ACV op de werkvloer

Het ACV is een zeer grote organisatie. Wijd vertakt. Het ACV vind je terug in je gemeente of regio. Je bent altijd welkom in onze ACV-dienstencentra of secretariaten. 
Vaak vind je ons ook op de werkvloer. Wist je dat meer dan 60% van alle werknemers in België aangesloten zijn bij een vakbond?

ACV op de werkvloer

In het arbeidsreglement staat geschreven of er een vakbondsafvaardiging op je werk aanwezig is. Vaak stelt de vakbondsafvaardiging bij je onthaal als nieuwe werknemer zich aan je voor. Deze afvaardiging staat paraat om al je vragen te beantwoorden en je mee op weg te zetten in je nieuwe job.

Comité en/of ondernemingsraad

  • Een comité voor preventie en bescherming op het werk moet opgericht worden zodra een onderneming tenminste 50 werknemers telt. Dit comité houdt toezicht op het welzijn op het werk
  • Als je onderneming meer dan 100 werknemers tewerkstelt dan is er een ondernemingsraad. In deze raad zitten werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.  
De werknemersvertegenwoordigers in deze overlegorganen worden om de vier jaar tijdens de sociale verkiezingen verkozen door jezelf en je collega’s.

Wat als er geen vakbondsafvaardiging in je onderneming is? 

ACV is ook de belangenbehartiger van werknemers in kleine en middelgrote ondernemingen. Heb je een vraag of zit je met een probleem?

Heb je recht op een syndicale (vakbonds)premie?

In België is de syndicalisatiegraad (het aantal vakbondsleden ten opzichte van de actieve bevolking) zeer hoog: 60%. Werknemers die niet bij een vakbond zijn aangesloten en dus geen vakbondsbijdrage betalen, maken ook aanspraak op de voordelen en de rechten die dankzij de vakbondsstrijd zijn verworven.
Om je als vakbondslid te belonen voor deze solidariteit en om je financiële bijdrage deels te compenseren, hebben de vakbonden bekomen dat in de meeste sectoren (zowel privé als openbaar) jaarlijks een syndicale premie wordt uitbetaald. Over het bedrag van deze syndicale of vakbondspremie wordt per sector of per onderneming onderhandeld. Meestal bedraagt de premie toch al gauw 50 euro. Mooi meegenomen! Zo betaalt het lidmaatschap zich al grotendeels terug.
Het loont dus de moeite na te gaan of er in jouw sector een vakbondspremie wordt uitbetaald. 

Hoe je premie aanvragen?

  • Contacteer het ACV
  • Hou je lidnummer en het nummer van je sector (=paritair comité) bij de hand. Je vindt dat nummer op je loonbriefje of op de jaarlijkse individuele rekening die je nodig hebt om je belastingaangifte in te vullen.
  • Als je recht hebt op een syndicale premie, krijg je een aanvraagformulier. Je vult het in en bezorgt het aan het ACV.