Vraag naar je werkpostfiche

Welzijn op het werk - de werkplek
Het Koninklijk besluit van 15 december 2010 regelt het ‘Welzijn op het werk’ voor uitzendkrachten. Uitzendkantoren moeten, wanneer ze uitzendkrachten aan het werk zetten, een werkpostfiche aan de uitzendkrachten bezorgen.  
De werkpostfiche is verplicht voor een aantal functies in de onderneming waar je tewerkgesteld ben. Deze fiche bevat ook een aantal verplichtingen voor jou, je uitzendbureau en/of het bedrijf waar je werkt. 

Voor wie is de werkpostfiche verplicht?

Een werkpostfiche is verplicht voor:
 • Alle veiligheidsfuncties (besturen van voertuigen, kranen, rolbruggen…).
 • Functies met verhoogde waakzaamheid (toezicht op/controle van installaties die een gevaar voor werknemers inhouden…).
 • Functies met een welbepaald risico (functies met een fysiek, biologisch, chemisch risico; zware repetitieve arbeid; arbeid met een zware mentale/psychosociale belasting…).
 • Activiteiten in verband met levensmiddelen (rechtstreeks contact met voedingswaren bestemd voor consumptie of verkoop).

Welke informatie staat er op de werkpostfiche?

 • Waar je zal werken (definitie werkpost);
 • Welke risico’s er verbonden zijn aan het werk dat je zal uitvoeren;
 • Voorafgaande en/of verplichte vormingen die je volgt voor je aan de slag gaat;
 • Of je onderworpen bent aan een voorafgaand medisch onderzoek;
 • Of je persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen (helm, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, handschoenen…);
 • Welke maatregelen je moet nemen om arbeidsongevallen aan je werkpost te voorkomen.

Goed om weten

Het is verboden om:
 • Tewerkgesteld te zijn als uitzendkracht op een risicopost als de werkpostfiche niet vooraf werd opgesteld en bezorgd;
 • Ingezet te worden voor een andere werkpost als die risico’s inhoudt die niet vermeld staan in de werkpostfiche;
 • Ingezet te worden als uitzendkracht voor werkzaamheden met asbest (manipulatie/verwijdering) of gas. 
 • Veel uitzendkrachten worden vroeg of laat het slachtoffer van arbeidsongevallen. Eis van je uitzendkantoor je werkpostfiche voordat je aan de slag gaat. Je veiligheid gaat boven alles!