Wereldvrouwenconferentie

Van 11 tot 13 oktober 2017 vond in Costa Rica de Wereldvrouwenconferentie van het Internationaal Vakverbond (IVV) met 200 vakbondsvrouwen van over heel de wereld plaats. ACV-militante Mieke Callens (48) uit Zwevegem was één van hen: “onvoorstelbaar welke diepe indruk de confrontatie met vakbondsvrouwen uit andere continenten heeft nagelaten”.
Met de Internationale vrouwendag (8 maart) staan de vrouwenrechten weer volop in de schijnwerpers. Volgens Mieke mag het niet bij goede ideeën en bedoelingen blijven, maar is het tijd om het probleem van geweld tegen vrouwen op het werk effectief wereldwijd aan te pakken.
Geschrokken
Mieke ging ervan uit dat de problemen met geweld op het werk tegen vrouwen in het westen eerder uitzonderlijk waren, maar dat bleek niet zo: 
“Ik ben heel erg geschrokken. Zelf heb ik in mijn carrière nooit problemen met geweld ondervonden en ging ik ervan uit dat het in de Westerse wereld nogal meevalt, maar in Costa Rica hoorden we schrijnende getuigenissen uit de Verenigde Staten en Canada. De eerste confrontatie kwam er trouwens al in de voorbereiding, met de getuigenissen over verbaal, fysiek of psychologisch geweld van gezins- en poesthulpen die ACV Voeding & Diensten verzamelde.”
“De vreselijkste verhalen komen natuurlijk wel uit ontwikkelingslanden en oorlogsgebieden. Hoe kwetsbaarder de vrouw, hoe gruwelijker het misbruik. Voor ons is het bijna een evidentie dat onze werkomgeving en alles wat errond hangt veilig is. Maar voor de helft van de werknemers is het dagelijkse kost dat ze hun brood niet op een veilige manier verdienen. Ver van ons bed is dat echt niet hoor. Hallucinant in 2018, toch?”
Gemeenschappelijke problemen 
Door naar verschillende getuigenissen te luisteren, ontwaarde Mieke een patroon dat ook bij ons niet zonder gevaar is:
“Enkele jaren geleden is de textielfabriek Rana Plaza in Bangladesh ingestort. Veel van die stiksters doen hun werk nu thuis. Op die manier is het voor hen nog moeilijker om zich te organiseren en om een vuist te maken tegen de onderdrukking, want ze werken geïsoleerd, weten niet wie hun collega’s zijn, het is elk voor zich. Toen zijn mijn ogen opengegaan: ook de problemen met geweld op het werk in ons land situeren zich vooral in die jobs waar de werknemers geïsoleerd aan de slag gaan, zoals b.v. de poets- of gezinshulpen. Meer en meer zien we dat het werk ook zo georganiseerd wordt. Dit is niet zonder gevaar, we moeten – ook bij ons – meer veiligheidsgaranties proberen in te bouwen.”
“We hebben in de werkgroepen op de conferentie heel veel ideeën uitgewisseld. Het was een verrijkende en intense ervaring. Heel frappant: je ontmoet vrouwen met heel verschillende culturen en achtergronden, maar de thema’s en problemen zijn gedeeld. Bij de ene is het gewoon wat zichtbaarder dan bij de andere.”
Veerkracht
Mieke vertelt honderduit verder over de getuigenissen en confrontaties. Zeer harde verhalen, maar toch heeft ze hoop:
“Heel markant is de veerkracht van die vrouwen: hoe zwaarder de situatie, hoe meer gedrevenheid en motivatie. Toen we in Costa Rica aankwamen, had de orkaan Nate daar net lelijk huisgehouden. Toch vinden ze de moed om opnieuw te herbeginnen, om zich opnieuw te groeperen en te blijven strijden voor meer rechten. We zijn daar in de lokalen van de plaatselijke vakbond geweest. Een gewoon huis. Men moet daar werken met bitter weinig middelen en met gevaar voor eigen leven en toch zet men door. Bewonderenswaardig.”
Internationale wet
Elders in deze Visie (blz. 8) lees je dat een ACV-delegatie in opvolging van de wereldvrouwenconferentie bij Minister van Werk Kris Peeters gevraagd heeft om België mee te laten ijveren voor een internationale conventie, een wet, tegen gendergerelateerd geweld op het werk. Dat was ook één van de doelstellingen van de conferentie, zegt Mieke:
“We hebben niet enkel internationale aanbevelingen nodig, maar moeten ervoor zorgen dat dit overal strafbaar wordt. Zo’n internationale conventie binnen de internationale arbeidsorganisatie is een hefboom om dit probleem wereldwijd aan te pakken. Ik ben blij te horen dat België hierin in juni effectief een voortrekkersrol wil gaan spelen.”