Regionieuws

Regionieuws
Stap mee
Acties lonen: dankzij de nationale betoging in mei is het pensioen met punten voorlopig van tafel. Toch zijn daarmee niet alle pensioenbedreigingen van tafel. De erkenning van ‘zware beroepen’ dreigt b.v. nadelig voor de gewone man uit te draaien. Daarom komen de drie vakbonden op 2 oktober op straat in Kortrijk.
Lees meer
VDAB controleert beschikbaarheid werkzoekenden
Dit najaar organiseert het ACV overal in de provincie nieuwe infosessies over hoe de VDAB werkzoekgedrag opvolgt en wat er gebeurt als de dienst beslist dat iemand onvoldoende inspanningen deed.
Lees meer
Landingsbaan
Wie voor z’n 60ste verjaardag nog in een landingsbaan wil stappen, moet dit dringend in orde brengen. Eind 2018 lopen namelijk verschillende sector-akkoorden af. Dat betekent dat je vanaf 2019 minimum 60 jaar moet zijn als je tijdskrediet eindeloopbaan wil opnemen. Let op: ook al ben je nu 55+, dat betekent niet dat je automatisch recht hebt op dit type tijdskrediet.
Lees meer
Waardige inkomens voor iedereen  in België en Europa
De ‘European Minimum Income’ (EMIN) bustour doorkruist 32 Europese landen om campagne te voeren voor een waardig inkomen voor iedereen in Europa. Op 26 juni stopte de bus in Oostende. De Belgische partners van het netwerk lanceerden er hun verzuchtingen t.a.v. de nieuwe federale regering.
Lees meer
E5 Mode tekent voor schone kleren
Het West-Vlaams bedrijf ECG, vooral bekend van kledingketen E5 Mode, treedt toe tot de Fair Wear Foundation (FWF). De ACV-delegatie in het bedrijf zette dit punt al van 2005 op de agenda en is blij met de ondertekening.
Lees meer
Vooral rechtsprocedures tegen kleinere ondernemingen
Een groot voordeel voor wie – op het moment van het te betwisten feit – zes maanden onafgebroken ACV-lid is, is de gratis juridische bijstand in de arbeidsrechtbank. Je hoopt natuurlijk altijd dat je die niet nodig zal hebben, maar als je toch in die situatie verzeild geraakt, kan je rekenen op de steun van ACV-experts.
Lees meer
Hou je ACV-gegevens up-to-date
De ACV-diensten staan altijd klaar om hun altijd te informeren en te helpen waar nodig en mogelijk. Om je als ACV-lid zo goed mogelijk te kunnen informeren, is het belangrijk dat de gegevens die het ACV over jou heeft correct zijn. 
Lees meer
Prikacties door onzekerheid bij Bombardier
De laatste weken is er bij trein- en trambouwer Bombardier in Brugge opnieuw sociale onrust over de bestelling van de Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB. De werknemers vrezen dat de 175 trams in de vestiging Wenen gebouwd zullen worden.
Lees meer
Werken over de grens?
De tijd van de ‘trimards’, seizoensarbeiders die voor enkele maanden naar Frankrijk trokken om er op de bietenvelden of in de cichorei-asten te werken, ligt al een tijdje achter ons. Toch verdienen nog veel mensen hun brood over de ‘schreve’. Het ACV-grensarbeiderssecretariaat staat hen bij met raad en daad.
Lees meer
Wereldvrouwenconferentie
Van 11 tot 13 oktober 2017 vond in Costa Rica de Wereldvrouwenconferentie van het Internationaal Vakverbond (IVV) met 200 vakbondsvrouwen van over heel de wereld plaats. ACV-militante Mieke Callens (48) uit Zwevegem was één van hen: “onvoorstelbaar welke diepe indruk de confrontatie met vakbondsvrouwen uit andere continenten heeft nagelaten”.
Lees meer
Goede zorg is veilige zorg
Op maandag 5 maart voerde de christelijke vakbond actie aan het orthopedagogisch centrum Sint-Idesbald in Roeselare. Met de sensibiliseringactie vroeg het personeel aandacht voor meer veiligheid in de sector.
Lees meer
Actuabar
MRT 12

Actubar - Wat telt er voor mijn pensioen?

De federale regering heeft, los van het optrekken van de pensioenleeftijd, in de voorbije jaren verschillende maatregelen genomen die ingrijpen op de berekening van je pensioen. Op vandaag is het een puzzel om in te kunnen schatten wat nu wel of niet meetelt voor je pensioen. Werkloosheid, SWT (brugpensioen), ziekte, tijdskrediet, ouderschapsverlof,  landingsbaan, … 
Wat brengt jouw leven in balans?
Zoals je in het Visienummer van 9 februari kon lezen, heeft ACV West-Vlaanderen meer dan 3000 mensen bevraagd over hoe zij de combinatie van arbeid, gezin en vrije tijd zouden verbeteren.
Lees meer
Nieuwe wetgeving re-integratie langdurig zieken
Infosessies voor langdurig zieken - Sinds januari 2017 is er een nieuwe wetgeving van kracht die het zieke werknemers gemakkelijker moet maken om nog tijdens hun ziekte het werk aangepast te hervatten. Deze wetgeving komt dit jaar op kruissnelheid. Daarom organiseert ACV West-Vlaanderen infosessies.
Lees meer
IM Nancy Van Dierendonck
11 april 1965  -  8 februari 2018 - Het allereerste bericht dat je maandagmorgen 5 februari in allerijl op spoed in AZ Brugge werd opgenomen sloeg bij ons in als een bom. De latere signalen via je echtgenoot Peter dat je het niet zou halen, stuitten op nog meer ongeloof bij je collega’s van LBC-NVK en ACV-CSC METEA.
Lees meer
Stress en Burn-Out
Een burn-out komt niet plots. Het is een proces van jaren. Een éénduidige oorzaak is er vaak niet. Het komt voort uit een samenloop van omstandigheden waarbij zowel de werkomgeving, de maatschappij en het temperament en karakter van het individu een rol spelen.  
Lees meer
Werken in de Westhoek kampt onterecht met een negatief imago. Met steun van LEADER gingen ACV en UNIZO samen op zoek naar de troeven die de Westhoek op dat vlak heeft, maar ook naar de knelpunten, om die te kunnen wegwerken en zo van Westhoek-KMO’s (kleine en middelgrote ondernemingen) echte streekambassadeurs te maken.
Lees meer
Bouwvakker laat je stiel niet bederven,  stop de fraude op de werven!
Op maandag 29 januari voerde een vijftigtal militanten van ACVBIE (Bouw, Industrie en Energie) West-Vlaanderen actie om het blijvend probleem van sociale dumping in de bouwsector aan te kaarten. Hiermee wou men een duidelijk signaal geven aan de politieke beleidsvoerders en andere opdrachtgevers in de provincie. 
Lees meer
Telkens volle zaal voor boeiende lezingen
9 oplossingen voor de toekomst van onze sociale zekerheid - Het ACV richt negen lezingen in, waarbij politici, academici en vertegenwoordigers van het middenveld hun visie op de toekomst van de sociale zekerheid geven. Na vijf lezingen valt al wat te vertellen, inclusief wat syndicale bedenkingen. 
Lees meer
Loopbaanbegeleiding werkt
Inge volgde onlangs loopbaanbegeleiding samen met Vokans en deelt graag haar verhaal getuigenis: “mijn loopbaan verliep tot nu toe met ups en helaas ook met downs. Door omstandigheden maakte ik mijn studies niet af. Na een halve opleiding tot vertaler/tolk, volgde ik dan maar een opleiding bij de VDAB tot polyvalent bediende. Nog voor het einde van de opleiding kon ik aan de slag als administratief medewerker. Jammer genoeg belandde ik na een faillietverklaring van het bedrijf in vervangcontracten totdat ik werkloos werd. Daarna kon ik aan de slag bij Colruyt.”
Lees meer
Voorspoed Wim David
JAN 9

