Gepensioneerde grensarbeiders opgelet

Wie op pensioen is en zowel een Belgisch pensioen als een Frans puntenpensioen ontvangt, heeft sinds de maand februari mogelijk te weinig ontvangen.
Sociale bijdrages afgehouden
In de maand februari is er een herberekening van sociale bijdrages op het Frans puntenpensioen gebeurd. Wie echter ook een Belgisch wettelijk pensioen ontvangt, is die sociale bijdrages niet verschuldigd. Door een fout zijn er toch Belgen in die situatie die sinds februari onterecht minder ontvangen hebben, meldt het ACV-grensarbeiderssecretariaat.
Contacteer het ACV
Ontvang je zowel een Belgisch pensioen als een Frans puntenpensioen en krijg je sinds februari ll. een lager puntenbedrag dan anders, neem dan contact op met het ACV-grensarbeiderssecretariaat. Het secretariaat zal je dossier bekijken en in geval van een fout contact opnemen met de Franse diensten om deze fout recht te zetten.
Het ACV-grensarbeiderssecretariaat is bereikbaar via 059 55 21 00 of grensarbeid.frankrijk@acv-csc.be