Regionieuws

regionieuws
Belastingsaangifte 2017
MEI 20

BELASTINGBRIEF: Zitdagen Financiën

Wie hulp wil bij het invullen van zijn belastingaangifte kan daar – zoals elk jaar – mee terecht op één van de vele invulsessies die de FOD Financiën in heel de provincie organiseert. Overzicht via financien.belgium.be of 0257 257 57
Het ACV zorgde dat ik kreeg waar ik recht op had
Een buitenlands avontuur is soms aantrekkelijk, maar wie in het buitenland werkt, betaalt ook daar sociale bijdrages. En dan wordt het bij de terugkeer naar België soms moeilijk. Het ACV-grensarbeiderssecretariaat kan dan zorgen en problemen wegnemen.
Lees meer
Acties in West-Vlaanderen
In de voorbije weken ondernam het ACV verschillende acties om aan het brede publiek duidelijk te maken dat een ander beleid mogelijk is.
Lees meer
Goede punten voor dienstverlening op afspraak
In november vorig jaar voerde het ACV West-Vlaanderen in de meeste kantoren dienstverlening op afspraak in. Sinds dan kunnen ACV-leden ook voor een werkloosheidsdossier een afspraak maken. Een bevraging bij de mensen die al van die mogelijkheid gebruik maakten, leert dat dit een goede keuze was.
Lees meer
Werkorganisatie op mensenmaat is cruciaal
Stress, burn-out, het lijken nieuwe verschijnselen, maar ze bestaan al veel langer. Alleen zijn studies naar stress en burn-out pas enkele decennia geleden opgestart. Toch piekt het aantal langdurig zieken vandaag en de burn-out is daar één van de oorzaken van. Een betere balans tussen werk en vrije tijd zou volgens het ACV niet alleen voor gelukkigere, maar ook voor gezondere en productievere werknemers zorgen.
Lees meer
Werkhervattingstraject niet altijd succesverhaal
In 2017 voerde de federale regering een nieuw re-integratietraject in, dat langdurig zieken terug aan de slag wil helpen. Hiervoor organiseert het ACV West-Vlaanderen samen met Samana al twee jaar op rij infomomenten om personen op ziekte zo goed mogelijk te ondersteunen. Uit de gesprekken blijkt duidelijk dat dit traject niet altijd een succesverhaal is.  
Lees meer
Volgt de hakbijl in de sociale zekerheid
In de activiteitenreeks rond de ACV-campagne ‘Een ander beleid is mogelijk’ was professor Carl Devos (politicoloog – UGent) op 13 maart te gast in Ieper. Na een haarfijne analyse over hoe we tot de huidige politieke situatie gekomen zijn, ging Devos in op vragen uit het talrijk opgekomen publiek rond de verwachtingen voor de toekomst en de mogelijke gevolgen voor de werknemers.
Lees meer
Wij eisen 0 procent
MRT 19

Wij eisen 0%

Nog altijd verdienen vrouwen op jaarbasis 21% minder dan mannen. Als ze met pensioen zijn, ligt hun pensioen 28% lager dan dat van hun mannelijke collega’s. Daarom voerde het ACV rond 8 maart (Internationale Vrouwendag) actie voor een pensioen- en loonkloof van nul procent tussen mannen en vrouwen. Daarnaast organiseerde de ACV-genderwerking op 21 februari in Gits een avond voor militanten die in hun bedrijf de vooroordelen tegenover mannen en vrouwen willen aanpakken.
Lees meer
Zullen robots de helft van de werknemers vervangen
MRT 5

Zullen robots de helft van de werknemers vervangen?

