Persberichten 2015

ACV laat van zich horen
ACV-Persbericht
In 2016 is de loonkloof tussen België en zijn buurlanden weggewerkt. België zal zelfs een loonvoorsprong hebben ten opzichte van zijn belangrijkste handelspartners. Tegen eind 2016 voorspelt de CRB een positieve loonkloof van 0.3% voor België. Deze cijfers sterken het ACV in zijn overtuiging dat een indexsprong nutteloos was. Het ACV wil nu ook opnieuw een debat op gang brengen over alle componenten van de concurrentiepositie. Deze is immers van veel meer afhankelijk dan enkel de loonontwikkeling.
  Lees meer
  ACV-Persbericht
  Het Franse voorzitterschap heeft een huzarenstuk gerealiseerd. Maar voor het klimaat zal het niet genoeg zijn. De transitie naar een koolstofarme en veilige toekomst met 100% hernieuwbare energie is reeds gestart met progressieve bedrijven, bezorgde burgers en vele organisaties aan het roer. De beleidsverantwoordelijken van 195 landen hebben echter een historische kans gemist om vanuit het beleid de leiding te nemen over deze transitie. Er blijft te veel vrijheid blijheid, er wordt te weinig geld vrijgemaakt en over mensenrechten of rechtvaardige transitie wordt niet eens meer gesproken.
   Lees meer
   ACV-Persbericht
   Het ACV is verbaasd over de uitspraken die Federgon vandaag doet. Federgon stelt dat uitzendkrachten vanaf 2016 elektronisch contracten zullen kunnen tekenen. Dit is een voorafname op de nog lopende sociale onderhandelingen voor de uitzendsector. Onderhandelingen waarvan het elektronisch tekenen van contracten, wat op zich een goede zaak is, slechts een onderdeel is. Als contracten elektronisch ondertekend kunnen worden, is het ook logisch dat de 48-urenregel verdwijnt. En dat de sociale inspectie automatisch inzagerecht in de databank van elektronisch getekende contracten krijgt. Over dit alles is, ondanks alle aankondigingen, nog geen akkoord bereikt met Federgon.
    Lees meer
    ACV-Persbericht
    Vandaag wordt in de Kamer gestemd over het wetsontwerp flexi-jobs. Opvallend in dit ontwerp is dat de toekomstige flexi-jobbers hun eigen vakantiegeld zullen betalen. Deze voorgestelde oplossing van de regering tart alle verbeelding.
     Lees meer
     ACV-Persbericht
     Het is een evenwichtig akkoord, dat volgens de vakbonden belangrijke accenten legt voor de toekomst. ACV, ABVV en ACLVB benadrukken het belang van het respecteren van de consensus onder sociale partners. Nu de evenwichten zijn gevonden, verwachten we ook dat de Vlaamse regering de afspraken onder sociale partners uitvoert. Er zijn belangrijke afspraken gemaakt over langdurig werklozen, laaggeschoolden jongeren, werken via OCMW's en PWA's en werkervaringstrajecten.
      Lees meer
      ACV-Persbericht
      OKT 16

      Ontwerpakkoord aanvullende pensioenen en andere dossiers onder voorwaarde gunstig beoordeeld

      ACV, ABVV en ACLVB hebben het ontwerpakkoord met betrekking tot de aanvullende pensioenen en andere dossiers onder voorwaarde gunstig beoordeeld. Na lange onderhandelingen werd hierover woensdagavond een akkoord bereikt met de werkgevers. Het gemeenschappelijk vakbondsfront verwacht namelijk van de regering dat zij het resultaat van het sociaal overleg in zijn totaliteit respecteert. 
       ACV-Persbericht
       Vanaf volgend jaar betalen bedrijven een kleiner deel van de groenestroomfactuur. De NMBS, gezinnen en kmo’s moeten meer ophoesten. Dat blijkt uit een beslissing die de Vlaamse Regering in alle stilte wil doordrukken. Met deze doorschuifoperatie dreigt de minister het draagvlak voor de energietransitie te ondergraven, zo stellen Samenlevingsopbouw, ABVV, ACV en Bond Beter Leefmilieu.“ ACV stelt: “De Regering beslist opnieuw om bedrijven te ontzien en legt het leeuwendeel van de kosten bij de gezinnen. Een gezin zal in verhouding meer dan 50 keer meer betalen dan een groot bedrijf." 
