Werken over de grens?

De tijd van de ‘trimards’, seizoensarbeiders die voor enkele maanden naar Frankrijk trokken om er op de bietenvelden of in de cichorei-asten te werken, ligt al een tijdje achter ons. Toch verdienen nog veel mensen hun brood over de ‘schreve’. Het ACV-grensarbeiderssecretariaat staat hen bij met raad en daad.
Veel Fransen werken vandaag in West-Vlaanderen. Zij kunnen met hun vragen bij het ACV-grensarbeiderssecretariaat terecht. Maar ook West-Vlamingen die in Frankrijk werken kunnen een beroep doen op de christelijke vakbond. Grensarbeidsarbeiders-verantwoordelijke Dimitri De Muynck en administratief medewerker Graziella Maselis behartigen in onze provincie de Frans-Belgische dossiers.
Verschillende wetgeving 
“De wetgeving is in Frankrijk natuurlijk niet dezelfde als die in België, dus voor je begint te werken in het buitenland is het goed om met je vragen langs te komen. We bekijken dan samen wat je moet administratief moet doen en wat je het beste in de gaten houdt. Ik ben op dat vlak ervaringsdeskundige, want in mijn jongere jaren heb ik ook een drietal jaar in Frankrijk gewerkt”, lacht Dimitri.
Franse pensioenen 
Veel dossiers hebben te maken met pensioenen: “We komen vaak tussen bij de Franse pensioenkassen om gelijkstellingen in orde te brengen. Het gaat dan b.v. over periodes waarbij de werknemer in België aan het werk was, of een ziekte- of werkloosheidsuitkering ontving”, vertelt Dimitri. “Daarnaast moeten we vaak dossiers opvragen in Frankrijk om recht te openen op een werkloosheidsuitkering in België”, vult Graziella aan.
Belastingen 
Ook voor de belastingaangifte is het ACV-grensarbeiderssecretariaat een welgekomen hulp. Dimitri: “Wij helpen bij de aangifte van de belastingdossiers voor Belgen die in Frankrijk werken. En wie een Frans pensioen ontvangt, moet dit in België aangeven. Wie niet weet hoe hij dit moet doen, kan uiteraard bij ons terecht.” Wie twijfelt aan zijn belastingaanslag, kan die ook laten bekijken. “Onlangs kwam iemand langs die een enorme teruggave van de Belgische belastingen zou krijgen. De persoon in kwestie twijfelde of dit wel klopte, omdat dit sterk afweek van onze berekeningen. Bleek dat de fiscus verkeerdelijk de inkomsten van zijn in Frankrijk werkende partner van zijn inkomen had  afgetrokken, waardoor zijn belastbaar inkomen wel heel laag was. Om te vermijden dat hij één van de volgende jaren enkele tienduizenden euro’s zou moeten terugstorten aan de belastingen, hebben we dit onmiddellijk laten rechtzetten,” vertelt Dimitri.
Belangenverdediging 
Geen rechtstreekse dienstverlening aan de ACV-leden, maar wel een belangrijk aspect van de job van syndicaal grensarbeidersverantwoordelijke is het vertegenwoordigingswerk. Dimitri zetelt in de Interregionale Vakbondsraad (IVR): “In die raad zijn de verschillende vakbonden van België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigd. Via deze raad verdedigen we grensoverschrijdend de belangen van de grensarbeiders en nemen we ook de wijzigende wetgeving telkens onder de loep”, besluit Dimitri.
Contact opnemen met het ACV-grensarbeiderssecretariaat?
Via www.acvgrensarbeiders.be vind je heel wat informatie en contactgegevens voor wie over de grens werkt. In West-Vlaanderen zijn er vaste zitdagen (altijd op afspraak) voor werknemers die in Frankrijk werken.
Contact opnemen en een afspraak maken kan je via 059 55 21 00 of grensarbeid.frankrijk@acv-csc.be.
Overzicht zitdagen (op afspraak):
 • ACV-dienstencentrum Ieper (Sint-Jacobsstraat 34):
  elke dinsdag en donderdag 14u.-16.30u.
 • ACV-dienstencentrum Kortrijk (Kennedypark 16D):
  elke maandag 9u.-12u.
 • ACV-dienstencentrum Menen (Grote Markt 25):
  elke maandag 14u.-17u.
 • ACV-dienstencentrum Veurne (Sporkijnstraat 10):
  elke derde donderdag 9.30u.-11u.