Betaalde feestdagen

Betaalde feestdagen
Als uitzendkracht heb je tijdens je uitzendcontract recht op betaalde feestdagen. Die dagen worden vergoed door het uitzendkantoor. Er zijn vele wetsaanpassingen doorgevoerd opdat uitzendkantoren het recht op feestdagen niet meer kunnen omzeilen.

Betaling van feestdagen na het einde van het contract

Soms heb je ook recht op de betaling van feestdagen (of compensatiedagen die feestdagen vervangen) die vallen na het einde van het uitzendcontract:
  • Uitzendopdracht van minder dan 15 dagen: géén recht op loon voor feestdagen die vallen na het einde van de uitzendopdracht;
  • Uitzendopdracht van 15 dagen tot één maand: recht op loon voor één feestdag die valt binnen de 14 dagen na het einde van de uitzendopdracht;
  • Uitzendopdracht langer dan één maand: recht op loon voor alle feestdagen die vallen binnen de 30 dagen na het einde van de uitzendopdracht.
Je hebt geen recht meer op een feestdag na het einde van het uitzendcontract wanneer je het werk hervat hebt bij een nieuwe werkgever (of uitzendkantoor). Dan betaalt immers je nieuwe werkgever de feestdag. Om dat recht vast te stellen gaat het niet alleen om uitzendopdrachten met contracten van 15 kalenderdagen of langer, maar ook opeenvolgende korte contracten in een periode van 15 dagen tellen mee.

Goed om weten

Het recht op een vergoeding voor de feestdagen zorgt weleens voor discussie. Sommige uitzendkantoren houden er twijfelachtige praktijken op na (bijvoorbeeld contracten die net voor een feestdag beëindigd worden, de weigering om de feestdagen te betalen die vallen binnen de 30 dagen na het beëindigen van het contract...).
Het KB over de feestdagreglementering voor uitzendkrachten maakt hier komaf mee.
Op aandringen van ACV en na positief advies van het paritair comité voor uitzendarbeid zijn uitzendkantoren nu wettelijk verplicht feestdagen te betalen wanneer de feestdag valt tussen de twee dagen waarop de uitzendkracht onder contract is via hetzelfde uitzendkantoor bij de dezelfde onderneming.
Twee voorbeelden 
  • Werk je als uitzendkracht bijvoorbeeld op dinsdag 10 november en donderdag 12 november 2015 als uitzendkracht via hetzelfde uitzendkantoor bij dezelfde onderneming, dan heb je recht op de betaling van de feestdag van 11 november door het uitzendkantoor. 
  • 1 november valt dit jaar op een zondag. Dan kijk je als uitzendkracht naar de dag waarop 1 november wordt vervangen binnen de onderneming waarin hij of zij is tewerkgesteld. Voor dergelijke vervangingsdagen geldt dan dezelfde regel: ben je de dag ervoor en erna onder contract, dan heb je recht op de uitbetaling ervan.
Ondervind je toch problemen met de uitbetaling van feestdagen, aarzel dan niet om het ACV online te contacteren.

Meer info?