        Lees meer
        ACV-Persbericht
        28 september was er de tweede septemberverklaring van minister-president Bourgeois. Het ACV blijft met die septemberverklaring zwaar op zijn honger zitten. “De minister-president haalt veel mooie woorden boven, maar mist zijn kans om het beleid bij te sturen in sociale richting” stelt nationaal secretaris Ann Vermorgen vast. 
         Lees meer
         ACV 2015-09-17 Alle arbeiders op weg naar gelijke rechten bij ontslag
         In juni 2014 dienden de vakbonden een vordering in bij het Grondwettelijk Hof tegen de aanhoudende discriminatie bij ontslag van bouwvakkers op mobiele werkplaatsen. Het Grondwettelijk hof deed vandaag uitspraak. En het volgde de vakbonden in hun argumentatie: de kortere opzegtermijn voor bouwvakkers is discriminatie.Vanaf 1 januari 2018 krijgen alle arbeiders gelijke rechten bij ontslag.
          Lees meer
          ACV 2015-09-01 Snel oplossing nodig voor fiscale afroming van verhoogd vakantiegeld voor invaliden
          Op 1 september verhogen heel wat sociale uitkeringen en pensioenen. Dit in uitvoering van het sociaal akkoord dat het ACV met de werkgevers afsloot. Ook het vakantiegeld voor gepensioneerden en langdurig invaliden werd in dit kader in mei fors verhoogd. Voor een deel van de langdurig invaliden dreigt die verhoging van het vakantiegeld echter volledig fiscaal afgeroomd te worden. Ziekenzorg CM en ACV willen hiervoor snel een oplossing. 
           Lees meer
           ACV 2015-08-31 3000 werkloze jongeren zonder diploma verliezen op 1 september recht op inschakelingsuitkering en kinderbijslag
           “Voor deze jongeren, die het vaak al zeer moeilijk hebben,  moet er dringend een oplossing komen” zegt Tom Vrijens van ACV-Jongeren. “Een goede start van de loopbaan is essentieel. Door jonge werkzoekenden een inschakelingsuitkering en begeleiding te ontzeggen, blijft deze valse start een litteken doorheen hun hele loopbaan. Alle werkzoekenden die door VDAB begeleid worden, moeten opnieuw recht openen op een inschakelingsuitkering. Ook het plan van Vlaams minister  Crevits om de combinatie leren-werken te hervormen en versterken, is een veel betere aanpak dan het huidige negatieve afpakbeleid.“ 
            Lees meer
            ACV 142015-07-23 Tax-shift werd tax-misser
            Met een shift binnen de portemonnee van de gewone mensen ontziet Michel I voor de zoveelste maal de portefeuilles van vermogenden. Grote winnaars van deze tax-miss(er) zijn de werkgevers en vermogenden. Werkgevers krijgen nog maar eens lastenverlaging geserveerd, zonder enige voorwaarde van jobcreatie. Vermogenden ontsnappen opnieuw aan een proportionele en solidaire bijdrage. Deze coalitie mist een grote kans inzake rechtvaardige fiscaliteit. Deze liberale tax-shift is een grote sociale tax-miss(er).
             Lees meer
             ACV 2015-07-22 Minister Muyters veegt goed werkend diversiteitsbeleid van tafel
             Het decreet ‘evenredige arbeidsdeelname’ (EAD) heeft ondanks 13 jaar focus op kansengroepen niet gewerkt, zo stelt Vlaams minister Muyters (N-VA). ‘We moeten inzetten op individuele competenties’, luidt zijn conclusie. Minister Muyters en de Vlaamse regering trekken met een vorige week goedgekeurde conceptnota radicaal een streep door het huidige EAD-beleid. Ze laten zich in geen enkel geval leiden door de resultaten van de wetenschappelijke evaluaties die zij zelf bestelden over dit beleid. De kansengroepen en de sector blijven verweesd achter door deze beslissing, terwijl het verder verbeteren van de arbeidsmarktpositie van kansengroepen nodig blijft.
              Lees meer
              ACV 2015-07-16 Akkoord voor arbeidsgeneeskunde op maat
              De  soap rond de herfinanciering van de arbeidsgeneeskunde, een discussie die al twee jaren aansleept,  heeft zijn ontknoping bereikt. Dat gebeurt met advies nr. 184bis van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Voortaan wordt voor arbeidsgeneeskunde en preventie voor elke werknemer in een onderneming, arbeider of bediende, eenzelfde bedrag betaald. 
