Nieuwe pensioenkrant: zware beroepen

Op 16 mei betoogden 70.000 mensen in Brussel. En met succes: de regering liet het plan voor een puntenpensioen vallen. Maar de regering heeft nog onrechtvaardige en onaanvaardbare plannen rond zwaar werk in petto. Daarom verschijnt er nu een tweede Pensioenkrant, met focus op zware beroepen in de privésector. 
In de overheidssector sloten de overheidsvakbonden met de minister van Pensioenen een belangrijk akkoord over zware beroepen. Maar voor de privésector is het overleg over zware beroepen nog volop bezig. Om werknemers te informeren over de regeringsplannen rond zware beroepen en de inzet van die onderhandelingen in de privésector maakten we een tweede pensioenkrant. Die wordt opnieuw gedrukt op 1 miljoen exemplaren. 

Regionale acties 2 oktober

Op 2 oktober organiseren de drie vakbonden regionale actiedagen rond deze problematiek. Hieronder een overzicht:
  • Antwerpen: start manifestatie 10.30u. aan Leopold De Waelplaats (maps)
  • Brussel: start manifestatie 10u. aan Albertinaplein (maps)
  • Hasselt: start manifestatie 10.30u. aan station Hasselt. Inschrijven kan via deze link.
  • Gent: start manifestatie 11u. aan Fed. Pensioendienst, Kon. Fabiolalaan 11 (maps)
  • Kortrijk: start manifestatie 11u. (aan Fed. Pensioendienst, Keer der Vlamingstraat 6). Info en inschrijvingen op deze link.

Zelf de rekening betalen voor jarenlang zwaar werk 
De regeringsvisie op zware beroepen is eenvoudig. Je moet – als je voldoet aan één of meerdere criteria – wat minder lang werken. De regering wil daarvoor een lijst opstellen met beroepen die zij als zwaar beschouwt. Je krijgt dan wel minder pensioen. Stop je vroeger omdat je zwaar werk hebt, dan betaal je dus zelf de rekening want dan tellen er minder jaren mee voor je pensioen. Je zal dan een lager pensioen ontvangen. Als je niet vroeger stopt, kan je een ‘pensioenbonus’ krijgen.
Binnen die regeringsplannen zitten grote problemen. ‘Emotionele of mentale belasting’ is slechts een bijkomend criterium en staat niet op zich. Je kan in vele gevallen amper vroeger stoppen. Periodes van zwaar werk uit het verleden tellen slechts mee voor maximum 10 jaar en alleen als je nog actief bent in dat zwaar beroep bij dezelfde werkgever. Er is slechts een zeer beperkt budget voorzien om dit allemaal te financieren, wat ook al meteen een stevige hypotheek legt op degelijke afspraken. 

Verdeel pensioenkrant in je onderneming of buurt 

Om toch tot een goede regeling te komen willen de vakbonden de druk op de regering en de werkgeversorganisaties verhogen. Dat begint bij het goed informeren van werknemers. Daarvoor kan je dit tweede nummer van die pensioenkrant gebruiken. Vraag dus zeker aan je vakbondssecretaris een voorraad pensioenkranten om te verdelen in je onderneming of buurt. Deze informatieronde moet op 2 oktober uitmonden in regionale acties rond zware beroepen. De pensioenkrant bevat een algemene oproep voor die actiedag, maar bevraag je zeker bij je vakbondssecretaris over de concrete actiedag in jouw regio.

Downloads