Bijstandsuitkeringen verhogen, wel minder dan beloofd

In het regeerakkoord van 2014 beloofde de regering dat ze de sociale uitkeringen zou optrekken tot de Europese armoedegrens. Dat vergt volgens het Rekenhof een investering van ongeveer 1,5 miljard euro. De regering voerde dat plan echter nooit uit. Nu ligt er een zeer flauw afkooksel op tafel. 
Bij de presentatie van het zomerakkoord in juli 2017 kondigde de premier wel aan dat er 130 miljoen euro zou voorzien worden om de bijstandsuitkeringen te verhogen. 80 miljoen euro in 2018 om dan te verhogen tot 100 miljoen euro in 2020 en in 2022 tot 130 miljoen euro. Enkel voor bijstandsuitkeringen (zie kader), dus niet voor andere sociale uitkeringen zoals werkloosheid, ziekte en pensioen. ‘Terwijl ook die uitkeringen vaak onder de armoedegrens zitten’, stelt Koen Meesters van het ACV. 
‘Na deze aankondiging bleef het opnieuw meer dan een half jaar stil. Terwijl voor andere dossiers uit het zomerakkoord wel stevig vaart werd gemaakt. Denk maar aan de verlaging van de belasting die bedrijven op hun winsten moeten betalen’, gaat Meesters verder. Met de recente begrotingscontrole kwam er dan toch een concreet plan op tafel. ‘Maar de aangekondigde 130 miljoen euro is ondertussen wel stevig geslonken.’ 

Van 130 naar 53 miljoen euro 

‘Na de begrotingscontrole in april 2018 was er enkel nog sprake van 80 miljoen euro. De belofte om dit in 2020 en 2022 te verhogen, was verdwenen. Bovendien gaat een deel van die 80 miljoen euro niet naar de uitkeringen. De regering gebruikt een deel van het budget om de dossierkosten van OCMW’s mee te betalen, om een misrekening van pensioenminister Bacquelaine recht te zetten en om voor personen met een beperking de regels van cumul van arbeidsinkomen en inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) aan te passen. Zodat uiteindelijk maar 53 miljoen euro overblijft voor de verhoging van de bijstandsuitkeringen. Van die 53 miljoen euro blijft dit jaar zelfs de helft liggen, omdat de verhoging van de bijstandsminima maar ingaat op 1 juli. We zijn dus heel ver af van wat in het regeerakkoord werd afgesproken over de verhoging tot de armoedegrens. Ter vergelijking: de regering ziet er geen graten in een tax shift op te dissen waarvan 4,8 miljard budgettair niet gedekt is’, besluit Koen Meesters. 
Verhoging van bijstandsuitkeringen
  • 40 euro per maand extra voor het leefloon en voor de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap. Deze verhoging gaat in op 1 juli en geldt enkel voor gezinshoofden (dus niet voor alleenstaanden).
  • De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) verhoogt met 13,2 euro per maand voor een alleenstaande en met 8,8 euro per maand voor een samenwonende. Deze verhogingen komen er vanaf 1 juli.