               Lees meer
               2015-06-24-Actiedag sociale dumping
               Met de meeting ondersteunen de vakbonden hun campagne-eisen tegen sociale dumping. Misbruik van de detacheringsregels waarbij werknemers uitgestuurd worden naar andere landen om er te werken aan hongerlonen en zonder sociale bescherming, leidt tot dumping of concurrentievervalsing.  Door sociale dumping verliezen niet alleen duizenden werknemers hun job, de arbeids- en loonvoorwaarden die eruit voortvloeien zijn onaanvaardbaar. Deze ‘moderne slavernij’ moet stoppen. Sociale dumping is onmenselijk voor de uitgebuite werknemers. Ook zij hebben recht op een deftig loon. Bekijk ook de fotoreportage.
                Lees meer
                2015-06-24-Geen gemeenschappelijk advies over de flexi-jobs in de NAR
                Vakbonden en werkgevers bereikten op 24 juni in de Nationale Arbeidsraad geen gemeenschappelijk advies over flexi-jobs in de horeca. Dat is bijzonder te betreuren want flexi-jobs zijn een grove schending van het recht op waardig werk en op het recht op sociale bescherming. Het ACV vreest dat de introductie van flexi-jobs in de horeca het paard van Troje is, bedoeld om grote stukken van ons arbeidsrecht en arbeidsbescherming te ontwrichten. 
                 Lees meer
                 ACV 2015-06-19 Regering toont geen respect voor onvrijwillig deeltijdse werknemers
                 Vandaag organiseerde ACV Voeding en Diensten de 8e Dag van de Schoonmaak. Voor meer aandacht en respect voor het werk van poetspersoneel. Maar dat respect komt alvast niet van de regering. Want veel mensen die in de schoonmaak werken kregen, net als alle andere onvrijwillig deeltijdsen met een inkomensgarantie-uitkering, met het regeerakkoord in oktober 2014 al een eerste koude douche. Gisteren volgde nog een tweede. De regering besliste in haar regeerakkoord onvrijwillig deeltijdsen met een inkomensgarantie-uitkering (vooral in de schoonmaak, distributie en  horeca), een zeer groot stuk van hun inkomensgarantie-uitkering af te pakken. Onbegrijpelijk vindt het ACV.
                  Lees meer
                  2015-06-15 Regering hypothekeert pensioenoverleg
                  Vandaag hebben meer dan 6 000 actieve en gepensioneerde werknemers actie gevoerd bij de Rijksdienst voor Pensioenen, gevestigd in de Brusselse Zuidertoren. Deze bijeenkomst werd door het ABVV, het ACV en de ACLVB in gemeenschappelijk vakbondsfront georganiseerd om de vakbondseisen over pensioenen kracht bij te zetten en om te protesteren tegen de aangekondigde maatregelen en de maatregelen die de regering nog vóór de oprichting van het Nationaal Pensioencomité genomen heeft. Bekijk het fotoverslag.
                   Lees meer
                   2015-06-12 Een misleiding van de minister van pensioenen
                   De minister van Pensioenen kondigde een verhoging aan van het minimum pensioen voor de gepensioneerden die zowel als loontrekkende als zelfstandige hebben gewerkt (gemengde loopbanen). Hij stelde dit voor als een geschenk van de regering ; niets is minder waar. Het gaat vooral over de uitvoering van een beslissing van de sociale gesprekpartners betreffende de toewijzing van de welzijns-enveloppe.  ACV, het ABVV en de ACLVB uiten opnieuw hun ongenoegen over de toekomst van de pensioenen op maandag 15 juni om 11.00 uur aan de Pensioentoren
                    Lees meer
                    2015-06-09 Werkbaar werk daar is werk aan
                    Vooraleer we werkbaar werk aanpakken, is er vooreerst de noodzaak dat je werk hebt! Het ACV verwacht dat de regering een beleid ontwikkelt waardoor jobs worden gecreëerd. Kwalitatieve jobs die vooral een antwoord zijn op de veel te hoge jeugdwerkloosheid. Het ACV blijft ook benadrukken dat loonvorming via cao’s geregeld wordt. Lees onze doelstellingen en actiepunten n.a.v. de Ronde Tafel over Werkbaar Werk.
