Aanwerving

Na je studies wil je het liefst zo snel mogelijk een toffe job. Het vergt meestal het nodige zoekwerk. Goede jobs liggen helaas niet voor het oprapen, maar als je dan wordt aangeworven begint je professionele loopbaan toch echt. 
Als je wordt aangeworven betekent dat dat je een contract moet tekenen. En een arbeidsreglement van het bedrijf waar je gaat werken onder ogen krijgt. Aangevuld met nog wat andere documenten. Wat is daar allemaal de bedoeling van?

Wat moet er in je arbeidscontract staan?

Je eerste contract is een sleutelmoment in je professionele carrière, een mijlpaal.  
Als je met een werkgever afspraken maakt over de taken die je moet doen en wat je zult verdienen, is er sprake van een arbeidsovereenkomst of contract. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk afspraken op papier zet. 
Het contract moet ondertekend worden door jezelf en je werkgever. Eén exemplaar van deze arbeidsovereenkomst is voor jou.
Wordt er geen contract getekend, en is er enkel een mondelinge afspraak, dan werk je automatisch met een overeenkomst van onbepaalde duur.

Wat staat er in een arbeidsreglement?

Naast je arbeidsovereenkomst moet je ook een arbeidsreglement ontvangen. Het arbeidsreglement is een soort huishoudelijk reglement van het bedrijf waarvoor je werkt. Lees het door voordat je het ondertekent. 

Wat kan je in je arbeidsreglement terugvinden?

 • arbeidsuren, rustpauzes, vrije dagen, ogenblik en wijze van ploegwisseling
 • wijze en tijdstip van betaling van je loon
 • regeling wettelijke feestdagen en jaarlijkse vakantie
 • de verplichting een doktersbriefje op te sturen ingeval van afwezigheid wegens ziekte of ongeval 
 • opzeggingstermijnen
 • vakbondsafvaardiging en werknemersvertegenwoordiging

Welke andere documenten ontvang je nog?

 • Het loonbriefje: op deze fiche vind je alle info over je verdiende salaris (loon)
 • De individuele rekening: deze ontvang je jaarlijks vóór 1 maart voor belastingbrief (link belastingen)
 • Belastingfiche (281.10): deze fiche heb je nodig om je jaarlijkse belastingaangifte in te vullen. De belastingfiche wordt samen met de individuele rekening verstuurd (link belastingen)
 • RVA C-103 aanvraag jeugdvakantie werknemer (link vakantie)
 • RVA C-103 aanvraag jeugdvakantie werkgever (link vakantie)
 • Formulier syndicale (vakbonds)premie: als je lid bent van het ACV heb je in veel gevallen recht op een jaarlijkse vakbondspremie (link acv op je werk)