Interim en jobstudent: werkbare combinatie?

Jobstudent uitzendarbeid
Veel jobstudenten vinden tegenwoordig de weg naar de arbeidsmarkt via een uitzendkantoor. In sommige studentensteden zijn er zelfs uitzendkantoren die zich enkel op studenten richten.
Uitzendkantoren gebruiken vaak het woord 'werkstudent', terwijl ze eigenlijk hiermee  'jobstudenten' bedoelen. Laat je dus niet in verwarring brengen.
Het is mogelijk en wettelijk in orde om als student uitzendarbeid te verrichten. Je kan zelfs werken met een studentenovereenkomst bij verschillende interimkantoren. In dat geval wordt de student beschouwd als uitzendkracht en zijn de wettelijke bepalingen i.v.m. uitzendarbeid van toepassing.
Studentenarbeid verrichten via een interimkantoor biedt een aantal voordelen. Het belangrijkste is ongetwijfeld dat je zelf niet meer naar een job moet zoeken, maar dat het uitzendkantoor dit in jouw plaats doet. Voor jobstudenten is dit dan ook een gemakkelijke manier om een vakantiejob of een bijverdienste tijdens het jaar te bemachtigen.
Jammer genoeg is er nogal wat misbruik en onduidelijkheid in de sector. Vandaar een paar waarschuwingen en handige tips:
  • De uitzendsector werkt meestal met dag- of weekcontracten (waar andere werkgevers traditioneel met maandcontracten werken). Hierdoor hebben uitzend-jobstudenten veel minder werkzekerheid dan een jobstudent die met een langdurig contract aan de slag is. 
  • Slecht weer kan bijvoorbeeld een reden zijn om het contract niet te vernieuwen. 
  • Interimkantoren mogen geen opeenvolgende dagcontracten meer aanbieden, tenzij de aard van het werk dit rechtvaardigt. Indien er toch opeenvolgende contracten worden aangeboden, dan neem je best contact op met het ACV.
  • Tenzij anders wordt overeengekomen, worden de eerste 3 dagen van het eerste interimcontract als proefperiode beschouwd. 
  • Het is verboden om aan een overeenkomst een nieuwe proefperiode toe te voegen in geval van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor dezelfde functie, dezelfde werkpost, bij dezelfde gebruiker.
  • Betaalde feestdagen en gewaarborgd loon bij ziekte zijn rechten waar interimkantoren soms een loopje mee nemen. 
  • Je hebt in bepaalde gevallen zelfs recht op de betaling van feestdagen die zich voordoen na het einde van het contract. Je houdt dit best goed in de gaten want deze wetgeving wordt al eens omzeild.
  • Bij problemen met de werkgever waar je als interim werkt, is het de taak van het interimkantoor om bij ‘ontslag’ onmiddellijk een andere interimopdracht te vinden. Zo niet wordt het lopende contract verbroken en dient er een opzeggingsvergoeding te worden betaald. Deze vergoeding wordt soms echter niet uitbetaald. Hou dat in de gaten.
Meer informatie rond uitzendarbeid of werken als uitzendkracht: www.acv-interim.be