Zware beroepen: beetje vroeger stoppen én minder pensioen

Rekken vullen tot 67? Les geven aan overvolle klassen tot 67? Cementzakken heffen tot 67? Nachtwerk tot 67? De regering-Michel verhoogde de pensioenleeftijd tot 67. Ze verstrengde de voorwaarden voor vervroegd pensioen, voor SWT (brugpensioen), voor landingsbanen en voor tijdskrediet. De belofte om langer werken haalbaar te maken door meer werkbaar werk werd niet ingelost. Net zoals de belofte om werknemers met zwaar werk een korting te geven op de hogere pensioenleeftijd. 
De regeringsvisie op zware beroepen is eenvoudig. Je moet – als je voldoet aan één of meerdere criteria – wat minder lang werken. De regering wil daarvoor een lijst opstellen met beroepen die zij als zwaar beschouwt. Je krijgt dan wel minder pensioen. 
Stop je vroeger omdat je zwaar werk hebt, dan betaal je dus zelf de rekening want dan tellen er minder jaren mee voor je pensioen. Je zal dan een lager pensioen ontvangen. Als je niet vroeger stopt, kan je een ‘pensioenbonus’ krijgen. 
Je zal dus zelf de prijs van je gezondheid in de weegschaal moeten leggen. Wil je, kan je, mag je langer doorwerken … of niet … met de bijhorende factuur. 
Voldoe je aan één of meer criteria, dan mag je sneller met vervroegd pensioen. Je kan ten vroegste op 60 jaar met vervroegd pensioen mits:
  • 44 loopbaanjaren via het algemene stelsel van vervroegd pensioen. 
  • 42 jaar effectieve prestaties in zwaar werk, met één criterium. 
  • 40 jaar effectieve prestaties in zwaar werk, met 2 criteria. 
  • 38 jaar effectieve prestaties in zwaar werk, met 3 criteria. 

Problematisch regeringsplan 

In het regeringsplan zitten grote problemen. ‘Emotionele of mentale belasting’ is louter een bijkomend criterium en staat niet op zich. Het kan dus niet als ‘solo’-criterium gelden. Terwijl werkstress steeds meer burn-outs en beroepsziektes veroorzaakt. Het criterium ‘belastende werkorganisatie’ is zeer beperkt en houdt geen rekening met zware uurroosters. 
De regering voorziet ook te weinig budget voor een fatsoenlijke regeling. Daardoor heeft wie vroeger moet stoppen met werken, net omdat hij/zij zwaar werk heeft, een onvolledige loopbaan en dus minder pensioen. De regering wil ook een gesloten lijst van zware beroepen. Daardoor zullen velen uit de boot vallen. 
Werknemers mogen niet gestraft worden als ze zwaar werk uitvoeren. Zij zouden net extra beloond moeten worden. De regering moet haar belofte nakomen. Er moet dringend een rechtvaardige en overlegde regeling komen voor mensen met zwaar werk.

Pensioenkrant

Benieuwd naar meer artikels? Lees hier onze volledige pensioenkrant.