Goede zorg is veilige zorg !

Op maandag 5 maart voerde de christelijke vakbond actie aan het orthopedagogisch centrum Sint-Idesbald in Roeselare. Met de sensibiliseringactie vroeg het personeel aandacht voor meer veiligheid in de sector.
LBC-NVK trekt samen met de onderwijsbonden COV en COC aan de alarmbel. Volgens de christelijke vakbond moet er een einde komen aan de stijgende problematiek van agressie tegenover opvoeders, leerkrachten, busbegeleiders, … Met een reeks acties binnen de opvoedingsinstellingen van de Broeders (waar OC Sint-Idesbald één van is), zetten de bonden hun eisen kracht bij.
Onrustwekkende stijging
Volgens LBC-NVK is er al geruime tijd een grote bezorgdheid bij het personeel van de orthopedagogische centra (onderwijs en zorginstellingen). Het onrustwekkend stijgende aantal incidenten heeft een grote impact op het personeel, maar ook op de leerlingen en bewoners. Meer dan de helft van de arbeidsongevallen vindt zijn oorzaak in agressie of geweld.
Meer middelen en personeel
Samen met de sensibilisering schuift LBC-NVK ook een duidelijk eis naar voldoende middelen en voldoende personeelsomkadering naar voor.
Meer informatie over het eisenpakket vind je op www.echtezorgopmaat.be.