Werkkleding en/of persoonlijke beschermingsmiddelen

Kledingvoorschriften
Het KB van 15 december 2010 m.b.t. Welzijn op het werk voor uitzendkrachten bepaalt dat de onderneming waar je aan de slag moet, je gratis werkkledij ter beschikking moet stellen. Net zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, denk aan een helm, handschoenen.
Soms is er een akkoord tussen de gebruikersfirma en het uitzendkantoor om het uitzendkantoor te laten voorzien in werkkleding.
De lijst met de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen moet worden vermeld op de werkpostfiche die je gekregen hebt van je uitzendkantoor.  
Na het uitvoeren van de job in het bedrijf, geef je al het materiaal terug of, als je het niet teruggeeft, moet je dit materiaal vergoeden.
  • Start nooit met werken vooraleer je de nodige beschermingsmiddelen en de vereiste werkkleding ontvangen hebt; 
  • Men kan van jou nooit een waarborg vragen voor je werkkleding.

Meer info?