Voorspoed

Het was in vele media te zien of te lezen de voorbije weken. Onder de kop ‘Wat verandert er vanaf 1 januari 2018?’ (soms aangevuld met de ondertitel ‘en wat betekent dit voor uw portemonnee’) krijgen we bij wijze van nieuwjaarsdiner een resem aan maatregelen voorgeschoteld, het gevolg van beleidskeuzes van het afgelopen jaar of zelfs nog daarvoor.
Lees meer
Voetballen voor financiële fair-play
De vakbonden ACV en ABVV West-Vlaanderen organiseerden op woensdag 13 december in Kortrijk een voetbalmatch tussen een ploeg van multinationals en grote vermogens langs de ene kant en gewone mensen langs de andere kant. De uitslag was voorspelbaar… 
Lees meer
Staking bij McBride in Ieper
Op woensdagavond 13 december brak een spontane staking uit bij de cosmeticaproducent McBride in Ieper. Reden hiervoor was het grote verschil tussen de cao-voorwaarden die het personeel van de vestiging in Estampius kreeg en de voorwaarden voor Ieper. De directie in Ieper weigerde die kloof te overbruggen.
Lees meer
Honderden supporters voor #cleane kleren
Op zaterdag 25 november trok het Cleane kleren-actieteam naar de Milcobelrun in Langemark. Honderden sporters, supporters en medewerkers tekenden er enthousiast voor #cleanekleren. De actie was een samenwerking van ACV Voeding & Diensten en Wereldsolidariteit.
Lees meer
Doe de FIKA
DEC 8

Doe de FIKA

Stress op het werk? Niet op 1 december ... In een tiental West-Vlaamse bedrijven organiseerden ACV-militanten een FIKA, een korte koffiepauze.
Lees meer
5 jaar ACV-contactcenter
Op maandag 12 november 2012 ging het ACV-contactcenter West-Vlaanderen van start. Sindsdien kan je voor al je ACV-vragen in de provincie op één centraal telefoonnummer terecht.
Lees meer
Pensioengeknoei
De Kamercommissie Sociale Zaken heeft op 24 oktober ll. de hervorming van de ‘eenheid van loopbaan’ goedgekeurd. Als ook de plenaire vergadering een meerderheid geeft aan deze hervorming, zal wie langer werkt dan 45 jaar bijkomende pensioenrechten opbouwen. Wat de regering er niet bij zegt, is dat deze hervorming heel nadelig is voor mensen die op jonge leeftijd zijn beginnen werken en op het einde van hun loopbaan in SWT (brugpensioen) gegaan zijn of hun werk verloren hebben.
Lees meer
Op donderdagochtend 19 oktober stonden afgevaardigden van alle vakbonden aan de poort. Ze verdeelden er informatieflyers om hun ongenoegen te laten blijken over de huidige werksfeer bij Daikin Europe NV.
Lees meer
Opgebrand? Infosessie over burn-out
Onze samenleving heeft een groot probleem: werknemers branden op en het is tijd om daar iets aan te doen. Met dit aanbod willen we zoveel mogelijk mensen bewustmaken van de problematiek van stress en burn-out. We doen dit met een divers aanbod: voor elk wat wils!
Lees meer
Actie tegen pensioengeknoei
De federale regering heeft heel wat maatregelen afgekondigd afgelopen zomer. Ook de pensioenen zijn opnieuw geviseerd. Het zag ernaar uit dat wie werkloos zou worden na zijn vijftigste, pensioen zou verliezen. Dat betekent dat deze mensen twee keer gestraft zouden worden: voor oudere werknemers blijft het moeilijk om een nieuwe job te vinden en op de koop toe zou men pensioen verliezen omdat men snel genoeg nieuw werk vindt…
Lees meer
In Memoriam E.H. Joris De Jaegher
Op 22 september 2017 is priester Joris De Jaegher op 94-jarige leeftijd in AZ Damiaan Oostende overleden. De Jaegher is vooral bekend als aalmoezenier van de Vlaamse seizoenarbeiders, een taak die hem – op aanraden van ACV-secretaris Leon Bruggeman – in 1952 toegewezen werd en die hij combineerde met ander proost- en parochiewerk in West-Vlaanderen.
Lees meer
ACV verhuist in Brugge
Binnenkort verhuizen de ACV-diensten uit Brugge-centrum en het dienstencentrum Brugge-(Sint-Andries) naar de nieuwe ACV-gebouwen in Sint-Michiels-Brugge. De verhuis gebeurt in twee bewegingen.
Lees meer
Arbeid, vrije tijd: dat rijmt!
Op 4 september, de tweede schooldag, peilde ACV West-Vlaanderen bij ouders aan de schoolpoort van SBS De Brug in Roeselare naar mogelijke oplossingen voor de vaak moeilijke combinatie tussen arbeid, gezin, zorg en vrije tijd. Het ACV pleit namelijk voor écht werkbaar werk voor alle werknemers.
Lees meer
Winnaars filmtickets ACV Scholenwerking
In Zuid-West-Vlaanderen gaat het ACV op schoolbezoek bij een kleine 1.000 leerlingen, om hen te informeren over studentenwerk, sociale zekerheid of wat precies te doen als schoolverlater. Leerlingen kregen de kans deel te nemen aan een wedstrijd, waarbij gegokt moest worden hoe hoog de Vlaamse jeugdwerkloosheid is op 31 mei 2017.
Lees meer
IM Martine Knockaert
Op 15 augustus 2017 overleed ACV-collega Martine Knockaert. Door ziekte stond haar bureau op het dienstcentrum Izegem al zes jaar leeg. 
Lees meer
Win for tax
SEP 27

