Nieuwsbrief voor werknemers van kleine ondernemingen

Tijdens de West-Vlaamse 'Week van de KMO-werknemer' (4 tem 10/6) brengt ACV West-Vlaanderen een nieuwe KMO-nieuwsbrief uit. Een werknemer van een bedrijf zonder vakbondsvertegenwoordiging (meestal kleine ondernemingen dus), is sneller aangewezen op de dienstverlening van de ACV-dienstencentra, maar dat betekent niet dat als kmo-werknemer alleen staat. 
Lees ook het artikel 'Vooral rechtsprocedures tegen kleinere ondernemingen'

Je staat niet alleen
Niet alleen zorgt de vakbond via interprofessionele en sectorcao’s voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers, het ACV neemt ook heel wat initiatieven om werknemers uit bedrijven zonder delegees bij te staan.
 
ACV komt naar je toe
Tussen 4 en 10 juni verdeelt ACV West-Vlaanderen op heel wat kmo-zones en in veel kmo’s een nieuwsbrief voor werknemers van kleine ondernemingen of bedrijven zonder vakbonds-vertegenwoordiging. Je vindt er o.a. informatie over je vakantierechten, over de pensioenen, welke brochures je kan bestellen en waarvoor en hoe je beroep doet op de ACV-dienstverlening.