Loon en andere voordelen

Loon en voordelen - maaltijdcheques
Als uitzendkracht heb je recht op hetzelfde loon - of zelfs op een hóger loon - als de vaste werknemers met een gelijkaardige functie in de onderneming waar je werkt. Het loon en eventuele andere voordelen worden betaald door het uitzendkantoor. 
De lonen variëren naargelang het soort werk dat je verricht en de sector waarin je werkt. De loonschalen of barema's zijn vastgelegd in de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. Als je wil weten welke loonschaal op jou van toepassing is, kan je contact opnemen met:
  • de vakbondsafvaardiging van het ACV in de onderneming waar je werkt
  • of met de vakbondsverantwoordelijke van je ACV-beroepscentrale.
  • op deze website is een groot luik gereserveerd voor de site 'alles over mijn loon'. Daar vind je ook heel wat informatie over je salaris.

Extralegale voordelen

Als de vaste werknemers andere loonvoordelen (bijvoorbeeld maaltijdcheques, ecocheques of ploegenpremies) ontvangen, heb je daar als uitzendkracht ook recht op.
In bepaalde sectoren hebben uitzendkrachten recht op een premie voor aanvullend pensioen boven op hun brutoloon. Naargelang de sector waar je werkt, varieert het bedrag van die premie. Raadpleeg de tabel met pensioenpremies per paritair comité.
Volgens een bevraging uit 2013 hebben uitzendkrachten die nochtans een gelijkwaardige functie uitoefenen, niet dezelfde buitenwettelijke voordelen (zoals een laptop, dienstwagen, gsm, …). Als uitzendkracht word je helaas te vaak als tweederangswerknemer beschouwd door de werkgever. Onderstaande tabel laat dat goed zien.

Maaltijdcheques en ecocheques

In principe krijgt elke werknemer binnen jouw onderneming deze voordelen. Vaak worden ze pas toegekend na enkele maanden tewerkstelling. Veel uitzendkrachten grijpen dus naast deze bijkomende verloning. 
Als de gebruiker maaltijdcheques geeft aan de vaste werknemers, dan heb jij er ook recht op, onder dezelfde voorwaarden als de vaste werknemers. 
Bijvoorbeeld: als vaste medewerkers na 4 maanden anciënniteit maaltijdcheques krijgen, dan geldt dit principe ook voor jou. Ga dus na bij de verantwoordelijken in je onderneming waar je werkt of de werknemers maaltijdcheques ontvangen. Dezelfde regel gaat trouwens ook op voor de ecocheques!

Meer info?