Win for tax

In de maand juni trok ACV West-Vlaanderen rond naar de belastingkantoren, waar mensen stonden aan te schuiven voor het invullen van hun belastingaangifte. De wachtenden konden deelnemen aan een enquête van het ACV over belastingen, koopkracht en inkomen. Opvallend was dat zeven op de tien werknemers vertelden dat hun koopkracht de laatste jaren is afgenomen…
Lees meer
9 oplossingen
Vriend en vijand zijn het erover eens dat onze sociale zekerheid voor uitdagingen staat. Voor wie is de rekening? Groeit die rekening of daalt die? En wie zal het vangnet kunnen gebruiken? Of gaat het hele systeem op de schop en krijgen we allemaal een basisinkomen?
Lees meer
Natuurlijk willen wij Cleane kleren
“Sporters liggen niet wakker van de omstandigheden waarin hun outfit wordt gemaakt, want ze stellen er nooit vragen over.” Dat argument halen kledingmerken aan op de vraag of hun kleren wel clean zijn. Maar klopt dit wel? Cleane kleren vroeg het aan de sporters zelf, o.a. in Tielt. Wat blijkt? Vele honderden wielrenners ondertekenden vol overtuiging de petitie. “Natuurlijk willen wij cleane kleren.”
Lees meer
Belastingsaangifte 2017
Binnenkort is het weer zo ver: je belastingaangifte 2017 (over de inkomsten van 2016) moet binnen. Geen eenvoudige opgave op het eerste zicht, maar je staat er niet alleen voor. 
Zoals elk jaar kan je – zonder afspraak – elke werkdag terecht van 9u tot 12u (in juni tot 15u) in je lokale belastingkantoor, waar men je gratis zal helpen bij het invullen. Contactgegevens van je kantoor vind je op je belastingaangifte. Let op: uiterste datum voor die hulp is 30 juni 2016, daarna zal men je aangifte als laattijdig beschouwen.
Lees meer
Loopbaanvragen, syndicale problemen? Maak een afspraak!
Je denkt dat je werkgever je niet correct uitbetaalt of dat er iets schort aan je arbeidscontract? Je hebt problemen door een arbeidsongeval of beroepsziekte? Je werkgever gaat failliet of wil sluiten en je wil weten wat je het beste doet? Je wil graag minder werken, maar wil advies over de mogelijkheden en de gevolgen voor b.v. je pensioen? Met deze en meer vragen kan je op afspraak bij het ACV terecht. Het ACV heeft in West-Vlaanderen een brede waaier van dienstverlening op afspraak: als het geen vraag betreft over je lidmaatschap of je werkloosheidsdossier, dan heb je het onthaalloket en de wachtzaal van je ACV-dienstencentrum niet nodig. Als ACV-lid kan je via het ACV-contactcenter (051 23 58 00) vooraf een afspraak boeken, in het dienstencentrum van je keuze op een moment dat het voor jou past. 
Lees meer
ACV Enquête
Het ACV bevraagt gedurende het “belastingseizoen” mei – juni 5000 mensen over belastingen. Wat denken zij over belastingen? Welke invloed hebben de regeringsmaatregelen op hun inkomen?
Ook in onze provincie trok het ACV naar buiten: van Nieuwpoort tot Anzegem vroegen we mensen naar hun mening over het belastingsysteem. 
Lees meer
Sociaal akkoord met AZ Groeninge
LBC-NVK maakt het verschil.
Met meer dan 2700 werknemers, is az groeninge één van de grotere ziekenhuizen van het land. Directie, raad van bestuur en vakbonden onderhandelden al enkele maanden over het aantal personeelsleden dat ingezet wordt. Na een moeizaam proces is, dankzij de inzet van de militanten van de ACV-centrale LBC-NVK, een eerbaar compromis afgesloten. 
Lees meer
Vrees voor impact Brexit
De West-Vlaamse textielbedrijven houden hun hart vast voor de Brexit, er zijn te weinig doorgroeikansen voor werknemers, werkgevers proberen eenzijdig flexibiliteit in te voeren en werkbaar werk is ver te zoeken. Dat zijn de bevindingen van ACV-CSC METEA over de metaal- en textielsectoren in onze provincie.
Lees meer
Iedereen heeft recht op (aangepast) werk
“Zieke werknemers verdienen (aangepast) werk, maar mogen niet onder druk gezet worden om aan het werk te gaan.”  Dat was de boodschap van de bewustmakingsactie van ACV West-Vlaanderen in Nieuwpoort vorige week.
Lees meer
Opnieuw meer ernstige arbeidsongevallen
28 april staat bij vakbonden bekend als de ‘internationale dag ter herdenking van slachtoffers van arbeidsongevallen’. Elk arbeidsongeval is er één te veel. Hoewel de cijfers van de arbeidsongevallen algemeen in dalende lijn zitten, zien we toch een stijging van de ernstige arbeidsongevallen in 2015.
Lees meer
Wervik proeft
Wervik Proeft is een combinatie van een smoefeltocht, sociale zekerheidswandeling en historische gidsbeurt doorheen het centrum van Wervik. Een unieke belevenis...
Lees meer
ACV Transcom voert actie tegen sociale dumping
Vakbondsmilitanten hebben op maandag 20 maart op de transportzones van Zeebrugge en Rekkem infokranten uitgedeeld aan buitenlandse vrachtwagenchauffeurs met informatie over de loon- en arbeidsvoorwaarden waar ze recht op hebben volgens de Belgische wetgeving.
Lees meer
Slachthuis Tielt sluiten?
Het waren schokkende beelden uit het slachthuis van Tielt (Debra-group) die we te zien kregen via Animal Rights. De Minister van Dierenwelzijn beval de sluiting en in een mum van tijd leverde een online petitie 150.000 handtekeningen op voor een definitieve sluiting van de vestiging. Maar is dat wel een goed idee? Meer dan 350 jobs op het spel...
Lees meer
Kies jij voor een loon à la carte
Flexibele lonen zijn aan een opmars bezig. Het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ komt daardoor onder druk te staan. Vooral vrouwen worden daar de dupe van. Reden genoeg dus voor het ACV West-Vlaanderen om te wijzen op de voordelen en het belang van loonbarema’s. 
Lees meer
Treiter eens een jongere
Heel wat regeringsmaatregelen treffen jongeren.
Het ACV gaat hiertegen in verzet. In enkele gemeentes gingen ACV’ers hierover in gesprek met de jongeren. Andere plaatsen zullen volgen.
Lees meer
Non-profit betoging
Het was al aangekondigd na de betoging najaar 2016:  de witte woede zou druk op de ketel houden. 
Met een nieuwe non-profit-manifestatie op 21 maart zetten de ‘zachte’ sectoren hun eisen kracht bij.
Lees meer
Werken tot 67
Langer werken, flexibeler werken, vol te houden?
Is het wel werkbaar en wat staat er tegenover?
Welke invloed hebben de mogelijke keuzes die je als jongere werknemer maakt?
ACV trekt aan de alarmbel: er is nood aan meer werkbaar werk. Het flexibel werken heeft veel valkuilen. Geert Lein, diversiteitsconsulent ACV West-Vlaanderen, geeft informatie en begeleidt het gesprek.
Lees meer
Info beginnende leerkrachten
Je werkt in het onderwijs, een sector waar je hart en ziel kan inleggen. Een uitdaging die je in ofwel een lagere, dan wel in een of meerdere secundaire scholen opneemt. Een opdracht die je piekfijn, geëngageerd en gemotiveerd probeert uit te voeren… 
Lees meer
VDAB controleert beschikbaarheid werkzoekenden
Sinds 1 januari 2016 voert de VDAB (Vlaams) de controle en sanctionering van  beschikbaarheid van werkzoekenden uit. Voordien was dat de taak van de RVA. 
Lees meer
EJQ
Het is ondertussen een jaarlijkse traditie in de koude wintermaanden: het ACV verwarmt de jongeren met een leuke ‘EnterJongerenQuiz’. Plezant gezelschap, gratis ingang, leuke prijzen en een uiteenlopend scala van vragen staan garant voor een gezellige avond. 
Lees meer
FEB 21

In Waregem: Peter Verlinden over media en moslims

De militanten van de ACV-zone Zuidhoek West-Vlaanderen nodigen je, samen met vzw Ideals en studentenvereniging Disa, uit naar een avond met VRT-journalist Peter Verlinden. 
Op 10 maart om 20u gaat Verlinden dieper in op de relatie tussen media en moslims. De lezing vindt plaats in de bibliotheek van Waregem. Inkom: 5 euro, vooraf inschrijven: lezingcircuit@gmail.com.
Info jonge ouders
Een job, kinderen, een huishouden, hobby’s,….  Hoe krijg je alles goed gecombineerd? Op 18 februari organiseert het ACV een infomarkt voor jonge en toekomstige ouders.
Lees meer
Met het ACV naar de film
Op 6 maart om 20u kan je in CC De Schakel, Waregem, de film ‘I, Daniel Blake’ bekijken. De film van Ken Loach vertelt het verhaal van een 59-jarige schrijnwerker die na een zware hartaanval leeft van een vervangingsinkomen. Volgens zijn dokters mag hij niet opnieuw aan de slag. De inspecteurs van de geprivatiseerde uitkeringsdienst denken daar anders over. ‘I, Daniel Blake’, laat ons voelen wat de uitholling van de sociale welvaartstaat, kan inhouden. 
Lees meer
Terug in het zadel
Een ernstig ongeval krijgen, ziek worden, een operatie moeten ondergaan, het kan iedereen overkomen. Je blijft een tijdje thuis om te herstellen en/of te revalideren. Als het weer beter gaat, kan je de stap zetten om terug aan het werk te gaan. Sinds 1 januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken opnieuw aan het werk te helpen.
Lees meer
Info jonge ouders
Een job, kinderen, een huishouden, hobby’s,…. Hoe krijg je alles goed gecombineerd?
Er zijn verschillende mogelijkheden om alles meer werkbaar te maken. Verschillende organisaties kunnen je wegwijs maken in de verschillende oplossingen. Interesse? 
Lees meer
actie koopkracht
Deze week voert ACV West-Vlaanderen actie in de winkelstraten. Met chocolademuntjes als symbool wil de vakbond erop wijzen dat sociaal overleg beter is voor de portemonnee dan het huidige regeringsbeleid. Het provinciaal bestuur keurde daarom het ontwerp-IPA goed.
Lees meer
Leesgroepen in Kortrijk en Roeselare
DEC 22

Leesgroep in Kortrijk & Roeselare ‘Het solidair antwoord op eenzaam leven’.

