Werken in het buitenland

Uitzendarbeid van en naar Belgie
In de grensregio's stellen Belgische uitzendkantoren regelmatig uitzendkrachten via detachering ter beschikking aan een bedrijf in het buitenland. Dat is legaal. Het Belgisch uitzendkantoor wordt in dat geval beschouwd als een werkgever met zetel in het buitenland. Daardoor is de uitzendkracht belastingplichtig in het buitenland en niet in België.
Vaak is het Belgische uitzendkantoor hiervan niet op de hoogte en houdt het ten onrechte de Belgische bedrijfsvoorheffing in. Die bedrijfsvoorheffing moet dan later weer worden teruggevorderd. Tegelijkertijd moet er in buitenland aangifte worden gedaan.
Een hoop rompslomp. En bovendien loopt de uitzendkracht kans veel geld te verliezen als het uitzendkantoor, noch de uitzendkracht van deze regeling op de hoogte zijn. De belasting in bijvoorbeeld Nederland is immers een stuk lager dan in België.;
Een voorbeeld:
  • Voor een alleenstaande met een brutoloon van 2.000 euro zou de bedrijfsvoorheffing in België ruim 400 euro per maand bedragen. 
  • In Nederland betaalt diezelfde uitzendkracht slechts 70 euro.
Overigens mag het Belgische uitzendkantoor wel de Belgische socialezekerheidsbijdragen inhouden.

Meer info?