Pasfrost moet dringend investeren in veiligheid

Naar aanleiding van opnieuw een bijna-fataal arbeidsongeval bij Pasfrost in Passendale, eist ACV Voeding en Diensten maatregelen. De vele arbeidsongevallen in het diepvriesgroenten-bedrijf zijn volgens het ACV vermoedelijk geen toeval.
 Het bedrijf heeft geen goede reputatie op vlak van veiligheid, had al te maken met verschillende ernstige en zelfs dodelijke arbeidsongevallen en liep daarvoor ook veroordeling op voor de rechtbank. “Dit kan geen toeval zijn,” zegt Dieter Devos, secretaris bij ACV Voeding & Diensten.
Schrikbewind
Bij Pasfrost is er geen Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). “Officieel is dat omdat er geen kandidaten waren bij de sociale verkiezingen”, vertelt Devos, “informeel horen we dat de werkgever mensen die zich zouden durven kandidaat stellen afdreigt. We horen soms hallucinante verhalen van werknemers over het arbeidsregime in het bedrijf, helaas kunnen we dit niet controleren, want Pasfrost houdt de vakbond met alle mogelijke middelen buiten. Zo heeft de werkgever ooit mijn voorganger met een heftruck van de site verjaagd…”
Veiligheidsbeleid
Dieter Devos noemt dit als één van de oorzaken van de vele arbeidsongevallen in het bedrijf: “Het is duidelijk dat er te weinig aandacht is voor een goed veiligheidsbeleid in het bedrijf. Het CPBW heeft als taak zo’n beleid mee vorm te geven, werknemersafgevaardigden, preventieadviseur en werkgever samen. De aanwezigheid van zo’n comité zou er alvast voor kunnen zorgen dat dit veiligheidsbeleid meer aandacht zou krijgen en er minder zware arbeidsongevallen kunnen gebeuren. Een bedrijf dat elk jaar mooie winsten genereert (meer dan 3 miljoen euro in 2017) en dat in 2016 vijf miljoen euro aan de aandeelhouders uitkeerde, kan volgens ons toch meer investeren in veiligheid en werkbaarheid van de werknemers.”
Interimarbeid
Als tweede oorzaak ziet Devos het grote aandeel van uitzendkrachten in het bedrijf: “We zien vaker ernstige arbeidsongevallen in bedrijven die veel interimwerknemers tewerkstellen (52% van de uren zijn door uitzendkrachten gepresteerd). Die mensen zijn vaak te weinig opgeleid en maken daardoor wel eens een fout. Dat het laatste ongeval gebeurd is met iemand die er al tien jaar werkt, maakt de situatie echter des te schrijnender.”
Toekomst
“We hopen dat de werkgever bijdraait en dat we erin slagen om sociale verkiezingen te kunnen houden in 2020. Op die manier kan het bedrijf een structureel overleg krijgen en zijn bedenkelijke reputatie op veiligheidsvlak opkrikken”, besluit Devos.