                     Lees meer
                     2015-06-08 7800 werkloze jongeren zonder diploma opnieuw zicht op inschakelingsuitkering.
                     De voorbije maanden kaartte ACV-Jongeren de diplomaplicht voor het recht op een inschakelingsuitkering aan bij de betreffende ministers. Deze aanpak resulteert: er is nu een lijst met attesten, certificaten en diploma's die ook zullen worden gelijkgesteld met een diploma. Voor 7800 Vlaamse jongeren betekent dit een wereld van verschil: zij dreigden door de diplomaplicht het recht op een inschakelingsuitkering voor hun 21e te verliezen. Voor zeker 3000 Vlaamse jongeren is er echter nog geen oplossing (max. secundair onderwijs van de 1ste graad, algemeen secundair onderwijs van de 2de graad).
                      Lees meer
                      2015-06-05 Pensioen
                      De onderhandelaars van de regering Michel beslisten tijdens de regeringsonderhandelingen de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken. Van 65 naar 66 jaar in 2025.  En 67 jaar vanaf 2030. De regering heeft het licht nu definitief op groen gezet. Wars van verkiezingsbeloften. Los van enig sociaal overleg, toch cruciaal voor een gedragen pensioenhervorming. Ook de leeftijden voor vervroegd pensioen worden opgetrokken. 
                       Lees meer
                       2015-06-03 Quatar ter verantwoording geroepen op IAO
                       Er is binnen de commissie van de normen van de IAO een akkoord bereikt over de landen die zich op de lopende Internationale Arbeidsconferentie in Genève moeten verantwoorden voor overtredingen van de internationale arbeidsregels. Een bont gezelschap. Opvallend is dat Qatar, dat de voorbije maanden al vaak in de actualiteit was wegens de onmenselijke omstandigheden bij de bouw van voetbalstadia voor het WK, zich hiervoor op de arbeidsconferentie moet verantwoorden. Ook opvallend: Spanje en Italië, bij de grootste economieën van Europa, moeten zich verantwoorden voor  overtreding van de conventie over het werkgelegenheidsbeleid.  Opvallend veel landen ook met schendingen van de vakbondsrechten of van het verbod op kinderarbeid. 
                        Lees meer
                        20150601 Wereldparlement van de arbeid
                        Van 1  tot 13 juni loopt in Genève de 104de  conferentie van de Internationale Arbeidsconferentie (IAO). De IAO is een agentschap van de Verenigde Naties en kan je met wat goede wil ‘het wereldparlement van de arbeid’ noemen. In dit wereldparlement hebben vertegenwoordigers van regeringen, werknemers en werkgevers zitting. 
                        Lees de blogbijdragen van de ACV-delegatie op de website van Mo.
                        Lees meer
                        2015-05-28 Tax Justice Day Financietoren
                        Naar aanleiding van Tax Justice Day voerde het Financieel Actienetwerk (FAN) actie aan de Financietoren. Op deze Tax Justice Day herinneren ACV, ABVV en ACLVB premier Michel aan zijn belofte om snel werk te maken van de tax shift. Iedereen is het erover eens dat inkomens uit arbeid in ons land te zwaar belast worden in vergelijking met andere inkomens. Om de belastingen op inkomens uit arbeid te verlichten zonder aan de noodzakelijke inkomsten van de overheid te raken, moeten elders inkomsten gezocht worden. 
                        Lees meer
                        2015-05-18 Index huurprijzen-fiscaliteit
                        Met de indexsprong verliezen werknemers en gerechtigden op sociale uitkeringen en gepensioneerden 2% van hun koopkracht. En dat verlies geldt voor de rest van je loopbaan of de duurtijd van je pensioen. Dat zal voor veel mensen dubbel zuur smaken. Want ondertussen mogen huurprijzen wel ongestoord verder geïndexeerd worden Zij zullen immers al snel met 2% minder koopkracht toch duurdere huur moeten betalen. Verhuurders worden dus door de regering niet aangesproken om een evenwaardige inspanning te leveren. Dat sterkt het ACV om samen met de andere vakbonden deze discriminatie aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof.
