Verplaatsingskosten

Verplaatsingskosten
Als uitzendkracht heb je recht op een vergoeding voor je verplaatsingen tussen je woon – en werkplaats.
Je hebt recht op de toepassing van de bepalingen zoals voorzien in de gebruikersfirma.
Is hier een sectorale of ondernemings-cao van toepassing inzake verplaatsingskosten, dan is deze ook geldig voor uitzendkrachten.
Indien er bij de gebruikersfirma de derdebetalersregeling van toepassing is voor wat het openbaar vervoer betreft, moet deze ook toegepast worden.
Er geldt steeds een minimale terugbetaling van 80% van de prijs van het abonnement, in geval gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.
Bij ontbreken van een specifieke CAO voor de verplaatsingskosten bij de gebruikersfirma, is de cao voor de uitzendkrachten van toepassing.
De terugbetaling van verplaatsingskosten is dan verplicht, ongeacht het vervoersmiddel en vanaf een (enkele) minimumafstand van 2 kilometer.
Fietsvergoeding
Als de werkgever een fietsvergoeding toekent aan zijn vast personeel, heb je daar als uitzendkracht ook recht op, tenminste als je aan dezelfde voorwaarden voldoet als het vaste personeel. Om te kunnen genieten van deze terugbetaling, moet je steeds het juiste kilometers tussen je woon – en werkplaats doorgeven aan het uitzendkantoor. 

Meer info?