Werknemers hebben groot aandeel in succes Ardo

In oktober sleepte het Ardooise diepvriesgroentenbedrijf Ardo de titel ‘Onderneming van het jaar 2018’ in de wacht. In de artikels die hierover verschenen haalde de gespecialiseerde pers vooral de loftrompet boven over de nieuwe technologieën en de ‘gedurfde overnamepolitiek’. “Dat klopt”, zeggen de ACV-afgevaardigden uit het bedrijf, “maar zonder de inzet en betrokkenheid van de werknemers, zou dit niet zo’n succes geweest zijn.”
“In tien jaar tijd is Ardo heel sterk gewijzigd. Dat heeft heel veel inspanningen van het personeel gevraagd”, klinkt het. “We hebben inderdaad de beste loonvoorwaarden van de subsector, maar we hebben die ook verdiend. En natuurlijk hebben we ook goed onderhandeld …”
Overuren
De ACV-delegatie heeft het o.a. over de nieuwe technologieën: “De invoering van die nieuwe systemen zijn niet rimpelloos verlopen. Het is niet zo dat die van in het begin perfect draaiden. De werknemers van Ardo hebben veel vrijwillige overuren geklopt – tot 12u. per dag – om dit systeem goed te doen draaien. Daarvoor is veel inzet en motivatie nodig, dus als men spreekt over goede resultaten, dan is dit ook dankzij de werknemers van Ardo.”
Nog geen werkgever van het jaar
“Qua loonvoorwaarden staan we dan wel op nummer één bij de diepvriesgroenten, op vlak van het sociale klimaat is die lijn toch niet helemaal doorgetrokken,” zegt een delegee. “B.v. in maart dit jaar hebben we een koudeplan afgesproken met de werkgever. We stellen vast dat dit in november nog niet uitgevoerd is, waardoor er opnieuw problemen zijn. Dit probleem sleept al een tijdje aan, zulke zaken zorgen voor wrevel.”
Nieuwe directie
De nieuwe wind die door het bedrijf waait, is dus toch niet 100% positief: “De focus van de nieuwe directie ligt – niet verwonderlijk – op de cijfers. Pas daarna komt het personeel. En daardoor zijn de collega’s niet altijd mee in het verhaal. We vinden het b.v. jammer dat ouderen en anciens wat uit de boot vallen door de nieuwe technologieën. Er is te weinig begeleiding bij de overgang van de systemen. Een korte opleiding is wel voorzien, maar als die machines bijgestuurd worden, dan moet je ’t zelf maar zien uit te vinden. Ook op vlak van doorstroming binnen het bedrijf, moet men volgens ons meer inzetten op de eigen mensen: mensen kansen geven om door te groeien, zich te ontwikkelen, … in plaats van meteen extern nieuwe mensen te gaan zoeken die op de huidige arbeidsmarkt moeilijk te vinden zijn.”
ACV-speerpunten
De ACV-afgevaardigden in het bedrijf zetten zich dagdagelijks in voor hun collega’s. “Dat we de beste loonvoorwaarden hebben, dat is natuurlijk ook doordat we erin slagen om dit via overleg af te dwingen. We hebben zo ook kunnen afspreken dat Ardo meer inzet op vaste contracten, in plaats van mensen veel te lang via interimcontracten tewerk te stellen en ook op vlak van veiligheid hebben we al veel stappen vooruit kunnen zetten”, klinkt het. “Als wij als ACV-delegatie iets vragen op het overleg, is dit ook niet zomaar: wij volgen de dossiers van heel dichtbij, wij staan tussen de collega’s op de werkvloer en hebben een goed contact, ook via individuele dienstverlening. We hebben dus sterke argumenten en draagvlak als we in overleg met de werkgever gaan. En op die manier kunnen we ook goede akkoorden afsluiten”, besluiten de ACV-afgevaardigden.