                        Lees meer
                        better regulation watchdog
                        Meer dan 50 middenveldorganisaties bundelden hun krachten om de ‘Better Regulation Watchdog’  op te richten – een netwerk om de rechten van burgers, werknemers en consumenten te beschermen. Het netwerk ging in Brussel van start, aan de vooravond van de aankondiging door de Europese Commissie van een aantal maatregelen ter verbetering van de regelgeving, het  zogenaamde ‘Better Regulation’-programma Het netwerk van organisaties uit heel Europa vreest dat de ‘Better Regulation’-agenda de fundamentele regelgeving  zal ondermijnen en de belangen van mulitnationals boven het algemeen belang zal stellen. 
                        Lees meer
                        ACV 2015-04-30 Fusie van pensioendiensten
                        ABVV, ACVLVB en ACV vinden de aankondiging van minister van Pensioenen Bacquelaine om de pensioendiensten van werknemers (RVP, de Rijksdienst voor Pensioenen) en ambtenaren (Pensioendienst voor de Overheidssector, PSOD) te fusioneren vanaf 1 januari 2016 zeer voorbarig.  De vakbonden herinneren de minister eraan dat de vakbonden, als leden van het beheerscomité, geconsulteerd moet worden over deze hervorming. 
                        Lees meer
                        ACV actiedag gevaarlijk werk 28 april
                        Elk jaar op 28 april herdenken vakbonden wereldwijd alle werknemers die ziek werden of de dood vonden als gevolg van de blootstelling aan risico’s op het werk. Opmerkelijk: de beroepsgerelateerde ziekten overtreffen in aantal meerdere malen het aantal arbeidsongevallen. Zo sterven in Europa jaarlijks 100 000 werknemers als gevolg van een beroepskanker. Ook in België mag dit aantal  niet onderschat worden. Het Fonds voor Beroepsziekten erkend weliswaar jaarlijks slechts een honderdtal beroepskankers, maar de stichting tegen kanker schat dit aantal op ongeveer 2 000 per jaar. Bij mannen vinden anno 2015 nog steeds 7% van de kankers hun oorzaak in het werk. En toch stopte Europa de herziening van de 25 jaar oude Europese richtlijn die werknemers moet beschermen tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.
                        Lees meer
                        ACV 2015-04-26 VBO over tax shift
                        Pieter Timmermans, de baas van het VBO, hield in de media een pleidooi om de opbrengst van de aangekondigde tax shift door te sluizen naar de ondernemingen. Waarmee hij dan wellicht de aandeelhouders bedoelt. Dit is ongehoord. Het is blijkbaar nooit genoeg voor een VBO dat altijd meer wil. Het ACV wil een bredere belastingbasis; door een faire bijdrage van iedereen. Zodat de belastingdruk omlaag kan voor wie nu méér dan zijn deel doet. De ideetjes die het VBO lanceerde voldoen niet aan deze criteria.
                        Lees meer
                        ACV 2015-04-16 Na wansmakelijke aanval op werklozen nu vakbonden aan de beurt
                        Zuhal Demir (N-VA) schopt andermaal wild om zich heen. Na haar harteloze uitspraak over werklozen (‘'Als ze merken dat ze de rekeningenniet langer kunnen betalen, zullen ze harder hun best doen),is het vandaag de beurt aan de vakbonden. Ze misbruikt daarvoor cijfers over verkeerd uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen. Demir schuwt daarbij geen enkele truc. Demir veegt bijvoorbeeld alle cijfers op één hoop. En stelt het daarbij voor of dit allemaal foutieve uitbetalingen zijn. En ze doet alsof de uitbetalingsinstellingen daar geen verantwoordelijkheid zouden voor dragen.
                        Lees meer
                        2015-04-09 Beschikbaarheid oudere werknemers
                        De volledige Groep van 10 vroeg aan de regering meer duidelijkheid over haar aanpassingen op het akkoord van de sociale partners over beschikbaarheid van SWT-ers en oudere werklozen. De ontwerp KB’s die ter advies voorgelegd zijn aan het beheerscomité van de RVA  wijken sterk af van het unaniem akkoord van de Groep van 10. Bovendien blijven antwoorden op onze fundamentele bezwaren ook uit.
                        Lees meer
                        2015-04-02 Pensioen op 67
                        Doof voor de duizenden manifestanten die de voorbije dagen hun ongenoegen uitten, is de regering van plan vrijdag het optrekken van de pensioenleeftijd in een eerste lezing goed te keuren. Zo zal de pensioenleeftijd in 2025 66 jaar bedragen en in 2030 67 jaar.  Het verhogen van de pensioenleeftijd komt bovenop de andere - al even asociale - maatregelen als de indexsprong en de afschaffing van de pensioenbonus en de diplomabonificatie.
