Bouwvakker laat je stiel niet bederven

Van aan de Sint-Martinuskerk in Oekene vertrok er een optocht, met voorop een bouwvakker in een ziekenhuisbed om het ‘zieke’ statuut aan te kaarten, naar de werf van het nieuwe AZ Delta ziekenhuis in Roeselare. Voor de bouw van dit  ziekenhuis doet men vooral beroep op buitenlandse arbeidskrachten.
Tewerkstelling onder druk
Dominiek Lafaut, secretaris bij ACVBIE, vertelt: “De laatste jaren merken we ook aan het aantal bouwwerven dat er een economische heropleving is. Maar ondanks het stijgend aantal bouwwerven, daalt het aantal Belgische werknemers in de sector. Dit komt omdat ze qua loon en sociale bescherming onmogelijk kunnen concurreren tegen buitenlandse firma’s, die niet altijd de Europese en Belgische wetgeving strikt naleven. Sociale dumping heet dat.”
Symbooldossier
Voor alle duidelijkheid: de bouw van het nieuwe ziekenhuis betreft geen dossier waarbij ACVBIE West-Vlaanderen kan aantonen dat de werknemers ter plaatse geen correcte verloning krijgen, het gaat om een symbooldossier. ACVBIE benadrukt eveneens dat het in se niet tegen buitenlandse arbeiders is in de bouwsector. “Buitenlandse arbeiders dienen op een correcte, veilige en menswaardige manier behandeld en betaald te worden. In vele gevallen zijn ze noodzakelijk om gaten in de arbeidsmarkt in te vullen, maar dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de Belgische bouwvakkers,” besluit Lafaut.

Een bouwvakker in een ziekenhuisbed illustreert het zieke ‘statuut’ van de job.