Vraag educatief verlof aan vóór 31 oktober

Het betaald educatief verlof geeft werknemers uit de privésector het recht om erkende opleidingen te volgen. Je kan de opleiding tijdens de werkuren volgen en je behoudt hierbij je loon. In de onderneming worden hier planningsregels voor afgesproken. Belangrijk is dat je je educatief verlof tijdig en op een correcte manier aanvraagt. 

Aanvraagprocedure 

Je moet je werkgever tijdig het inschrijvingsbewijs van de school of vormingsinstelling bezorgen. Voor opleidingen die per schooljaar worden georganiseerd, moet dit ten laatste op 31 oktober gebeuren. 

Respecteer de voorziene termijnen 

Schrijf je je pas na 31 oktober in voor een opleiding? Of vangt de opleiding pas aan na 31 oktober? Dan moet je aanvraag voor betaald educatief verlof uiterlijk 15 dagen na je inschrijving binnen zijn bij je werkgever. 
Als je van werkgever verandert, dan moet je de verderzetting van je betaald educatief verlof aanvragen binnen de 15 dagen nadat je bij je nieuwe werkgever aan de slag bent gegaan. Heb je de aanvraagtermijnen niet gerespecteerd dan kan je werkgever het aantal uren dat je betaald educatief verlof wil volgen beperken. 

Goed om weten 

  • Aantal uren: het maximaal aantal uren dat je afwezig mag zijn van het werk liggen tussen 80 en 120 uur. Dit hangt af van de opleiding die je volgt. Voor een opleiding tot een knelpuntberoep gaat het om maximum 180 uur. 
  • Behoud van loon: tot een bepaald bedrag behoudt je je normale brutoloon tijdens de dagen waarop je afwezig bent door educatief verlof. 
  • Je tewerkstellingsplaats is bepalend. Verzeker je ervan dat de opleiding die je wil volgen erkend wordt door het gewest waar je werkt. Welke regio bevoegd is voor het betaald educatief verlof hangt af van je tewerkstellingsplaats, niet van je woonplaats. 

Meer info