“Ergens zijn we het vermogen kwijtgeraakt om te dromen. Niet eens zolang geleden was de blik op de toekomst gericht en dachten we met zijn allen na hoe het beter kon.” 
Auteurs Thomas Decreus & Christophe Callewaert bieden een aantal recepten aan om onze samenleving uit de impasse te halen. Enkele hiervan willen we van naderbij bekijken: Kunnen we door minder te werken het probleem van de werkloosheid oplossen? Is robotisering een vloek of een zegen? Zijn eerlijke belastingen mogelijk?
Wil je hierover mee in gesprek gaan, schrijf je dan alvast in. Droom mee over hoe het anders kan!
Filmavonden Everybody Happy
DEC 22

Filmavond in Kortrijk en Koksijde - Everybody Happy

De derde speelfilm van Nic Balthazar vertelt het verhaal van Ralph Hartman, een succesvolle komiek die een gevecht levert met zichzelf. Het woord depressie of burnout valt niet één keer. Al is het wel duidelijk dat de komiek te kampen heeft met prestatiedruk, piekeren en twijfelt aan zichzelf. Het kritische stemmetje in zijn hoofd duikt de hele film door op. Nic Balthazar omschrijft zelf: "Het is niet echt een film over burnout, maar een film tegen burnout. De film toont hoe het tot stand komt."
Petitie en actie dwingen minister Muytters tot toegevingen
DEC 22

Petitie en actie dwingen minister Muytters tot toegevingen

De regering Bourgeois wil het PWA-systeem hervormen tot ‘Wijkwerken’ en legde daarvoor een conceptnota op tafel. ACV West-Vlaanderen vreest dat de maatschappelijke meerwaarde van PWA hierdoor volledig zal verdwijnen. Daarom zakte het op 9 december met een 10-tal PWA-werknemers af richting Brussel en vervoegde het de gemeenschappelijke Vlaamse vakbondsactie voor het behoud van PWA. Volgende West-Vlaamse getuigenissen zetten ‘de petitie met onze 5 eisen’ die de actievoerders overhandigen aan minister Muyters kracht bij.
DEC 22

Eindeloopbaandienstverlening ACV brengt heel wat problemen aan het licht

Ook voor loopbaandienstverlening kan je bij het ACV terecht.  Voor verschillende fases in je loopbaan kun je terecht voor deskundig advies inzake de toepassing van de sociale wetgeving en de gevolgen van keuzes in je loopbaan op je rechten.  Uit een inventaris van alle vragen inzake eindeloopbaan blijkt dat heel wat leden meer en meer problemen ervaren.
Is personeel Carrefour Koksijde minder waard
DEC 22

Is personeel Carrefour Koksijde minder waard?

Op zondag 27 november voerden de LBC-NVK militanten actie voor de Carrefour Hypermarkt te Koksijde. Ze beletten er de opening van de winkel. Na een belofte van de directie om rond de problematiek te praten kon de winkel omstreeks 10u openen. De actie kwam er naar aanleiding van een dispuut rond de compensatieregeling voor zondagswerk.
Hoe gelijkheid het verschil kan maken
DEC 22

Hoe gelijkheid het verschil kan maken

Met “de tafels van (on)gelijkheid “ startte het ACV West-Vlaanderen de voorbije weken de voorbereiding op haar Vlaams ACV-congres van november 2017. Het congresthema “gelijkheid maakt het verschil” zoomt in op de ongelijkheid in de samenleving en de vraag hoe syndicaal aan meer gelijkheid kan  gewerkt worden. In het kader van de actualiteit zeker voldoende actueel. 
Een Sint voor alle leeftijden
DEC 22

Een Sint voor alle leeftijden

Binnen de campagne ‘er is genoeg voor iedereen’ werden door het ACV in Stasegem de grootouders bedankt. Een actie die gebeurde in samenwerking met beweging.net en de gezinsbond die op dezelfde dag de  resultaten van een enquête rond kinderopvang kenbaar maakten.
Omdat armoede een onrecht is
DEC 22

20161222 Omdat armoede een onrecht is (dat niet afneemt!)

Omdat de strijd tegen armoede met vele samen moet gestreden worden, steunde het ACV op heel wat plaatsen in de regio de adventsactie van Welzijnszorg en verkocht het op verschillende plaatsen in de regio soep voor het goede doel.
Van Brussel tot Bagdad
DEC 22

Van Brussel tot Bagdad

Naar aanleiding van de infoavond van KWB ‘Van Brussel tot Bagdad’ zorgden de ACV-militanten van Lendelede voor Irakese maaltijdsoep in het kader van de campagne van Welzijnszorg ‘Soep op de stoep’.
Van PWA naar Wijkwerken
NOV 30

Van PWA naar Wijkwerken

De Vlaamse regering zal het PWA-systeem (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap) grondig veranderen. Vanaf 1 juli 2017 start een nieuw systeem dat Wijkwerken zal heten.
 
Indien (verdere) vragen, gelieve je propagandist te contacteren.
TEKEN DE PETITIE
We helpen u graag
NOV 23

Tijdelijke aanpassing openingsuren Sint-Andries

In de maanden december, januari en februari is er een tijdelijke aanpassing van de openingsuren in het ACV-dienstencentrum Sint-Andries (Kon. Leopold III-laan 92/1). 
Afbouw van gelijkgestelde pensioenen
NOV 23

Laat je horen op 28 november

Ook ACV West-Vlaanderen gaat in verzet tegen verlaging pensioenen. We betogen samen met de andere vakbonden tegen deze nieuwe pestmaatregel op 28 november 2016 (Egmontpaleis, Brussel).
Wil je mee...
VDAB controleert beschikbaarheid werkzoekenden
NOV 23

VDAB controleert en sanctioneert

Voortaan (sinds 1 januari) voert de VDAB (Vlaams) de controle en sanctionering van beschikbaarheid van werkzoekenden uit. Voordien was dat de taak van de RVA.
Sociaal Film Forum
NOV 22

Sociaal film-forum Brugge

ACV West-Vlaanderen & beweging.net Stad Brugge organiseren samen een "SOCIAAL FILM-FORUM" in de Lumière.
Staking bij Vesuvius
NOV 22

Staking bij Vesuvius

Op 2 november ll. legden de werknemers van Vesuvius Belgium in Oostende (productie van vuurvaste producten voor verschillende processen) voor 24 uren het werk neer. De staking is het gevolg van de onvrede over de manier waarop de werkgever het sociaal overleg over de aangekondigde herstructurering probeert te ondermijnen.
Filmavond Westhoek
NOV 22

Filmavond Westhoek

In deze derde editie van onze actuabar bekijkt de ACV-zone Westhoek de docufilm “De vakbond van morgen” door een kritische bril. Na de vertoning kunnen de aanwezigen in gesprek gaan over het vakbondswerk van de toekomst.
Loopbaanbegeleiding
OKT 13

Loopbaanvragen? ACV helpt!

Je wil graag minder werken, maar wil advies over de mogelijkheden en de gevolgen voor b.v. je pensioen? Je bent al een tijdje aan het werk, maar wil herscholen, bestaan daar systemen voor? Met zulke vragen ben je welkom op de loopbaandienstverlening van het ACV.
Acties in West-Vlaanderen
OKT 12

Acties in West-Vlaanderen

Op 7 oktober waren er overal in de provincie vakbondsacties in de bedrijven. Op sommige plaatsen waren dit kleinere prikacties. O.a. in de metaal-, textiel-, schoonmaak- en voedingssector waren er ook stakingen.
Stroeve onderhandelingen bij Vesuvius
OKT 12

Stroeve onderhandelingen bij Vesuvius

Bij Vesuvius in Oostende wil de directie 36 jobs schrappen. De onderhandelingen in het kader van de wet-Renault verlopen echter moeizaam. 
Na drie bijeenkomsten stelde de werknemersafvaardiging vast dat de werkgever slechts in beperkte mate en bij mondjesmaat informatie geeft.
2Jaar
SEP 9

Betoog mee met ACV West-Vlaanderen

Het ACV roept ook in onze provincie op om de 29ste september massaal naar Brussel te trekken. Hiermee wil de vakbond nogmaals het duidelijke signaal geven dat er dringend nood is aan meer rechtvaardigheid in de maatregelen. 
Klik door voor meer info ivm om mee te stappen...
Infoavond over educatief verlof
OKT 13

Infoavond over educatief verlof

Ben jij ook iemand die vindt dat je nooit genoeg kan weten? Hou je van nieuwe talen leren, wil je je graag omscholen, kan je niet genoeg krijgen van nieuwe kennis opdoen? Maar houdt je job je tegelijkertijd tegen om een opleiding te starten?
Hoe controleert VDAB mijn zoekgedrag naar werk?
OKT 13

Nieuwe infosessies: VDAB controleert werkzoekenden

Voortaan (sinds 1 januari) voert de VDAB (Vlaams) de controle en sanctionering van beschikbaarheid van werkzoekenden uit. Voordien was dat de taak van de RVA.
Openingsuren
AUG 29

Wijziging openingsuren vanaf 5 september

Na de zomer, vanaf maandag 5 september, harmoniseert ACV West-Vlaanderen de openingsuren van zijn dienstverleningspunten in de kustprovincie. 
Wij verhuizen
JUN 7

