Regionieuws

regionieuws
Werknemers hebben groot aandeel in succes Ardo
In oktober sleepte het Ardooise diepvriesgroentenbedrijf Ardo de titel ‘Onderneming van het jaar 2018’ in de wacht. In de artikels die hierover verschenen haalde de gespecialiseerde pers vooral de loftrompet boven over de nieuwe technologieën en de ‘gedurfde overnamepolitiek’. “Dat klopt”, zeggen de ACV-afgevaardigden uit het bedrijf, “maar zonder de inzet en betrokkenheid van de werknemers, zou dit niet zo’n succes geweest zijn.”
Lees meer
Naar aanleiding van opnieuw een bijna-fataal arbeidsongeval bij Pasfrost in Passendale, eist ACV Voeding en Diensten maatregelen. De vele arbeidsongevallen in het diepvriesgroenten-bedrijf zijn volgens het ACV vermoedelijk geen toeval.
Lees meer
Actuabar
Een basisinkomen houdt in dat iedereen iedere maand - ongeacht of je werkt of niet - een bepaald bedrag op zijn of haar rekening gestort krijgt. Zowel links als rechts in het politieke spectrum zijn er strekkingen die dit idee (weliswaar met een andere invulling) genegen zijn: het zou mogelijk alle bijstandssystemen kunnen vervangen en het kan een dam zijn tegen armoede.
Lees meer
Stap mee
Acties lonen: dankzij de nationale betoging in mei is het pensioen met punten voorlopig van tafel. Toch zijn daarmee niet alle pensioenbedreigingen van tafel. De erkenning van ‘zware beroepen’ dreigt b.v. nadelig voor de gewone man uit te draaien. Daarom komen de drie vakbonden op 2 oktober op straat in Kortrijk.
Lees meer
Landingsbaan
Wie voor z’n 60ste verjaardag nog in een landingsbaan wil stappen, moet dit dringend in orde brengen. Eind 2018 lopen namelijk verschillende sector-akkoorden af. Dat betekent dat je vanaf 2019 minimum 60 jaar moet zijn als je tijdskrediet eindeloopbaan wil opnemen. Let op: ook al ben je nu 55+, dat betekent niet dat je automatisch recht hebt op dit type tijdskrediet.
Lees meer
Waardige inkomens voor iedereen  in België en Europa
De ‘European Minimum Income’ (EMIN) bustour doorkruist 32 Europese landen om campagne te voeren voor een waardig inkomen voor iedereen in Europa. Op 26 juni stopte de bus in Oostende. De Belgische partners van het netwerk lanceerden er hun verzuchtingen t.a.v. de nieuwe federale regering.
Lees meer
E5 Mode tekent voor schone kleren
Het West-Vlaams bedrijf ECG, vooral bekend van kledingketen E5 Mode, treedt toe tot de Fair Wear Foundation (FWF). De ACV-delegatie in het bedrijf zette dit punt al van 2005 op de agenda en is blij met de ondertekening.
Lees meer
Vooral rechtsprocedures tegen kleinere ondernemingen
Een groot voordeel voor wie – op het moment van het te betwisten feit – zes maanden onafgebroken ACV-lid is, is de gratis juridische bijstand in de arbeidsrechtbank. Je hoopt natuurlijk altijd dat je die niet nodig zal hebben, maar als je toch in die situatie verzeild geraakt, kan je rekenen op de steun van ACV-experts.
Lees meer
Hou je ACV-gegevens up-to-date
De ACV-diensten staan altijd klaar om hun altijd te informeren en te helpen waar nodig en mogelijk. Om je als ACV-lid zo goed mogelijk te kunnen informeren, is het belangrijk dat de gegevens die het ACV over jou heeft correct zijn. 
Lees meer
Vlieg Gratis Met ACV naar Een Bestemming Naar Keuze
Er is al heel wat inkt gevloeid over het wendbaar en werkbaar maken of houden van onze arbeid. En het laatste woord is nog niet gezegd. Er bestaan verschillende systemen om deze vraag te beantwoorden, en om het bos door de bomen te blijven zien, zetten wij er enkele voor jou op een rijtje. Op donderdag 31 mei begeleiden onze stewards je graag naar één van onze vier bestemmingen. En als kers op de taart, maak je na inschrijving kans op een gratis vakantie.
Lees meer
Prikacties door onzekerheid bij Bombardier
De laatste weken is er bij trein- en trambouwer Bombardier in Brugge opnieuw sociale onrust over de bestelling van de Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB. De werknemers vrezen dat de 175 trams in de vestiging Wenen gebouwd zullen worden.
Lees meer
Werken over de grens?
De tijd van de ‘trimards’, seizoensarbeiders die voor enkele maanden naar Frankrijk trokken om er op de bietenvelden of in de cichorei-asten te werken, ligt al een tijdje achter ons. Toch verdienen nog veel mensen hun brood over de ‘schreve’. Het ACV-grensarbeiderssecretariaat staat hen bij met raad en daad.
Lees meer
Wereldvrouwenconferentie
Van 11 tot 13 oktober 2017 vond in Costa Rica de Wereldvrouwenconferentie van het Internationaal Vakverbond (IVV) met 200 vakbondsvrouwen van over heel de wereld plaats. ACV-militante Mieke Callens (48) uit Zwevegem was één van hen: “onvoorstelbaar welke diepe indruk de confrontatie met vakbondsvrouwen uit andere continenten heeft nagelaten”.
Lees meer
Goede zorg is veilige zorg
Op maandag 5 maart voerde de christelijke vakbond actie aan het orthopedagogisch centrum Sint-Idesbald in Roeselare. Met de sensibiliseringactie vroeg het personeel aandacht voor meer veiligheid in de sector.
Lees meer
Wat brengt jouw leven in balans?
Zoals je in het Visienummer van 9 februari kon lezen, heeft ACV West-Vlaanderen meer dan 3000 mensen bevraagd over hoe zij de combinatie van arbeid, gezin en vrije tijd zouden verbeteren.
Lees meer
Actuabar
MRT 12

