Activering naar duurzaam werk

Schoolverlater begeleiding en activering
Als schoolverlater is een tijdige inschrijving bij VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) belangrijk (of ACTIRIS in Brussel). 
Een snelle inschrijving als werkzoekende heeft tal van voordelen: je kan beroep doen op VDAB-diensten in je zoektocht naar een job, je krijgt toegang tot bepaalde maatregelen om je overgang naar werk te maken, je beroepsinschakelingstijd begint, je bent in orde voor je ziekteverzekering en je kinderbijslag.  
    

Word je gecontroleerd als werkzoekende schoolverlater?

Begeleiding met opdrachten

Vanaf je inschrijving als werkzoekende zit je in een begeleidingstraject van de VDAB. Zijn de gewenste jobs en ervaringen bij de inschrijving opgenomen, dan kan de VDAB vacatures die passen bij jouw profiel doorsturen. Loopt je zoektocht naar werk moeilijk, dan biedt de VDAB een persoonlijke begeleiding zoals sollicitatie-advies en opleiding. Tijdens het begeleidingstraject naar werk volgt de VDAB je nauwgezet op. Je krijgt (sollicitatie)opdrachten om binnen een samen afgesproken termijn uit te voeren. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend.

Formele opvolging met afspraken

Het is ideaal als je werk vindt tijdens of na deze begeleiding. Kom je de opdrachten niet na, dan gaat de VDAB over naar naar een formele opvolging met een afsprakenblad. De formele opvolging is een eerste verwittiging. Dit kan bijvoorbeeld bij het niet-nakomen van opdrachten, te veel afwezigheden, negatieve sollicitatiefeedback of herhaaldelijk te laat komen. Om deze opvolging uit te voeren zal de VDAB je als schoolverlater zonder werk tijdens je uitnodigen tijdens je zevende en elfde maand. De VDAB gaat op deze gesprekken na welke sollicitatie-acties zijn ondernomen en welke nieuwe begeleiding noodzakelijk is. Je moet verplicht aanwezig zijn op deze gesprekken, tenzij je gewettigd afwezig bent.

Ultieme afspraak

Als je je zoekgedrag naar werk in positieve zin bijstuurt, dan wordt opnieuw overgegaan naar een persoonlijke ondersteuning. Heeft de formele opvolging niet het gewenste effect, dan zal je een laatste verwittiging krijgen. Dit is de ultieme afspraak.

Controledienst

Wordt je werkzoekgedrag niet bijgestuurd, dan zal je dossier overgemaakt worden aan de controledienst en volgt er mogelijk een sanctie. Afwezig blijven op afspraken van de VDAB, weigeren van werk, opleiding of stages volgen en geen gehoor geven op uitnodigingen, zijn de aanleiding om je dossieronmiddellijk over te maken aan de controledienst van de VDAB.Je zal in deze fase een uitnodiging krijgen voor een verhoor door de controledienst van de VDAB. Je vraagt hier aan je vakbond (of een advocaat) om je bij te staan.
 Bewijs dat je zoekt met je sollicitatiedagboek! Hou alle bewijzen zorgvuldig bij in een sollicitatiedagboek. Schriftelijke bewijzen komen altijd op de eerste plaats. Hou ook een geschreven overzicht bij over alles wat je ondernomen hebt, met volgende vaste punten: welk bedrijf, waarover/welke werkaanbieding, met wie gesproken/gebeld/gemaild, wanneer gecontacteerd en welk resultaat.

       

Inschrijven bij een vakbond 

Wil je tijdens de controle van de RVA ondersteuning door het ACV? Registreer je bij het ACV met het formulier C_1_36 inschrijving bij een uitbetalingsinstelling (pdf-bestand). Op deze manier zijn we op de hoogte van jouw situatie en kunnen we je de nodige ondersteuning aanbieden.
Je inschakelingsuitkering stopt... het ACV laat je niet vallen
De inschakelingsuitkeringen zijn beperkt in tijd. Zoals gezegd kan een negatieve controle ook leiden tot een schorsing van je uitkering