                        Lees meer
                        2015-04-02 Nieuwe aanslag op loon van jongeren
                        Uit De Tijd verneemt ACV dat N-VA en Open VLD de begrotingscontrole misbruiken om de minimumlonen van jongeren beneden de 21 jaar te verlagen. Dit terwijl de sociale partners de discriminatie van jongeren van 18 tot 21 jaar inzake minimumlonen (de zgn. jeugdlonen) nog maar net, op 1 januari 2015, ongedaan hebben gemaakt met een cao van de Nationale Arbeidsraad. Het ACV laat niet toe dat opnieuw lagere minimumlonen voor jonge werknemers worden ingevoerd. Want dit is een zoveelste aanslag op het inkomen van jongeren, na de indexsprong die ze voor hun volledige loopbaan meesleuren.
                        Lees meer
                        2015-03-26 Discriminatie op de arbeidsmarkt
                        Het debat over discriminatie op de arbeidsmarkt laait weer op.  “Het probleem is dan ook enorm”,  stelt Stefaan Peirsman van de diversiteits- en migratiewerking van het ACV vast.  ” T erecht is er nu veel aandacht voor de discriminatie van mensen met een migratieachtergrond. Maar ook bijvoorbeeld oudere werknemers en mensen met een arbeidshandicap krijgen vaak af te rekenen met deze problemen. We moeten ook heel concrete maatregelen nemen.”  
                        Lees meer
                        ACV 2015-03-26 Vlaamse begrotingscontrole
                        Morgen komt de Hoge Raad van Financiën met zijn begrotingsadvies. Daarna start de Vlaamse begrotingscontrole. Geen gemakkelijke oefening. De Vlaamse vakbonden willen niet dat de factuur opnieuw doorgeschoven wordt naar werknemers en gezinnen. Inspanningen moeten rechtvaardig verdeeld worden. Daarom moet de Vlaamse regering nu meer dan ooit  inzetten op rechtvaardige fiscaliteit. 
                        Lees meer
                        ACV 2015-03-23 Pensioen op 67 is geen oplossing
                        Hoewel de regering zich ertoe verbonden had om met de sociale partners overleg te organiseren over de pensioenen in de privé- en de openbare sector, wil de regering niet dat het nog op te richten Pensioencomité standpunt inneemt over het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67. De regering kiest ervoor het pensioendossier op te hakken. In gemeenschappelijk front zullen de vakbonden zich verzetten tegen de optrekking van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Niet voor hun plezier of omdat ze principieel tegen een pensioenhervorming gekant zouden zijn, maar omdat die hervorming sociaal onrechtvaardig is en economisch absurd. 
                        Lees meer
                        WSF Logo Forum Tunis 2015
                        Ondanks de tragische gebeurtenissen die Tunesië recent dooreenschudden, zullen een 40-tal ACV-afgevaardigden van 22 tot 29 maart deelnemen aan het Wereld Sociaal Forum (WSF) in Tunis. Het thema van het WSF luidt dit jaar 'Waardigheid en rechten'. 
                        Lees meer
                        ACV 2015-03-13 Begroting en tax shift hangen samen
                        Het gat in de sociale zekerheid heeft voor een groot deel te maken met inkomsten die zwaar achterop blijven door loonmatiging, terugval van consumptie en de zwakke groei van de werkgelegenheid. En met de vaststelling dat aan inkomens uit vermogen nauwelijks of geen inspanningen word gevraagd. Deze vlieger kan niet langer opgaan. Daarom moet het begrotingsdebat gaan over een grondige tax shift.
                        Lees meer
                        ACV 2015-03-10 Koninklijke missie in Duitsland: terecht veel aandacht voor combinatie werken en leren
                        Het ACV participeert aan de koninklijke missie in Duitsland rond onderwijs. “Vooral de combinatie werken en leren, het duaal leren,  krijgt tijdens deze misse veel aandacht. 
                        En terecht”, stelt Ann Vermorgen van het Vlaams ACV. “Het ACV klopt al lang op deze nagel. Deze missie is voor het ACV dan ook dé gelegenheid om onze voorstellen en vragen nogmaals op de agenda te zetten.”