De alsmaar snellere digitale en technologische evoluties hebben een invloed op hoe ons werk er in de toekomst zal uitzien. In het najaar van 2019 organiseert het ACV onder de naam #arbeidmorgen een congres over de uitdagingen van de toekomst. Vorige week hielden West-Vlaamse militanten een discussieavond over de ontwerpteksten én was er een infoavond met professor Geert Van Hootegem over de toekomst van werk in digitale tijden.
Sluiting kantoren Oostkamp en Wervik.
ACV West-Vlaanderen hertekent momenteel zijn dienstverlening. Om de kwaliteit ervan op een hoog peil te houden en zelfs nog te verhogen, hebben we ervoor gekozen om grotere kantoren uit te bouwen. Dit heeft als voordeel dat er tijdens de openingsuren gegarandeerd meer dan voldoende loketten geopend zijn om de wachttijd kort te houden en dat er ook vaker experten in verschillende thema’s (zoals loopbaandienstverlening of arbeidscontracten) beschikbaar zijn. Het nadeel van deze oefening is dat we ook de beslissing hebben moeten nemen om de ACV-dienstencentra Oostkamp en Wervik vanaf april 2019 definitief te sluiten.
Lees meer
Meer dan 9000 ACV-vrijwilligers in West-Vlaanderen
Van 23 februari tot 3 maart is het Week van de Vrijwilliger. Het ACV zet zijn vrijwilligers dit jaar via een grote affichecampagne in de kijker. ‘Zij zijn het kloppende hart van onze organisatie’, klinkt het bij de vakbond.
Lees meer
Duidelijk signaal dat werknemers beter verdienen
Op 13 februari legden heel veel werknemers het werk neer. Ze pikken het niet langer dat de vruchten van de economische bloei vooral naar de werkgevers en hun aandeelhouders gaan en dat ze als werknemer enkel over kruimels mogen onderhandelen.
Lees meer
Lessen op maat van jobstudenten en laatstejaars
In veel scholen is het een jaarlijkse traditie: een medewerker van het ACV komt de leerlingen wegwijs maken in de wetgeving rond studentenwerk of een ander sociaal thema. In het schooljaar 2017-2018 kregen 5167 leerlingen in West-Vlaanderen zo’n uitleg.
Lees meer
Werkzoekend of op SWT? Het ACV staat je bij.
Het ACV zorgt ook in West-Vlaanderen voor extra ondersteuning en begeleiding van werkzoekenden en SWT’ers. Heb je problemen of vragen bij je zoektocht naar werk? Ben je voldoende op de hoogte van je rechten en plichten? Met al deze vragen kan je terecht bij de ACV-arbeidsmarktwerkers en -bijblijfconsulenten. Regelmatig organiseren zij ook infomomenten.
Lees meer
Ontslag na aanvraag tijdskrediet was onterecht
Na 11 jaar dienst bij dezelfde werkgever kreeg Marc* plots, na een aanvraag tijdskrediet, zijn ontslag. Nochtans is wie tijdskrediet aanvraagt, beschermd tegen ontslag. Het ACV bepleitte zijn zaak voor de rechtbank en kreeg gelijk.
Lees meer
Werknemers hebben groot aandeel in succes Ardo
In oktober sleepte het Ardooise diepvriesgroentenbedrijf Ardo de titel ‘Onderneming van het jaar 2018’ in de wacht. In de artikels die hierover verschenen haalde de gespecialiseerde pers vooral de loftrompet boven over de nieuwe technologieën en de ‘gedurfde overnamepolitiek’. “Dat klopt”, zeggen de ACV-afgevaardigden uit het bedrijf, “maar zonder de inzet en betrokkenheid van de werknemers, zou dit niet zo’n succes geweest zijn.”
Lees meer
Naar aanleiding van opnieuw een bijna-fataal arbeidsongeval bij Pasfrost in Passendale, eist ACV Voeding en Diensten maatregelen. De vele arbeidsongevallen in het diepvriesgroenten-bedrijf zijn volgens het ACV vermoedelijk geen toeval.
Lees meer
Actuabar
Een basisinkomen houdt in dat iedereen iedere maand - ongeacht of je werkt of niet - een bepaald bedrag op zijn of haar rekening gestort krijgt. Zowel links als rechts in het politieke spectrum zijn er strekkingen die dit idee (weliswaar met een andere invulling) genegen zijn: het zou mogelijk alle bijstandssystemen kunnen vervangen en het kan een dam zijn tegen armoede.
Lees meer
Donderdagnamiddag op afspraak
Al enkele jaren kan je bij het ACV voor heel wat zaken op afspraak terecht. Vanaf november kan je dit nu ook voor een werkloosheidsdossier. 
Lees meer
Stap mee
Acties lonen: dankzij de nationale betoging in mei is het pensioen met punten voorlopig van tafel. Toch zijn daarmee niet alle pensioenbedreigingen van tafel. De erkenning van ‘zware beroepen’ dreigt b.v. nadelig voor de gewone man uit te draaien. Daarom komen de drie vakbonden op 2 oktober op straat in Kortrijk.
Lees meer
Landingsbaan
Wie voor z’n 60ste verjaardag nog in een landingsbaan wil stappen, moet dit dringend in orde brengen. Eind 2018 lopen namelijk verschillende sector-akkoorden af. Dat betekent dat je vanaf 2019 minimum 60 jaar moet zijn als je tijdskrediet eindeloopbaan wil opnemen. Let op: ook al ben je nu 55+, dat betekent niet dat je automatisch recht hebt op dit type tijdskrediet.
Lees meer
Waardige inkomens voor iedereen  in België en Europa
De ‘European Minimum Income’ (EMIN) bustour doorkruist 32 Europese landen om campagne te voeren voor een waardig inkomen voor iedereen in Europa. Op 26 juni stopte de bus in Oostende. De Belgische partners van het netwerk lanceerden er hun verzuchtingen t.a.v. de nieuwe federale regering.
Lees meer
E5 Mode tekent voor schone kleren
Het West-Vlaams bedrijf ECG, vooral bekend van kledingketen E5 Mode, treedt toe tot de Fair Wear Foundation (FWF). De ACV-delegatie in het bedrijf zette dit punt al van 2005 op de agenda en is blij met de ondertekening.
Lees meer
Vooral rechtsprocedures tegen kleinere ondernemingen
Een groot voordeel voor wie – op het moment van het te betwisten feit – zes maanden onafgebroken ACV-lid is, is de gratis juridische bijstand in de arbeidsrechtbank. Je hoopt natuurlijk altijd dat je die niet nodig zal hebben, maar als je toch in die situatie verzeild geraakt, kan je rekenen op de steun van ACV-experts.
Lees meer
Hou je ACV-gegevens up-to-date
De ACV-diensten staan altijd klaar om hun altijd te informeren en te helpen waar nodig en mogelijk. Om je als ACV-lid zo goed mogelijk te kunnen informeren, is het belangrijk dat de gegevens die het ACV over jou heeft correct zijn. 
Lees meer

Regionieuws

 
Lees meer...