Waardige inkomens voor iedereen in België en Europa

De ‘European Minimum Income’ (EMIN) bustour doorkruist 32 Europese landen om campagne te voeren voor een waardig inkomen voor iedereen in Europa. Op 26 juni stopte de bus in Oostende. De Belgische partners van het netwerk lanceerden er hun verzuchtingen t.a.v. de nieuwe federale regering.
Één Belg op de zes moet nog altijd rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens. Voor het BMIN-netwerk (‘Belgian Minimum Income’), waar het ACV deel van uitmaakt, is dit onaanvaardbaar.
Loze federale beloftes
Het ACV ondertekende de eisenbundel voor de nieuwe federale regering, samen met o.a. heel wat armoedeverenigingen, andere vakbonden en ziekenfondsen zoals CM. De oproep gaat uit naar de nieuwe federale regering (in voorbereiding van de verkiezingen 2019), omdat men van de huidige regering niets meer verwacht. Nationaal ACV-secretaris Koen Meesters verwoordde het in Oostende als volgt: “Meer dan vier jaar geleden kregen we – vóór de verkiezingen – concrete engagementen van de politieke partijen. En in het federaal regeerakkoord was er zelfs een uitdrukkelijk engagement om de minima op te trekken tot de Europese armoedenorm. Vandaag weten wat we die engagementen waard zijn. Niks. Niente. Nougatballen.”
Écht politiek engagement
Er is sinds kort een Europese pijler van sociale rechten. Volgens Meesters is het dan nu ook aan de nationale politici om er zich naar te gedragen: “Voor ons betekent dat voor de minima in de sociale zekerheid dat ze 10% hoger liggen dan de Europese armoedenorm. Waarom anders bijdragen tot de sociale zekerheid als het uiteindelijk niet veel meer oplevert dan de sociale bijstand? Dat alles vergt daadwerkelijk politiek engagement, niet zomaar een vermelding in een regeerakkoord.”
Ook nog deze legislatuur
Ondanks het feit dat de hoop niet meer op de huidige regering gevestigd is, geeft Meesters toch nog een advies aan regering-Michel: “Drie voorstellen. Één: vorig jaar was 80 miljoen beloofd voor de armsten, op vandaag is daar amper 53 miljoen van ingevuld en dan nog met vertraging. Het minste wat de regering kan doen is dit zeer beperkte engagement nakomen. Twee: bij de begrotingsbesprekingen deze zomer groen licht voor de welvaartsvastheid van de uitkeringen in 2019 en 2020. De regering kan daarvoor budget voorzien om dan via overleg met de sociale partners de minima op te trekken. Drie: stop het beleid om almaar meer werkenden in de armoede te duwen. Waarom jeugdlonen? Niemand vroeg erom, tenzij een paar ideologische heethoofden, en de effecten zijn heel beperkt. Laat ons werknemers, vanaf hun meerderjarigheid, een loon garanderen dat hen uit de armoede houdt!”
Actie in Oostende
Tijdens de actie, met getuigenissen van mensen in armoede en heel wat randanimatie, zetten veel mensen en verenigingen hun handtekening op de eisen van EMIN. Er is namelijk een Europese petitie voor gegarandeerde sociale minima. Teken je zelf mee of wil je meer info? Dat kan via www.eminbus.eu.