                        Lees meer
                        ACV 2015-03-10 Reactie van ACV op regeringsbeslissingen beschikbaarheid
                        Het Nationaal Bestuur van het ACV toetste de regeringsbeslissingen rond beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT-ers aan het akkoord dat binnen de Groep van 10 werd bereikt.  Het ACV stelt vast dat de regering heeft begrepen dat het niet opgaat om eenzijdig en onverwacht in te grijpen in de rechten van werknemers die keuzes hebben gemaakt op basis van de oude regels.  Tegelijk grijpt de regering voor de andere SWT-ers en oudere werklozen in in het akkoord van de Groep van 10. Dit strookt niet met het eerdere engagement van de regering om het sociaal akkoord onder sociale partners te honoreren. We vragen met nadruk dat de Minister van Werk snel duidelijkheid verschaft over het 'nieuwe' begrip 'aangepaste beschikbaarheid' en de voorafname op de verlenging van de kader-cao's vanaf 2017 voor sommige groepen SWT-ers.
                        Lees meer
                        Middenveld-ACV 2015-03-06 Tarieven kinderopvang
                        De Vlaamse regering wil de tarieven in de kinderopvang met inkomenstarief verhogen met  ingang van 1 april 2015. Middenveldorganisaties, experten en academici vragen om  het behoud van een automatische toekenning van het dagtarief van 1,56 euro aan leefloongerechtigden. Volgens Prof. Manu Keirse is 'kinderopvang een belangrijke hefboom voor maatschappelijke  participatie en van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het algemeen en moeders  in het bijzonder. Opvang voor kinderen is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het  maatschappelijk leven en om actief te zijn op de arbeidsmarkt.' Kinderopvang moet betaalbaar blijven voor iedereen.
                        Lees meer
                        ACV 2015-03-05 Passend job-aanbod: kans op werk voor 55plussers zeer klein
                        De getuigenissen in de media over werkzoekende 55plussers en hun kruistocht bij het zoeken naar werk zijn overduidelijk. Het gepaste job-aanbod waarover VDAB-topman Fons Leroy spreekt, is niet te vinden. Noch in de databestanden van de VDAB, noch op de arbeidsmarkt. Hoe ouder de werkzoekende, hoe kleiner de kans op werk. Cijfers van de VDAB bevestigen dit.
                        Lees meer
                        ACV 2015-02-27 Regering keurt vandaag waarschijnlijk indexsprong goed
                        ACV, ABVV en ACLVB vernemen dat de Kern vandaag het wetsontwerp over de indexsprong goed zal keuren (en inmiddels is dat gebeurd). Indexeringen zouden nog kunnen tot maart. Maar vanaf 1 april zou geen enkele indexering van lonen, uitkeringen en pensioenen meer kunnen.  Tot dit 2% heeft opgebracht. Deze indexsprong zou enkel gelden voor de lonen, sociale uitkeringen en pensioenen. En bijvoorbeeld niet voor de huurprijzen. ACV, ABVV en ACLVB dringen bij de regering aan op een zeer snel overleg over deze onrechtvaardige en ondoelmatige beleidskeuze. Bereken wat de indexsprong jou kost met onze indextool.
                        Lees meer
                        ACV 2015-02-25 Prioriteit aan sterke eerste pensioenpijler
                        Verbijsterd verneemt het ACV dat verzekeringskoepel Assuralia het gewaarborgd rendement op aanvullende pensioenen wil terugschroeven van 3,25 naar 0,4 %. Bepaalde aanvullende pensioenen zouden op die manier tot de helft gereduceerd worden. Naast de geplande indexsprong van de regering - die alle werknemers zal treffen - bedreigt Assuralia op haar beurt de koopkracht van toekomstig gepensioneerden met een aanvullend pensioen. In het pensioendebat de komende maanden zal het versterken van de eerste pensioenpijler dan ook dé prioriteit zijn voor het ACV.
                        Lees meer
                        ACV 2015-02-13 Indexsprong
                        De Tijd bericht dat de federale regering bij haar voornemen blijft om een indexsprong op te leggen aan werknemers, ambtenaren en gerechtigden op sociale uitkeringen. Huurprijzen zouden wel nog geïndexeerd mogen worden. Net zoals energieprijzen, verzekeringspolissen. Aan zelfstandigen, vrije beroepen, dividenden wordt evenmin een inspanning gevraagd. Met minder koopkracht moeten werknemers dus duurdere huur en diensten betalen. Onbegrijpelijk en totaal onrechtvaardig. Dat is de keuze die deze regering maakt. De harde hand voor werknemers en sociale uitkeringen. De gulle hand voor de andere inkomens.