ACV-dienstencentrum Kortrijk verhuist

Op 22 juni neemt het ACV afscheid van zijn dienstencentrum in de Kortrijkse Sint-Janslaan. Vanaf 23 juni kunnen de leden uit Kortrijk en omgeving terecht in het nieuwe dienstencentrum, Kennedypark 16D, Kortrijk.
Bedankt
MEI 25

ACV haalt opnieuw 70% van de zetels binnen in West-Vlaanderen

Deze voormiddag stelde de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) de officiële uitslagen van de sociale verkiezingen 2016 voor. Uit die uitslagen blijkt dat het ACV in West-Vlaanderen opnieuw met kop en schouders boven de andere vakbonden uitsteekt.
actie koopkracht
MEI 23

Dokter ik ben op... infoavond Burn-out

Dr. Staf Henderickx, auteur van het boek “Dokter, ik ben op”, komt op een aangename, maar confronterende wijze vertellen over stress op het werk en burn-out. Hij gaat dieper in op de oorzaken en leert hoe om te gaan met een burn-out. Tevens stelt hij oplossingen voor.
VDAB controleert beschikbaarheid werkzoekenden
MEI 23

VDAB controleert beschikbaarheid werkzoekenden

Voortaan (sinds 1 januari) voert de VDAB (Vlaams) de controle en sanctionering van beschikbaarheid van werkzoekenden uit. Voordien was dat de taak van de RVA.
De maat is vol
MEI 12

Stap mee voor een rechtvaardiger verdeling

“Overleg als het kan, actie als het moet,” luidt het devies bij ACV. Helaas zijn wij op dit moment genoodzaakt om opnieuw naar actiemiddelen te grijpen: de nieuwe maatregelen van de federale regering en de weigering van de werkgeversorganisaties om te overleggen over bijsturingen dwingen ons opnieuw de straat op. De nieuwe maatregelen rond ‘werkbaar werk’, zullen er in de praktijk voor zorgen dat de combinatie arbeid-gezin moeilijker zal worden en dat we in de feiten opnieuw naar een 40-uren-week (want er mogen 100 uren vrij uitbetaald worden) gaan.
Militantenconcentratie in Meulebeke
MEI 11

Militantenconcentratie in Meulebeke

Op zaterdag 30 april blies het Meulebeekse ACV verzamelen aan de ‘solidariteitsboom’ op de Ter Borchtlaan. Een boom mét geschiedenis die ze de week voordien versierden. De ACV-kandidaten voor de sociale verkiezingen uit Meulebeke of die in een Meulebeeks bedrijf werken tekenden present.
APR 13

Grote solidariteitsdialoog in Oudenburg

Solidariteit is één van de grote pijlers en waarden waarop de kwb en breder het sociaal middenveld bouwt om onze samenleving een meer menslijk gelaat te geven. Door te werken aan solidariteit doen we een inspanning om de maatschappij rechtvaardiger te maken, om te zorgen dat de ongelijkheid verkleint en geven we uiting aan onze overtuiging dat ieder mens gelijkwaardig is.
Zijn er echter grenzen aan onze solidariteit? 
APR 8

Leven met onzekerheid in tijden van groeiende risico's

In Waregem
Info: Leven met onzekerheid in tijden van groeiende risico’s
Sinds enkele jaren volgen de crisissen elkaar op: economisch en financieel, klimaat, vluchtelingen, terreur… Ook persoonlijk leven we met meer onzekerheid: verlies van werk, vaste relatien enz.
Onzekerheid maakt ons bang. Waar gaat het met onze samenleving naartoe?
ACV West-Vlaanderen stuurt boze varkens naar de Grote Parade
MRT 14

ACV West-Vlaanderen stuurt boze varkens naar de Grote Parade

Op zondag 20 maart gaat de tweede Grote Parade van Hart boven Hard uit. ACV West-Vlaanderen roept ten volle op om mee te stappen. Omdat we geloven in de vele alternatieven, waar deze regering niet in (wil) geloven. Alternatieven die moeten leiden tot een warmere samenleving, met meer kansen, meer rechtvaardigheid, meer samenhorigheid.
Vorig jaar maakten we ons in De Grote Parade nog sterk: ‘Er is wel een alternatief!’ Dit jaar willen duizenden individuen en honderden kleine en grote organisaties de aandacht vestigen op de vele initiatieven waar nu al wordt gewerkt aan een meer faire, menselijke, solidaire, duurzame samenleving. Ook in onze regio bulkt het van zo'n - nog vaak - verborgen initiatieven. Je kent ze vast wel, je bent supporter, of je maakt er misschien deel van uit! Help mee deze initiatieven voor een samenleving met een plus in de kijker lopen! 
Actuabar op de vlucht
MRT 14

Actuabar #Opdevlucht

Asielcrisis: vooroordelen en harde realiteit
Het was hét nieuws in 2015 en is nu nog steeds niet uit het actualiteit weg te denken: de massale vlucht naar Europa uit de vele oorlogsgebieden. Diverse media slaan ons om de oren met verschillende beelden, gebeurtenissen en meningen over de asielcrisis.
Michel Maus te gast
MRT 14

Michel Maus te gast

Op donderdag 25 februari was professor fiscaal recht Michel Maus te gast in Assebroek (Brugge). Hij gaf er zijn visie over de taxshift. Zijn conclusie was dat deze belastingverschuiving geen historische fiscale hervorming was en de fundamentele ongelijkheid in belastingdruk grotendeels verder laat bestaan (en zelfs versterkt op bepaalde punten).
Infoavonden Kust
MRT 14

Zijn werk en privéleven nog in balans - Infoavonden

Veertien procent van de werknemers heeft last van een vorm van burn-out, de helft van de 50-plussers zoekt oplossingen om het einde van de loopbaan te verzachten. Jonge gezinnen moeten én fulltime werken, én voor de kinderen zorgen én een druk sociaal leven verzorgen. Om financieel rond te komen is dit geen evidentie en velen onder hen moeten een tweede job of een flexi-job aannemen. Ook de zorg voor de kinderen neemt heel wat tijd in beslag. Echter worden er veel vormen van tijdskrediet afgeschaft of verminderd, zodat dat ook moeilijker en moeilijker wordt. 
Er bestaan veel misverstanden en doelbewuste misleidingen rond deze thema’s. Daarom nodigt ACV zone Kust je graag uit naar drie infoavonden met experts in de problematiek. Deze avonden zijn gratis en je krijgt er de mogelijkheid om al je vragen te stellen.
Hoop
FEB 9

Toneelstuk HOOP in Menen (met korting!)

Op 16 maart ben je welkom in Menen voor de voorstelling van HOOP, een politieke thriller gespeeld door bekende acteurs over de wereld sinds de bankencrisis. De personages gaan op zoek naar perspectieven. En wenden ze zich tot het publiek. Om één van hen te zijn. Geen rol meer te spelen. En een voorstel te doen.
Voordeeltarief voor ACV-leden!
Onrust bij CNH
FEB 9

Onrust bij CNH

Eind januari ontstond onrust bij Case New Holland, de producent van landbouwmachines uit Zedelgem, omdat de werkdruk in de montageafdeling te hoog werd opgedreven.  Hierop werd de productie dinsdagmorgen 26 januari stilgelegd. Een relaas van de gebeurtenissen door de ogen van ACV-CSC METEA-secretaris Hans Desmet.
IM Francis Duvillier
FEB 9

In Memoriam Francis Duvillier

Heel onverwacht moesten we zaterdag ll. afscheid nemen van ACV-collega Francis Duvillier, pleiter rechtskundige dienst in Kortrijk. Francis had een lange staat van dienst in het ACV. Eerst was hij op lokaal vlak actief, vanaf 1991 werd hij regiopropagandist om daarna pleiter te worden op de juridische dienst.
Hoe controleert VDAB mijn zoekgedrag naar werk?
FEB 9

VDAB controleert beschikbaarheid werkzoekenden

Voortaan (sinds 1 januari) voert de VDAB (Vlaams) de controle en sanctionering van beschikbaarheid van werkzoekenden uit. Voordien was dat de taak van de RVA. Wie een werkloosheidsuitkering ontvangt moet voldoende inspanningen leveren om werk te zoeken. De VDAB volgt dit ‘werkzoekgedrag’ op en zal dit op regelmatige tijdstippen evalueren. Bij negatieve evaluaties kunnen sancties, zoals het verlies van de uitkering, volgen. ACV informeert en staat bij...
Veel beweging bij ACV Meulebeke
FEB 9

