Wie, wat, waar en wanneer aan de slag?

Wie, waar en wanneer kan werken als jobstudent ?
Zin in vakantiewerk? Zag je een vacature hangen in een winkel voor een jobstudent? Maar waar moet je mee rekening houden als je aan de slag wilt als jobstudent?
Check of je aan alle voorwaarden voldoet. 

Wie kan aan de slag als jobstudent?

Zolang de voltijdse leerplicht niet is beëindigd, is studentenarbeid verboden. De voltijdse leerplicht eindigt op 16 jaar of op 15 jaar als je op die leeftijd al de eerste twee jaren van het secundair onderwijs hebt beëindigd. Als jongere kan je meestal dus beginnen als jobstudent vanaf 15 jaar. 

Voorwaarden

Je moet:
ofwel onderwijs met volledig leerplan volgen;
ofwel deeltijds onderwijs - duaal leren volgen;

Je kan NIET met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten in dienst worden genomen:
  •   als je al meer dan 12 maanden werkt bij dezelfde werkgever;
  •   als je in een avondschool ingeschreven bent of onderwijs met een beperkt leerplan volgt (minder dan 15 uren lesuren per week) ;
  •   als je als stage onbezoldigde arbeid verricht die deel uitmaakt van je studieprogramma.
Wanneer werkgevers deze personen toch willen aanwerven, moet dit met een gewone arbeidsovereenkomst. De gunstige bepalingen van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten kan in die gevallen niet meer ingeroepen worden.

Wat mag niet?

Sommige jobs zijn verboden voor jobstudenten. Het zijn jobs die uitgevoerd worden met behulp van gevaarlijke machines, met gevaarlijke producten of in ongezonde omstandigheden. We sommen er een aantal op maar deze lijst is niet volledig. Indien je twijfelt of de job die je werd aangeboden toegelaten is, kan je dit navragen bij ACV-Jongeren.

Welke jobs zijn verboden voor jobstudenten?

  • Werken met bepaalde gevaarlijke machines: cirkelzagen, lintzagen, metaalpersen, schaven...
  • Werken met gevaarlijke stoffen die voorzien (moeten) zijn van een etiket met de vermelding ‘giftig’ of ‘zeer giftig’, of ‘bijtend’ of ‘ontplofbaar’.
  • Werken met kankerverwekkende stoffen en ioniserende stralingen.
  • Slopen van gebouwen, oprichten en afbreken van stellingen, snoeien en vellen van bomen, bandwerk waarbij de machine het ritme bepaalt en met prestatiebeloning, het besturen van bepaalde hefwerktuigen, graafwerken met risico’s. 
    De werkgever moet dit verbodslijstje aanvullen met andere gevaarlijke jobs die jongeren objectief gezien, lichamelijk of psychisch niet aankunnen.

Uitzonderingen

Deze verboden gelden onder bepaalde voorwaarden niet voor jobstudenten ouder dan 18 jaar die een studierichting volgen voor dat beroep. In dat geval moet vooraf advies gevraagd worden aan het Comité preventie en bescherming op het werk of van de vakbondsafvaardiging, en ook van de preventieadviseur.  
Van het verbod op het besturen van gemotoriseerde transportwerktuigen kan slechts afgeweken worden onder specifieke en strenge voorwaarden.

Waar kan je aan de slag als jobstudent?

De zoektocht naar een geschikte vakantiejob is niet altijd even gemakkelijk. Daarom wat tips en tricks van ACV-Enter:

Interim- of uitzendkantoren

Uitzendkantoren zijn gespecialiseerd in het zoeken van werkkrachten voor bedrijven die extra personeel nodig hebben voor een beperkte periode. Als student kan je je gratis inschrijven in een uitzendkantoor. Wanneer je geluk hebt, word je door het kantoor gevraagd om ergens te gaan werken. Om je kansen te verhogen, doe je er goed aan om je in meerdere uitzendkantoren in te schrijven.

Actief zoeken via advertenties

Een meerderheid van de studenten vindt nog steeds een job door advertenties in kranten en tijdschriften uit te pluizen en de werkgever persoonlijk te contacteren. In bepaalde toeristische centra, zoals de kuststreek, is het de gewoonte dat de werkgever een affiche 'student gevraagd' aan de etalage van zijn zaak hangt. Erop af gaan is de boodschap.

Via internet

Op het internet staan massa vakantiejobs in binnen- en buitenland. Uiteraard is het onmogelijk om hier alle sites te bespreken, vandaar enkele tips. 
De site van VDAB (Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling) vormt het ideale beginpunt om een vakantiejob te zoeken. Op de homepage kan je twee kanten op: enerzijds kan je zoeken via WIS (Werk-Informatie-Systeem), anderzijds vind je door te klikken op de subrubriek jobs, een groot overzicht van Belgische jobsites. Zoek je een vakantiejob in het buitenland, dan klik je op de subrubriek internationaal. Ook daar vind je links naar tientallen jobsites over de hele wereld, waarvan verschillende ook jobs aanbieden voor jobstudenten. 
Sommige bedrijven bieden op hun site ook vakantiejobs aan. De internetsites van grote bedrijven hebben meestal een eenvoudig adres dat er als volgt uitziet: www.be of .com. De studentenjobs vind je op de homepage, onder de rubriek jobs. 
Je kan ook naar de websites van uitzendkantoren surfen. Een overzicht van alle interimkantoren en links naar hun websites vind je op de website van Federgon (klik op de homepage op de rubriek leden). De sites van de uitzendkantoren bevatten zoekmachines waarmee je op zoek kan gaan naar de beschikbare studentenjobs.

Familie en kennissen

Denk aan je familie en vrienden. Heel wat werkgevers geven immers de voorkeur om familie van vast personeel in dienst te nemen. Ook kennissen kunnen soms handige tips geven over werkgevers die studenten zoeken.


Jeugd- en/of sociale diensten

Steeds meer gemeentelijke en stedelijke jeugddiensten maken de dag van vandaag een lijst van alle werkgevers die studenten zoeken voor de zomermaanden. Dit is natuurlijk een flinke hulp. Ook de sociale dienst van je hogeschool of universiteit heeft een bestand.


Buitenland

Heb je buitenlandse plannen? Dan kan je terecht bij www.kamiel.info 

Wanneer mag je werken?

Met een studentencontract mag je naast de vakantieperiodes ook tijdens het schooljaar werken. Studentenarbeid is dus niet beperkt tot vakantiewerk.
De duur van een studentencontract bij dezelfde werkgever mag de 12 maanden niet overschrijden. Meer dan 12 maanden per jaar ononderbroken werken bij dezelfde werkgever kan, maar niet met een studentencontract.
Een werkgever is verplicht om een student een studentenovereenkomst aan te bieden. Het voordeel van een studentenovereenkomst is dat er een korte proef – en opzegperiode van tel is maar ook meer verplichtingen voor de werkgevers rond je veiligheid.