                        Lees meer
                        ACV 2015-02-13 Strijd tegen witwassen van geld - maatregelen broodnodig
                        SwissLeaks bracht frauduleuze praktijken aan het licht bij de HSBC bank. Zes miljard euro kon uit België ontsnappen en zich verschuilen in Zwitserland. Volgens Le Soir wordt meer dan de helft van de witwasdossiers geseponeerd, bij gebrek aan middelen. Het ACV schrikt van het stilzwijgen van de regering. Die zou moeten inschatten hoe groot de sociale en fiscale onrechtvaardigheid die voortvloeit uit deze praktijken wel is. Terwijl ze aan de bevolking talrijke en grote inspanningen vraagt, laat ze astronomische inkomsten gewoonweg aan de belastingen ontsnappen. 
                        Lees meer
                        ACV 2015-02-12 Gemeenschappelijk vakbondsfront
                        Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront organiseert een militantenconcentratie in Brussel op 11 maart, vanaf 11u tot 13u. Met die militantenconcentratie wil het Gemeenschappelijk Vakbondsfront de druk op de regering verhogen aangaande: 1. Rechtvaardige fiscaliteit en de tax shift. 2. De regeringsmaatregelen in de werkloosheidsverzekering, de beschikbaarheid en de pensioenhervorming voor de privé- en openbare sector. 3.De koopkracht en de indexsprong. 4.De verdediging van kwalitatieve openbare diensten en de onderhandelingen voor de werknemers in de openbare sector en het onderwijs. Download het pamflet en het artikel 8 cruciale dossiers
                        Lees meer
                        ACV 2015-02-07 BTW verhogen om vermogenden opnieuw te ontzien
                        De verklaring van minister van Overtveldt dat een tax shift eerst én vooral een BTW-verhoging moet zijn, tart ieder gevoel voor rechtvaardigheid. Het gaat niet op om de tax shift in te vullen met een hogere bijdrage van diegenen die nu al het meest bijdragen. Lage en doorsnee inkomens mogen niet getroffen worden door de tax shift. En dat is het geval met BTW-verhogingen. De regering moet werk maken van een rechtvaardige en substantiële tax shift richting een grotere bijdrage van vermogenden. De wil om vermogenden te ontzien is blijkbaar sterker dan de zin voor fiscale en sociale rechtvaardigheid.
                        Lees meer
                        ACV 2015-02-04 Arbeidsmarktproblemen los je niet op met simpele slogans
                        Het ACV is geschokt door de uitspraken van Zuhal Demir (N-VA) over het beperken in de tijd van werkloosheidsuitkeringen. Want door de uitkering te beperken in de tijd, drijf je mensen in armoede. Ze vallen dan terug op andere uitkeringen, een leefloon via het OCMW of de ziekteverzekering. Je verschuift alleen het probleem. Droog brood schept geen jobs. Meer jobs moeten er komen door de tax shift.  
                        Lees meer
                        ACV 2015-01-14 Tijd voor een echte én substantiële shift naar een eerlijke fiscaliteit!
                        Terwijl alle experten en internationale instellingen het erover eens zijn dat een tax shift van arbeid naar vermogen nodig is om de (para)fiscale druk op arbeid te verlichten beschrijft het regeerakkoord het omgekeerde. Namelijk een verschuiving van minstens 766 miljoen euro van vermogen naar arbeid! De vakbonden willen een echte én substantiële bijdrage van de vermogens en vermogenswinsten om onze maatschappij te financieren. Daarvoor liggen pistes genoeg op tafel. 
                        Lees meer
                        ACV 2015-01-07 Cassatie-uitspraak zaak Crown
                        ACV en ABVV boeken een belangrijk succes in de juridische strijd tegen het gebruik van eenzijdige verzoekschriften om collectieve acties te breken. In de zaak Crown oordeelt het Hof van Cassatie dat een eenzijdig verzoekschrift van de werkgever niet gegrond was. Met dit arrest, dat nu werd bekend gemaakt, brengt het Hof van Cassatie opnieuw een zware klap toe aan de praktijk om met eenzijdige verzoekschriften van werkgevers collectieve acties te breken.
                        Lees meer