Persberichten 2019

ACV laat van zich horen
2019-03-01 Vakbonden en gendergelijkheid

Vakbonden en gendergelijkheid: een langdurig engagement

"Als de vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien." ACV roept militanten, leden en alle vrouwen op om deel te nemen aan de (stakings)acties die op 8 maart worden georganiseerd door de feministische organisaties in de regio’s en door het Collecti.e.f 8 maart. En stap mee op met de Wereldvrouwenmars (om 17 uur aan het Centraal Station van Brussel).
2019-02-26 ACV start consultatie over ontwerp sociaal akkoord

ACV start consultatie over ontwerp sociaal akkoord

De Groep van 10 raakte het deze ochtend eens over een ontwerp van sociaal akkoord. Binnen het ACV start nu een proces van consultatie. De Algemene Raad van het ACV beslist op 26 maart of het ontwerpakkoord goedgekeurd wordt.
2019-02-25 Deze hervorming van het vennootschapsrecht wordt beter niet goedgekeurd

Deze hervorming van het vennootschapsrecht wordt beter niet goedgekeurd

ACV, ABVV en ACLVB zijn zeer bezorgd over hervorming van het vennootschapsrecht die morgen besproken wordt in de kamer. De vakbonden vragen dan ook dit wetsontwerp niet goed te keuren. En om in de volgende legislatuur met een propere lei de modernisering van het vennootschapsrecht aan te pakken.
2019-01-28 De kracht van de verarming
NVA wil de index afschaffen. Ofwel 229 euro loonverlies per maand.3193 euro verlies op jaarbasis. En minder pensioen. Waar is het respect voor de werknemer?
Lees meer
2019-01-22 Werknemers verdienen respect
De actiedag van 14 december was een duidelijk signaal van de werknemers. Die dag eisten tienduizenden mensen een echte verhoging van de lonen, minder werkdruk, een gezond evenwicht tussen werk en privé en fatsoenlijke eindeloopbaanregelingen.
Lees meer
2019-01-08 Gemeenschappelijke verklaring vakbonden 60 jaar Benelux
In navolging van de lidstaten België, Nederland en Luxemburg willen de respectievelijke vakbonden (ABVV, ACV, ACLVB, FNV, CNV, VCP, LCGB, OGBL) het zestigjarig bestaan van de Benelux belichten. De vakbonden schreven een gemeenschappelijke verklaring die het nieuwe Benelux-Verdrag - dat zich richt op een uitbreiding van grensoverschrijdende samenwerking - verwelkomt. Aan de andere kant willen wij echter de regeringen waarschuwen voor de gevolgen van een doorgeslagen flexibilisering, precaire arbeidsconstructies en platformeconomieën.
Lees meer