer
170203 Stress en burn-out
1 op 10 Vlaamse werknemers kan momenteel niet werken door een burn-out. Vooral jonge mensen tussen 25 en 40 zijn vaak het slachtoffer. Hoog tijd voor een radicale verandering. Wil je graag een andere richting inslaan of heb je nog nood aan verduidelijking? Het ACV organiseert de komende maanden heel wat rond stress en burn-out. Bekijk snel de agenda  om een datum en initiatief te vinden dat bij jou past.
Lees meer
ACV 2017-01-31 Algemene Raad ACV keurt ontwerp IPA goed
De Algemene Raad van het ACV keurt met 88% het ontwerp van interprofessioneel akkoord voor 2017-2018 goed.“Met dit akkoord geven we opnieuw perspectief aan heel veel mensen.", zegt voorzitter Marc Leemans.
Lees meer
160117 Ontwerp IPA 2017-2018 nader toegelicht
ACV Jongeren is tevreden dat minister Peeters besliste om het plan om de brutolonen van jongeren onder 21 te verlagen, on hold te zetten. Tegelijk zal ACV Jongeren verder campagne blijven voeren tegen jeugdlonen, totdat dit onzalige plan helemaal is afgevoerd.
Lees meer
160117 Ontwerp IPA 2017-2018 nader toegelicht
Is dit IPA belangrijk voor de doorsnee burger en werknemer? Ja toch wel. Belangrijkste punten in dit ontwerp zijn een perspectief op loonsverhoging, op een betere koppeling van pensioenen en uitkeringen aan de welvaart en op verder sociaal overleg over grote maatschappelijke uitdagingen. De Algemene Raad van het ACV spreekt zich uit op 31 januari over dit ontwerp IPA.
Lees meer
ACV 2017-01-12 Ontwerp IPA 2017-2018
Het ontwerp-IPA biedt perspectief op loonsverhoging, op een betere koppeling van pensioenen en uitkeringen aan de welvaart en op verder sociaal overleg over grote maatschappelijke uitdagingen. Binnen  het ACV start nu de consultatie over dit ontwerp IPA. De Algemene Raad spreekt zich uit op 31 januari.Als dit ontwerp de interne consultaties doorstaat, beschikken we over een stevig kader voor de onderhandelingen in de sectoren en bedrijven”, aldus ACV voorzitter Marc Leemans.
Lees meer
2016-12-20 Nieuwe cao over tijdskrediet
DEC 20

Nieuwe CAO over tijdskrediet

Het tijdkrediet met zorgmotieven breidt fors uit tot 51 maanden, het opnemen van tijdkrediet wordt afgestemd op samenwonenden en op co-ouderschap en de landingsbanen blijven bestaan Dat zijn de belangrijkste pijlers van cao 103ter die de sociale partners vandaag, 20 december, ondertekenden.
2016-12-15 Pensioengelijkstellingen
De minister heeft onder druk van de vakbonden zijn plannen op een aantal punten bijgestuurd.  Werknemers met dagen tijdelijke werkloosheid en in bijzondere regimes vallen  niet meer onder de nieuwe berekeningsregels. Ook de inschakelingsuitkeringen worden niet langer geviseerd. Dat is al een vooruitgang. Maar de harde vaststelling blijft: werknemers die na inwerkingtreding van de nieuwe regels (voorzien op 1 januari 2017 voor zij die op pensioen gaan vanaf 2018) werkloos worden en dat langer dan een jaar blijven of werknemers die in ‘gewoon’ SWT gaan, zullen minder pensioen ontvangen.
Lees meer