Veel beweging bij ACV Meulebeke

ACV Meulebeke is er klaar voor. 2016 dient zich terug aan als een jaar waarin onze maatschappij heel snel evolueert. In 2015 zagen we een ruk naar rechts, in de vorm van een onrechtvaardig beleid dat door de huidige regeringen doorgedrukt wordt. En de ACV-militanten uit Meulebeke willen zich daar blijven tegen verzetten, en willen zo blijven opkomen voor de rechten van elke mens, van elke werknemer, van iedereen die nu even van een uitkering geniet.
Snoepertjeswandeltocht
FEB 9

Snoepertjeswandeltocht

Zondag 13 maart 2016, de snoepertjeswandeltocht langs en ten voordele van diverse sociale organisaties.
Ledenvergadering ACV Ingelmunster
FEB 9

Ledenvergadering ACV Ingelmunster

De lokale ACV-kern van Ingelmunster nodigt alle ACV-leden van de gemeente uit naar de algemene ledenvergadering op zondag 21 februari 2016 om 9 uur in zaal ‘Het Middenstandshuis’, Gravinnestraat 13 te Ingelmunster.
Soep op de stoep Brugge
FEB 1

Soep op de stoep!

Zondag 17 januari bliezen de vrijwillige medewerkers van de ACV-afdeling van St-Andries en St-Michiels en de vrijwilligers van de welzijnsschakel “ûze plekke” verzamelen, om tijdens de zondagsmarkt lekkere soep aan de man te brengen. Je kon hun tentje op de Veemarkt in Sint-Michels om 7.30u al vinden.
Logo bijblijfwerking
JAN 18

Loopbaandriedaagse voor werkzoekenden

Ben je werkzoekend, maar weet je niet in welke richting je verder moet? Dan is deze loopbaandriedaagse iets voor jou. We gaan in groep aan de slag met verschillende thema's uit de klassieke loopbaanbegeleiding. We staan stil bij 3 centrale vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Je doet daarbij aan uitwisseling met andere groepsleden die ook beter willen omgaan met hun werksituatie. We gaan in groep aan de slag met verschillende thema's uit de klassieke loopbaanbegeleiding. Je doet daarbij aan uitwisseling met andere groepsleden die ook beter willen omgaan met hun werksituatie.
Verbolgen over Vlaams mobiliteitsplan
JAN 15

ACV en RESOC Westhoek verbolgen over Vlaams mobiliteitsplan

Het nieuwe Vlaamse mobiliteitsplan stapt af van een verplichte basismobiliteit. In plaats daarvan wordt ‘basisbereikbaarheid’ naar voor geschoven. RESOC (het Regionaal Economisch en Sociaal Overleg Comité) Westhoek vreest een verdere afbouw van het openbaar vervoer in de plattelandsgebieden.
Netwerken voor werkzoekenden
JAN 15

Workshop netwerken voor werkzoekenden

Om werk te vinden is een uitgebreid netwerk hebben een enorm pluspunt. Maar hoe moet je een netwerk opbouwen? Hoe pak je dat aan? Is daar een cursus voor?
Wim David
JAN 15

Een nieuw en ander jaar waar iedereen beter van wordt

In dit eerste nummer van Visie van 2016 past het om jullie, lezers, een goed jaar te wensen.
Een nieuw jaar van gezondheid en geluk uiteraard. Een nieuw jaar dat verder borduurt op die dingen die je het voorbije jaar gelukkig maakten.
Maar ook een nieuw jaar dat een breuk met het verleden kan zijn op die punten waar het anders en beter kon.
ACV West-Vlaanderen schort pamfletten actie op
JAN 14

ACV West-Vlaanderen schort pamflettenactie op

Het kabinet van de premier laat ons weten dat ze reacties krijgen van mensen die geschrokken zijn van ons pamflet over rechtvaardige fiscaliteit. Daarom stoppen we de verdeling van dit pamflet. Wij wensen te benadrukken dat het niet onze intentie was om paniek te veroorzaken, wel om de mensen wakker te schudden.
Omdat de regeringsmaatregelen t.a.v. werknemers en gepensioneerden, zieken, werkzoekenden,… fundamenteel onrechtvaardig zijn en blijven gaat onze sensibiliseringscampagne, los van deze pamflettenactie, verder.
Promotie-actie ACV GO bij Daikin
DEC 23

Promotie-actie ACV GO bij Daikin

Donderdag 17 december stond het groene ACV-GO-busje aan de poorten van Daikin in Oostende. De actie kadert in de bekendmaking van het nieuwe ACV GO-lidmaatschap, een voordelig lidmaatschap voor jongeren die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten.
 
Je eerste contract, je eerste job waar je vol goede moed aan begint. Maar welk loon mag je verwachten? Hoe zit dat met vakantie, uren en maaltijdcheques? ACV kan je daarbij helpen en om te proeven van het lidmaatschap is er nu ACV GO.
Pepsico Plant in volle groei te Zeebrugge
DEC 23

Pepsico Plant in volle groei te Zeebrugge

De PBI Fruit Juice Company te Zeebrugge is een eigentijds en modern bedrijf in volle ontwikkeling. Bij de consumenten gekend onder de naam Tropicana, producent van diverse fruitsappen.
In 2003 werd het bedrijf  opgestart in Zeebrugge. Het behoort tot de groep Pepsico International. De tewerkstelling groeit er voortdurend. Naast tal van interimkrachten, worden nu zo’n 160 arbeiders en 75 bedienden tewerkgesteld. En momenteel worden de overbruggingsploegen omgevormd tot volledige weekendploegen. Wat opnieuw een tiental extra arbeidsplaatsen zal opleveren.
Aan de sporende studenten
DEC 23

Aan de sporende student "Beland niet op een zijspoor. Reageer nu het nog kan"

Op zondag 22 november, van 18.30 tot 20 uur, hielden de vier regionale overlegfora van de Westhoek en Midden-West-Vlaanderen een flyeractie.  Alle studenten die vertrokken vanuit de stations van Veurne, Diksmuide, Ieper, Roeselare en Lichtervelde werden aangesproken. De studenten werden aangemoedigd om deel te nemen aan de online bevraging ‘Spoort u (nog) goed?’. Hierdoor kunnen zij op een krachtige wijze de vraag tav de bevoegde instanties naar een betere dienstverlening, dienstregeling en comfort, ondersteunen.
ACV Politie
NOV 13

ACV Politie helpt bij voorbereiding selectieproeven

Op 25 november vindt er in Oostende een infosessie plaats voor geïnteresseerde kandidaten voor een job bij de politie. Later die week, op zaterdag 28 november, vindt een unieke oefensessie plaats die specifiek voorbereidt op de selectieproeven. 
Initiatiefnemers voor deze tweedaagse zijn ACV Politie in samenwerking met de ACV Bijblijfconsulenten. Voor Visie een goeie reden voor een gesprek met Koen Dooms, vast afgevaardigde voor ACV Politie in West-Vlaanderen.
20151104-ACVWestvlaanderenBovenDeDoopvon
NOV 4

ACV West-Vlaanderen boven de doopvont

Op zaterdag 17 oktober 2015 stemde een overweldigende meerderheid ACV-militanten in met de oprichting van ACV West-Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2016 gaan de huidige verbonden Brugge-Oostende-Westhoek, Midden-West-Vlaanderen en Zuid-West-Vlaanderen op in het provinciale geheel. Voor de leden verandert er weinig.
Nationale betoging
OKT 5

Stap mee op de nationale betoging op 7 oktober

Het ACV wil samen met ABVV en ACLVB  de eerste verjaardag van de Federale regering Michel I en van de Vlaamse regering Bourgeois I niet onopgemerkt laten passeren.
 
De vele besparingen liggen zwaar op de maag van ons allemaal (jongeren, gezinnen, werknemers, gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden…). En waar we het meest verontwaardigd over zijn is het feit dat de ‘gewone’ mensen, de zwakkere groepen het zwaarst aangepakt worden en de rijken, de vermogens slechts een klein beetje ! Zo’n regeringsbeleid is onrechtvaardig, onevenwichtig, a-sociaal. 
 
