Tot 64 in goede gezondheid, maar wel werken tot 67

Politici stellen vaak dat we allemaal langer leven en we dus ook langer kunnen werken. Dat klopt niet. De levensverwachting in goede gezondheid bedraagt 64,4 jaar voor mannen en 64 jaar voor vrouwen. Studies tonen aan dat de levensverwachting in goede gezondheid sterk afhangt van het opleidingsniveau en beroep. Dit komt voornamelijk door de blootstelling aan ziekterisico’s, atypische uurroosters (nachtarbeid), enzovoort. Vaak zijn jobs met grote gezondheidsrisico’s ook het slechtst betaald. 
Het is ondenkbaar om mensen met gezondheidsproblemen langer te doen werken. Toch besliste de regering eenzijdig om de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar. De regering speelt zo met de gezondheid van de werknemers en van de toekomstige gepensioneerden. 
Te lang werken in een zware job schaadt bovendien de gezondheid. De groep werknemers die aangeeft dat hun gezondheid lijdt onder hun werk, nam tussen 2010 en 2015 aanzienlijk toe (van 21,7 naar 29,7%). De vaakst gemelde gezondheidsproblemen zijn musculoskeletale aandoeningen (problemen met rug, gewrichten, pezen …) en psychische stoornissen (uitputting, vermoeidheid en hoofdpijn). 
Bij gebrek aan preventie en maatregelen om het werk aan de werknemers aan te passen, wordt het werk ook steeds meer belastend. 
Blootstelling aan beroepsrisico’s moet zoveel mogelijk vermeden worden. Als dat echt niet kan, moet de werkgever alles doen om de impact tot een minimum te beperken door bijvoorbeeld de werkorganisatie aan te passen, beschermingsmiddelen te voorzien, voldoende personeel in te zetten, rustpauzes te voorzien, opleiding en vorming, enzovoort. De vakbonden werken hier elke dag aan in de comités voor preventie en bescherming op het werk. Want voorkomen is veel beter dan genezen. 
De regering moet de wetenschappelijke studies meenemen in de regeling rond zwaar werk, en dus rekening houden met de levensverwachting in goede gezondheid. Ook de mentale of psychosociale belasting moet een volwaardig criterium zijn, zodat mensen die in een stresserende context werken, vroeger met pensioen kunnen. 
Een Belgische studie (Van Oyen, 2011) stelt vast dat een man van 25 jaar met een diploma lager onderwijs gemiddeld tot 62 jaar in goede gezondheid leeft, tegen 71 jaar voor een man met een diploma hoger onderwijs. Een Franse studie (Cambois et Al., 2008) toont aan dat een arbeider van 35 jaar gemiddeld tot 59 jaar in goede gezondheid leeft en een kaderlid tot 66 jaar.


Pensioenkrant

Benieuwd naar meer artikels? Lees hier onze volledige pensioenkrant.