Leefloon en studentenwerk

Jobstudent leefloon
Het OCMW kan vragen dat je gaat werken. Dat kan zowel gaan over vakantiewerk als over een job tijdens het academiejaar. 
Onderstaande bedragen mag je bovenop je leefloon verdienen. 
Als je meer verdient, wordt van je leefloon afgetrokken.

Vrijstelling inkomsten uit arbeidPer maand
Met studietoelage Vlaamse Overheid65,42 euro
Zonder studietoelage Vlaamse Overheid234,55 euro

(Index december 2012)

Uitzondering

Studenten staan echter niet (volledig) ter beschikking van de arbeidsmarkt. De wet voorziet voor het OCMW de mogelijkheid om billijkheidsredenen te aanvaarden wanneer een leefloner zijn studies verder zet om zo zijn kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Het OCMW zal bij elke vraag afzonderlijk oordelen of het de studie als billijkheidsredenen kan aanvaarden. Afspraken over de studie worden opgenomen in het integratiecontract.

Buiten de periodes die met de studie verenigbaar zijn, zal de student-leefloongerechtigde wel zijn 'werkbereidheid' moeten aantonen, bijvoorbeeld door het uitoefenen van een studentenjob.