Daarom komen we op straat op woensdag 7 oktober in Brussel. Jij toch ook? 
Lees verder... voor onze alternatieven.
Nationale betoging
SEP 9

Kruimels... nationale betoging 7-10

Kruimels voor de mensen, kruimels voor de werknemers, kruimels voor diegenen die van een uitkering moeten leven, kruimels voor diegenen die de toekomst van het land zijn…
Vind je dit ook belangrijk? Kom dan ook mee op 7 oktober naar Brussel vanuit West-Vlaanderen. Praktische informatie volgt later, maar wij kunnen je al meegeven dat we met de trein zullen gaan en dat je nu al kan inschrijven via  WVLinbeweging@acv-csc.be
H2O
SEP 9

H2O Brugge, Smoefelen voor Schone Kleren

Een heerlijke smultocht in het charmante Brugge en de omgeving met als ingrediënten wandelen of fietsen, eten en drinken en heel veel te zien en te beleven.
De opbrengst gaat naar de partners van Wereldsolidariteit in Bangladesh, Cambodja, India en Indonesië die werken aan betere leef- en werkomstandigheden voor de kledingarbeid(st)ers die onze kleding maken.
Manifiesta
SEP 9

ManiFiësta

Op 19 en 20 september vindt voor de zesde keer Manifiesta, het feest van de solidariteit, plaats. Vorig jaar bracht het 11.000 mensen van over heel het land samen aan de Belgische kust in Bredene.
Sociaal bloedbad in de HORECA sector?
JUL 29

Sociaal bloedbad in de horeca-sector?

Flexi-jobs ondermijnen het sociaal overleg en duurzame tewerkstelling in de horeca-sector.
Horeca en zwartwerk blijft een moeilijk verhaal. De werkgeversfederatie geeft zonder schroom toe dat 1/3 tot de helft van de omzet in het zwart gebeurt. Het is duidelijk dat dit voor velen, terecht een doorn in het oog is. In een poging om de sector te “verwitten” werd enkele jaren geleden de geregistreerde kassa (black box) geïntroduceerd. Na veel uitstel komt deze kassa er eind dit jaar. 
Ook dit jaar was het ACV actief op jongerenbeurzen
JUN 16

Ook dit jaar was het ACV actief op jongerenbeurzen

Op 30 juni zal de schoolbel voor de laatstejaars van het secundair onderwijs misschien wel voor de laatste keer rinkelen. Sommigen studeren nog enkele jaren verder, voor anderen begint het echte leven meteen…
Als het vuur plots dooft
MEI 19

Als het vuur plots dooft

Ervaar je je job plots als een loodzware last terwijl je vroeger fluitend naar kantoor trok. Pieker je voortdurend over je werk terwijl je vroeger vol ideeën zat? Is elke opdracht die je met plezier uitvoerde nu een rotklus? Voel je je leeg, onverschillig en doodmoe? Is de passie die je voor je job had, helemaal verdwenen. Als je op meerdere van deze vragen ja kunt antwoorden, dreigt de burn-out.
Week van de solidariteit
APR 28

Week van de vrijwilliger

In de eerste week van mei organiseert het ACV over heel Vlaanderen heel wat initiatieven in het teken van de ‘week van de solidariteit’. Ook in West-Vlaanderen trekt het ACV de kaart van de solidariteit. 
Aan de slag als jobstudent tijdens de paasvakantie? Let dan op voor...
APR 7

Aan de slag als jobstudent tijdens de paasvakantie? Let dan op voor…

Met de paasvakantie in zicht, begint het bij velen te kriebelen om als jobstudent aan de slag te gaan. Het ACV zet de bijzonderste elementen van studentenwerk op een rij. 
Van school en geen diploma of vast werk? Pech gehad!
MRT 19

Van school en geen diploma of vast werk? Pech gehad!

Wie drie jaar na het verlaten van de schoolbanken geen vast werk heeft, verliest zijn inschakelingsuitkering. Dat besliste de vorige regering. De huidige regering doet daar nog een schep bovenop: wie geen diploma haalt voor zijn 21e verliest zelfs zijn recht op zo’n uitkering. 
West-Vlaanderen voert actie tegen racisme en discriminatie
MRT 19

West-Vlaanderen voert actie tegen racisme en discriminatie

Wie op 20 en 21 maart met de fiets is, krijgt misschien wel een hoes over zijn zadel met daarop een aantal uitspraken die uitnodigen om niet voorbij te fietsen aan racisme en discriminatie.
Kom op straat, er is een alternatief!
MRT 19

Kom op straat, er is een alternatief!

In welke samenleving wil jij leven? In een samenleving die armen armer maakt en rijken nog rijker, waar werken steeds meer stress geeft en werkloos zijn je eigen schuld is? In een samenleving waar het basisrecht op arbeid, wonen en onderwijs afhangt van je taal en je afkomst? Of in een samenleving waar vooral families en verenigingen de rekening betalen? Want het gaat steeds meer die kant uit…
Nieuwe spelregels voor oudere werkzoekenden en SWT-ers
MRT 19

Nieuwe spelregels voor oudere werkzoekenden en SWT-ers

Wie sinds 1 januari 2015 volledig werkloos wordt of met SWT – het vroegere brugpensioen - gaat, moet rekening houden met een aantal opmerkelijke verplichtingen die de nieuwe regering oplegt.
We zetten het verzet verder
FEB 27

We zetten ons verzet verder!

Dit akkoord met de werkgevers kwam er enkel dankzij stevige syndicale druk. Het akkoord zorgt ervoor dat vakbonden en werkgevers het overleg in handen houden. Dat we het niet moeten overlaten aan de rechtse regering. In het akkoord zitten belangrijke realisaties. De regering is echter nog niet van ons af! We zetten ons verzet verder. Afspraak op 11 maart om 11u op het Muntplein in Brussel. Lees meer voor de vervoerregeling voor West-Vlaanderen.
Infomarkt
FEB 27

Infomarkt Combinatie Arbeid/Gezin

Een job, kinderen, een huishouden, hobby’s,….  Vraag je je soms zelf af hoe je het nog verder kan combineren? Ben je op de hoogte van de mogelijkheden om dit werkbaar te houden en welke oplossingen wij je kunnen bieden? Dan zijn deze infomarkten zeker iets voor jou.
Soep op de stoep op Brugse Zaterdagmarkt
FEB 25

Soep op de stoep op Brugse Zaterdagmarkt

Zaterdag 7 februari kon de Brugse marktbezoeker genieten van een heerlijke kom soep. Deze soep, klaargemaakt door militanten van de ACV-afdeling St.-Andries, werd aangeboden in ruil voor een vrije bijdrage ten voordele van de armoedeprojecten van Welzijnszorg. Deze organisatie financiert met deze ‘soep op de stoep’-acties hun Welzijnsschakels.  Een van die Welzijnsschakels,  ûze plekke, was present met heel wat vrijwilligers om de actie te ondersteunen. 
Filmtweedaagse
FEB 25

Film-tweedaagse

ACV Brugge – Oostende – Westhoek organiseert samen met beweging.net een film-tweedaagse in de Lumière in Brugge. Twee bekroonde films staan op het programma. Beide bespelen het thema solidariteit in zijn diverse vormen. De ene, Pride, wordt vertoond op 1 april om 20 uur en is een hartverwarmende en geestig opbeurende komedie. De andere, Deux jours, une nuit, wordt op 22 april om 20 uur gedraaid en is een sociaal-realistische film,. 
Stress bij selectieproeven
FEB 25

Stress voor selectieproeven?

Wie op zoek is naar ander werk, moet voor sommige jobs wel eens een hele procedure doorlopen. Selectieproeven, een assessment, gesprekken met een psycholoog, groepsoefeningen… 
De ACV-bijblijfwerking biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om zich tijdens een workshop voor te bereiden op deze procedures. Je krijgt er info, tips en oefeningen.
De eerste workshop vindt plaats op
vrijdag 6 maart in het ACV-kantoor in Oostkamp
Lig jij soms 's nachts wakker van jouw werk?
FEB 25

Lig jij soms wakker van jouw werk?

