Stoppen met school: jobstudent?

Schoolverlater
De wetgever heeft een regeling uitgewerkt voor studenten die stoppen op het einde van het schooljaar. Ook bestaat er een andere regeling voor studenten die stoppen midden in een school- of academiejaar. Check de spelregels.

Stop je met studeren eind juni 2018?

Dan heeft dit gevolgen voor de sociale zekerheidsbijdrage die je betaalt tijdens een tewerkstelling als student:
 • Je kan nog werken met een studentenovereenkomst en aan verlaagde socialezekerheidsbijdrage zolang je teller niet is uitgeput. Dit loopt tot einde van je laatste zomervakantie.
 • Je schrijft je ook tijdig in bij VDAB voor je beroepsinschakelingstijd die begint te lopen. Automatisch wordt het kinderbijslagfonds verwittigd.
 • Werk je meer dan 475 uren dan betaal je de gewone bijdrage voor sociale zekerheid,  maar je krijgt dan ook vakantiegeld.
 • Na 1 oktober mag je tijdens je beroepsinschakelingstijd (vroegere wachttijd) niet meer werken met een studentenovereenkomst met verlaagde socialezekerheidsbijdrage. Jij en je werkgever betalen dan altijd de volledige bijdragen aan de sociale zekerheid.

Stop je midden in het schooljaar met je studies?

 • Dan is het belangrijk om je zo snel mogelijk in te schrijven bij VDAB. Je beroepsinschakelingstijd begint dan te lopen. 
 • Je kan tijdens de beroepsinschakelingstijd niet werken aan verlaagde sociale zekerheidsbijdragen. Ook niet tijdens de zomermaanden.
 • Vergeet niet het kinderbijslagfonds op de hoogte te brengen. Om tijdens je beroepsinschakelingstijd kinderbijslag te behouden mag je niet meer verdienen dan 541,09 euro per maand.

Zin om terug te gaan studeren?

 • Je kan pas opnieuw werken aan een verlaagde socialezekerheidsbijdrage vanaf de start van je studies. Dus niet vanaf de vakantie voorafgaand aan de studies. Het is ook belangrijk dat je het kinderbijslagfonds en VDAB op de hoogte brengt. 
 • Informeer je ook bij je ziekenfonds!

Kinderbijslag

Er zijn ook gevolgen voor je kinderbijslag als een schoolverlater aan de slag gaat met een studentenovereenkomst: 
 • De jobstudent-schoolverlater behoudt het recht op kinderbijslag tijdens de laatste zomervakantie, indien hij tijdens die zomervakantie minder werkt dan 240 uren. 
 • Voor studenten uit secundair onderwijs loopt de vakantie tot 1 september. 
 • Voor studenten uit het hoger onderwijs loopt de vakantie tot 1 oktober.
 • Tijdens de beroepsinschakelingstijd (vroegere wachttijd) verlies je je kinderbijslag voor elke maand waarin je meer hebt verdiend dan 541,09 euro bruto.

Vast werk

Vind je vast werk na je studies? 
 • Dan worden er gewone socialezekerheidsbijdragen betaald. 
 • Je hebt immers een gewoon contract. 
 • Je hebt geen recht meer op kinderbijslag.