We eisen de vrijlating van Mounir Tahri en Jiyed Cheikhe

Zeven mensen zonder papieren werden op 9 februari opgepakt in de lokalen van Globe Aroma, een vzw in de Brusselse socioculturele sector die interculturele en artistieke uitwisselingen organiseert en zich inzet voor de integratie van migranten. Twee van hen werden naar het gesloten centrum 127 bis gebracht: Mounir Tahri, vakbondsmilitant, en Jiyed Cheikhe, kunstschilder. Vandaag zitten ze daar nu al drie maanden vast. 
Het ACV en het ABVV zien zulke operaties als een aanfluiting van de vrijheid van vereniging en van meningsuiting die gewaarborgd worden door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Belgische grondwet. Ze beletten de verenigingen uit de cultuur- en kunstensector om in alle sereniteit te werken. Deze controles mogen in geen enkel geval als voorwendsel dienen om mensen zonder papieren, vakbondsmilitanten of kunstenaars te arresteren. 
169 organisaties uit het verenigingsleven en uit de culturele, artistieke, sociale, humanitaire, medische en syndicale sector uitten via een opiniestuk dat werd gepubliceerd op 14 februari hun ongerustheid en verontwaardiging over dergelijk politieoptreden dat het vertrouwen van de publieke opinie in verenigingen en culturele instellingen ernstig ondermijnt. De organisaties hekelden ook het wetsontwerp over huiszoekingen dat een fundamenteel aspect van democratie in het gedrang brengt. 
Mounir Tahri is een vakbondsmilitant die al heel wat jaren zeer actief is bij ACV-Brussel. Hij kwam in 2006 in België aan en werkte van juni 2008 tot december 2012 voor een onderaannemer in de schoonmaaksector voor de Anderlechtse Haard. Hij diende een regularisatiedossier in volgens de procedure van 2009 en ontving daarop een positief antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken in december 2011. Zijn werkgever diende echter geen aanvraag voor een werkvergunning in en liet hem werken in omstandigheden die in strijd zijn met de sociale wetgeving. Mounir Tahri was daar de dupe van en verloor de mogelijkheid om zijn verblijf te regulariseren. Het ACV diende bij de arbeidsrechtbank van Brussel een dossier in wegens economische uitbuiting. Die deed een uitspraak op vrijdag 4 mei. De arbeidsrechtbank veroordeelt beide onderaannemers om Mounir Tahri te vergoeden en de verschuldigde sociale bijdragen te betalen aan de RSZ. 
ABVV en ACV eisen: 
  • de vrijlating van Mounir Tahri, vakbondsmilitant, en Jiyed Cheikhe, kunstschilder;
  • de aanpak van de uitbuiting van migranten zonder verblijfsvergunning, van fraude en sociale dumping, omdat deze uitbuiting een neerwaartse druk uitoefent op de arbeids- en loonvoorwaarden van alle werknemers; 
  • de stopzetting van criminalisering van mensen zonder papieren; 
  • menselijke oplossingen voor al wie sinds lang in België verblijft en nog geen verblijfsvergunning heeft ; 
  • een gastvrij migratiebeleid dat de grondrechten eerbiedigt. 
We veroordelen de aanhouding van vakbondsmilitanten zonder papieren en de druk die wordt uitgeoefend op onze vakbondsafgevaardigden in de ondernemingen.