Actubar - Wat telt er voor mijn pensioen?

De federale regering heeft, los van het optrekken van de pensioenleeftijd, in de voorbije jaren verschillende maatregelen genomen die ingrijpen op de berekening van je pensioen. Op vandaag is het een puzzel om in te kunnen schatten wat nu wel of niet meetelt voor je pensioen. Werkloosheid, SWT (brugpensioen), ziekte, tijdskrediet, ouderschapsverlof,  landingsbaan, … 
Nieuwe wetgeving re-integratie langdurig zieken
Infosessies voor langdurig zieken - Sinds januari 2017 is er een nieuwe wetgeving van kracht die het zieke werknemers gemakkelijker moet maken om nog tijdens hun ziekte het werk aangepast te hervatten. Deze wetgeving komt dit jaar op kruissnelheid. Daarom organiseert ACV West-Vlaanderen infosessies.
Lees meer
Stress en Burn-Out
Een burn-out komt niet plots. Het is een proces van jaren. Een éénduidige oorzaak is er vaak niet. Het komt voort uit een samenloop van omstandigheden waarbij zowel de werkomgeving, de maatschappij en het temperament en karakter van het individu een rol spelen.  
Lees meer
IM Nancy Van Dierendonck
11 april 1965  -  8 februari 2018 - Het allereerste bericht dat je maandagmorgen 5 februari in allerijl op spoed in AZ Brugge werd opgenomen sloeg bij ons in als een bom. De latere signalen via je echtgenoot Peter dat je het niet zou halen, stuitten op nog meer ongeloof bij je collega’s van LBC-NVK en ACV-CSC METEA.
Lees meer
Werken in de Westhoek kampt onterecht met een negatief imago. Met steun van LEADER gingen ACV en UNIZO samen op zoek naar de troeven die de Westhoek op dat vlak heeft, maar ook naar de knelpunten, om die te kunnen wegwerken en zo van Westhoek-KMO’s (kleine en middelgrote ondernemingen) echte streekambassadeurs te maken.
Lees meer
Bouwvakker laat je stiel niet bederven,  stop de fraude op de werven!
Op maandag 29 januari voerde een vijftigtal militanten van ACVBIE (Bouw, Industrie en Energie) West-Vlaanderen actie om het blijvend probleem van sociale dumping in de bouwsector aan te kaarten. Hiermee wou men een duidelijk signaal geven aan de politieke beleidsvoerders en andere opdrachtgevers in de provincie. 
Lees meer
Wat brengt jouw leven in balans?
Steeds meer werknemers worstelen met de combinatie tussen werk en vrije tijd. Voldoende vrije tijd vinden, “quality time” hebben is belangrijk… Maar, hoe combineer je dat drukke gezinsleven met je drukke job en ook nog wat tijd voor jezelf?
Lees meer
Telkens volle zaal voor boeiende lezingen
9 oplossingen voor de toekomst van onze sociale zekerheid - Het ACV richt negen lezingen in, waarbij politici, academici en vertegenwoordigers van het middenveld hun visie op de toekomst van de sociale zekerheid geven. Na vijf lezingen valt al wat te vertellen, inclusief wat syndicale bedenkingen. 
Lees meer
Loopbaanbegeleiding werkt
Inge volgde onlangs loopbaanbegeleiding samen met Vokans en deelt graag haar verhaal getuigenis: “mijn loopbaan verliep tot nu toe met ups en helaas ook met downs. Door omstandigheden maakte ik mijn studies niet af. Na een halve opleiding tot vertaler/tolk, volgde ik dan maar een opleiding bij de VDAB tot polyvalent bediende. Nog voor het einde van de opleiding kon ik aan de slag als administratief medewerker. Jammer genoeg belandde ik na een faillietverklaring van het bedrijf in vervangcontracten totdat ik werkloos werd. Daarna kon ik aan de slag bij Colruyt.”
Lees meer
Voorspoed Wim David
JAN 9

Voorspoed

Het was in vele media te zien of te lezen de voorbije weken. Onder de kop ‘Wat verandert er vanaf 1 januari 2018?’ (soms aangevuld met de ondertitel ‘en wat betekent dit voor uw portemonnee’) krijgen we bij wijze van nieuwjaarsdiner een resem aan maatregelen voorgeschoteld, het gevolg van beleidskeuzes van het afgelopen jaar of zelfs nog daarvoor.
Lees meer

Regionieuws

 
Lees meer...