Niet doen! Als ACV-lid heb je recht op zorgeloze nachten! Maar inderdaad, de werkelijkheid is vaak anders. Je goed voelen op het werk moet echter wel kunnen! Daar ijvert het ACV voor. 
ACV brievenbus
FEB 25

Bericht aan de ACV-leden van Sint-Joris, Beernem

Vanaf 20 februari is de brievenbus terug te vinden in de Kerkstraat 9 te St.-Joris Beernem. Deze wordt wekelijks tweemaal gelicht: op woensdag- en zondagavond. Er is een extra ophaling op de laatste werkdag van de maand. Je kan er alle briefwisseling met je ACV-dienstencentrum, dicht bij huis of terwijl je passeert, deponeren. Zoals werkloosheidsdocumenten, formulieren voor syndicale premies, attesten… 
Metaalbedrijf Wema sluit
FEB 17

Metaalbedrijf Wema sluit: 131 werknemers op straat

Het metaalbedrijf Wema uit Zedelgem heeft op een bijzondere ondernemingsraad vorige dinsdag laten weten dat het de intentie heeft om eind maart de deuren te sluiten.  Zo’n 131 werknemers komen hierdoor op straat te staan.
Rechtbank Veurne moet blijven
FEB 17

Rechtbank Veurne moet blijven

In de regio Veurne is iedereen ongerust over de toekomst van de rechtbank. De sluiting ervan tegen eind 2017, zou een sociaal en menselijk drama zijn voor de regio. Niet alleen voor het gerechtspersoneel; maar ook voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met de rechtbank. De rechtbank heeft een duidelijk maatschappelijk belang voor de regio! De impact ervan op het hele sociale en economische leven errond is heel groot! De sluiting van de rechtbank kan ook een domino-effect hebben op andere diensten in Veurne.
Vacature
JAN 30

Word ACV-dienstverlener

Samen met 3.000 collega’s en 80.000 militanten werkt het ACV elke dag aan de belangen van 1,7 miljoen leden. Door hun belangen te behartigen op het gebied van werk, inkomen en werkloosheid. Door persoonlijke service. Door goede cao’s af te sluiten. Door te werken aan rechtvaardige en faire oplossingen voor de problemen van alledag. In overleg als het kan, met actie als het moet. Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoekt ACV WEST-VLAANDEREN dienstverleners  m/v  +  aanleg werfreserve.
DuoDag
JAN 30

Duodag wordt DUOday

Op de duodag krijgen werkzoekenden met een arbeidsbeperking de kans om een nieuwe werkervaring op te doen. Die dag werkt hij of zij samen met één werknemer op de werkplaats. Zo kunnen werknemers en werkgevers kennis maken met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Bovendien informeren trajectbegeleiders over de bestaande ondersteuningsmogelijkheden.
Discussie- en Twitteravond ACV on tour
JAN 30

Discussie en Twitteravond ACV on tour

Eind vorig jaar werd het experiment ‘ACV on tour’ op gang getrokken in Brugge. Hiermee werd de traditionele vorm van info- en discussieavonden doorbroken. Samen met LBC-militanten organiseerde het ACV een discussieavond rond actuele thema’s, waarbij militanten en leden die zich niet konden verplaatsen of vrijmaken op dat moment, toch simultaan de discussie via twitter konden volgen en ook reageren. Een technisch team zette zich in om via quote’s van ter plaatse of via binnengekomen twitter-reacties, de discussie digitaal te voeren. 
Afscheid van een gedreven vakbondsmilitante
JAN 30

Afscheid van een gedreven vakbondsmilitante

Monique Vercruysse, vakbondsafgevaardigde ACV Openbare Diensten, werd onlangs in de bloemen gezet voor haar jarenlange engagement. Monique was al jaren militante voor de stad Oostende. Zij werkte in het stedelijk zwembad. 
Vrouwendag
JAN 29

Vrouwendag

Op zondag 8 maart zijn jullie van harte welkom in De Leest in Izegem. We starten de voormiddag met een heerlijk ontbijt, maken kennis met enkele sterke vrouwen op de sofa om daarna te genieten van de film “Le sac de Farine”. We sluiten de voormiddag af met een aperitief. Inschrijven gebeurt via De Leest.
ACV Openbare Diensten gaat door het vuur voor de brandweer
JAN 7

ACV Openbare Diensten gaat door het vuur voor de brandweer

Wat er al lang zat aan te komen is sinds maandag 05.01.2015 een feit. Nadat federale wetgeving in het voorjaar 2014 uiteindelijk werd uitgevaardigd en de pre-zone op toerental kwam,  startten onderhandelingen op in de schoot van de pre-zone eind november / begin december. Er kwam een voorakkoord tot stand half december … maar helaas … de pre-zone raad volgde niet.
Ontslagen bij Connect Group in Poperinge
JAN 7

Ontslagen bij Connect Group in Poperinge

Op donderdag 18 december kregen de werknemers bij Connect Group in Poperinge een koude douche. Op een buitengewone ondernemingsraad kondigde de directie aan dat, omwille van tegenvallende economische resultaten de afgelopen twee jaar, men wenst over te gaan tot het ontslag van 60 arbeiders (75% van de totale tewerkstelling) en 23 bedienden (25%).
Wat als je slachtoffer bent van een arbeidsongeval
JAN 8

Wat als je slachtoffer bent van een arbeidsongeval

Als je het slachtoffer bent geworden van een arbeidsongeval, dan sta je er als ACV-lid niet alleen voor. De Rechtskundige Dienst informeert de leden omtrent hun rechten en helpt hen bij het vervullen van alle administratieve verplichtingen. Bij discussie met verzekeringsmaatschappij of werkgever, komt de Rechtskundige Dienst zo nodig tussen zodat de leden krijgen waar ze recht op hebben!
CNH gaat heel driest te werk
JAN 7

Case New Holland gaat heel driest te werk

Bij Case New Holland, de fabrikant van landbouwmachines in Zedelgem, staan alle 1.200 arbeiders en 170 bedienden voor zes weken op economisch werkloosheid. Het contract van 27 van de 250 tijdelijke arbeiders werd niet verlengd. En alsof dat nog niet genoeg was werden vijftien bedienden aan de deur gezet. Hoeft het gezegd dat de sociale thermometer flink onder nul is gezakt?
Westhoek is meer dan open ruimte
JAN 7

Westhoek is meer dan open ruimte

Onlangs vernietigde de Raad van State een deel van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de aanleg van de nieuwe N8-verbinding tussen Ieper en Veurne. Daarnaast speelt de Westhoek in het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen geen enkele rol van betekenis. Het ACV betreurt dat de economische ontwikkeling van de regio op die manier afgeremd en bedreigd wordt.
Provinciale actiedag
DEC 11

Provinciale stakingsdag kleurt groen

Op 1 december beleefde het ACV de stakingsdag in een positieve sfeer. Van ’s morgens vroeg waren er al heel wat stakerspiketten actief. Ze kleurden groen en enthousiast. De stakerspiketten werden met koffie, boterkoeken en met soep bevoorraad.
Wat is de toekomst voor het personeel van de provincies
DEC 11

Wat is de toekomst voor het personeel van de provincies

Het Vlaamse regeerakkoord heeft zware gevolgen voor het personeel tewerkgesteld bij de provincies.  We spraken met Johan Beernaert, centraal propagandist bij ACV Openbare Diensten. 
Jan Maeseele
DEC 11

20141009-Jan Maeseele een geboren vakbondsleider!

Jan Maeseele begon zijn carrière in KAJ. Afgestudeerd als maatschappelijk assistent, startte hij op 1 juli 1977 als medewerker in de werkloosheidsdienst van ACV Roeselare-Stad. Na een aantal jaren op de dienst vorming van het verbond te hebben gewerkt, ging hij de metaalarbeiders in het Roeselaarse verdedigen. Uiteindelijk werd hij in 1985 provinciaal secretaris van de metaal. 
17de Käthe Kollwitz Vredesloop
OKT 8

17de Käthe Kollwitz Vredesloop

Op vrijdag 26 september gidste het ACV verbond Brugge – Oostende – Westhoek zijn militanten en vrijgestelden doorheen zijn jaarprogramma. ACV zet volop in op vernieuwing.
ACV Startavond
SEP 26

ACV -startavond in het teken van vernieuwing

Op vrijdag 26 september gidste het ACV verbond Brugge – Oostende – Westhoek zijn militanten en vrijgestelden doorheen zijn jaarprogramma. ACV zet volop in op vernieuwing.

Regionieuws

 
Lees meer...