Vooral rechtsprocedures tegen kleinere ondernemingen

Een groot voordeel voor wie – op het moment van het te betwisten feit – zes maanden onafgebroken ACV-lid is, is de gratis juridische bijstand in de arbeidsrechtbank. Je hoopt natuurlijk altijd dat je die niet nodig zal hebben, maar als je toch in die situatie verzeild geraakt, kan je rekenen op de steun van ACV-experts.

Zelfs als je geen problemen hebt met je werkgever, kan de ACV-rechtshulp toch van pas komen. “Veel van de zaken die we bepleiten voor de arbeidsrechtbank, zijn discussies met de arbeidsongevallen-verzekering, b.v. weigering van erkenning, te vroeg ‘genezen’ verklaren of geen blijvende invaliditeit toekennen. Niemand is vrij van een ongeval en het is bijzonder frustrerend als de verzekering op dat moment nog moeilijk doet ook. Omdat je hoofd dan niet op al die poespas staat, nemen wij het dossier in handen. Vaak met succes trouwens,” zegt Roland Mahieu van de Rechtskundige Dienst.
 
“Veel van onze zaken voor arbeidsrechtbank hebben te maken met arbeidsongevallen.”
 
Sociale zekerheid
Daarnaast helpt de rechtskundige dienst je ook bij problemen met het ziekenfonds of het RIZIV, als je b.v. volgens jou onterecht van een ziekte-uitkering naar werkloosheid moet. In een beperkt aantal gevallen kunnen er ook discussies ontstaan over beroepsziektes of vakantiegeld voor arbeiders.
 
Kleine ondernemingen
Als er een rechtszaak komt tegen een werkgever, is dit vaak een kleine onderneming. Roland: “Bedrijven met minder dan vijftig werknemers hebben vaak geen vakbondsafgevaardigden op de werkvloer. We stellen vast dat waar die er wel zijn, de problemen vaak via overleg met deze delegees opgelost geraken. Het gros van onze procedures is dus tegen bedrijven zonder syndicale afvaardiging.”
 
“We moeten vaker naar de rechter tegen bedrijven waar geen vakbondsafvaardiging is, dus vooral kleine ondernemingen.”
 
Overleg
“Uiteraard proberen we met de rechtskundige dienst en de betrokken collega die verantwoordelijk is voor de sector ook altijd eerst via overleg tot een akkoord te komen, zodat we een procedure voor de rechtbank kunnen vermijden”, gaat Roland verder, “maar sommige werkgevers gooien nu éénmaal de deur of de telefoon dicht als ze het woordje vakbond horen. ACV-lidmaatschap is dus zeker een goede investering, want van de zaken die we niet via overleg met de werkgever kunnen oplossen, winnen we er meer dan vier op de vijf voor de rechter.”
 
Discussies met werkgevers
Procedures tegen werkgevers gaan meestal over geld. “Het gros van de dossiers gaat over de uitbetalingen bij ontslag. Wat de werkgever aan verbrekingsvergoeding moet betalen, is wettelijk vastgelegd, maar toch loopt het daar vaak verkeerd, omdat men b.v. niet met alle looncomponenten rekening houdt (b.v. ecocheques). Andere zaken gaan dan over achterstallig loon, wettelijke feestdagen die niet betaald zijn, verkeerde werkgeversaangifte van tijdelijke werkloosheid, …” aldus Roland.
 
Als het tot een rechtszaak tegen een werkgever komt, krijgen we in meer dan vier op de vijf gevallen gelijk.”
 
Faillissementen
Ook wanneer je werkgever zou sluiten of failliet zou gaan, kan je rekenen op bijstand van het ACV. Roland Mahieu: “in dat geval doen wij alle administratie voor het ACV-lid en zorgen we via het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen – bij faillissement – de curator dat de werknemer krijgt waar hij recht op heeft.”