Enquête: belastingen, wie wint?

Het ACV bevraagt gedurende het “belastingseizoen” mei – juni 5000 mensen over belastingen. Wat denken zij over belastingen? Welke invloed hebben de regeringsmaatregelen op hun inkomen?
Ook in onze provincie trok het ACV naar buiten: van Nieuwpoort tot Anzegem vroegen we mensen naar hun mening over het belastingsysteem. 
De bevraging
De korte enquête vraagt eerst naar een inschatting van hoeveel % de gemiddelde werknemer op zijn inkomen betaalt (vier keuzes) en hoeveel % de gemiddelde onderneming op haar winsten betaalt. Daarna wil het ACV graag weten of de mensen vinden dat ondernemingen die nieuwe jobs creëren korting mogen krijgen op hun belastingen. De bevraging peilt ook bij de mensen of ze meer, minder of evenveel kunnen kopen met hun inkomen als vorig jaar en of ze elke maand kunnen sparen.Met de antwoorden op deze vragen gaat de christelijke vakbond op 30 juni ek. – de laatste dag waarop je de papieren aangifte kan indienen – naar de pers.
Rechtvaardige fiscaliteit
Het ACV gaat voluit voor rechtvaardige fiscaliteit. Het wil dat iedereen naar draagkracht bijdraagt, dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen. Bij de vaststelling dat het inkomen uit arbeid verhoudingsgewijs en gemiddeld zwaarder belast wordt dan kapitaals-winsten en dat de regering voor de nieuwe inspanningen om de begroting te doen kloppen, steeds weer naar dezelfde groep van gewone werknemers, gepensioneerden, zieken of werkzoek-enden kijkt, gaat de vakbond in het verzet. Ook het feit dat kleine ondernemingen in verhouding veel meer belastingen op hun winst moet betalen dan grote ondernemingen (zonder dat er b.v. voorwaarden voor jobcreatie aan de belastingkorting voor die ondernemingen gekoppeld zijn), vindt het ACV onrechtvaardig.
Vul zelf in
Misschien kom je een ACV-actie tegen en kan je daar de enquête invullen. Je hoeft daarop niet te wachten: het kan ook online door hier te klikken.