Nieuws voor uitzendkrachten

ACV-Interim laat van zich horen
De uitzendsector is in opmars. Vorig jaar hebben 652 338 werknemers minstens een dag als uitzendkracht gewerkt. Dat komt overeen met 109 399 voltijds equivalenten. Maar werken als uitzendkracht is en blijft synoniem voor kwetsbare jobs. Uitzendkrachten verdienen beter.
Lees meer
2016 Syndicale premie - image facebook
Mede dankzij inspanningen van het ACV is binnen de uitzendsector, na het akkoord over het afvoeren van de 48-urenregel, nu ook een akkoord afgesloten over een verhoging van de eindejaarspremie en de syndicale premie. Dankzij dit akkoord bedraagt de eindejaarspremie voortaan 8,33 % van het verdiende jaarloon, ofwel een volledige dertiende maand voor uitzendkrachten die een volledig jaar gewerkt hebben. Daarnaast komen uitzendkrachten die lange dagen maken sneller in aanmerking voor het recht op de eindejaarspremie.
Lees meer
ACV-Persbericht
Het ACV is verbaasd over de uitspraken die Federgon vandaag doet. Federgon stelt dat uitzendkrachten vanaf 2016 elektronisch contracten zullen kunnen tekenen. Dit is een voorafname op de nog lopende sociale onderhandelingen voor de uitzendsector. Onderhandelingen waarvan het elektronisch tekenen van contracten, wat op zich een goede zaak is, slechts een onderdeel is. Als contracten elektronisch ondertekend kunnen worden, is het ook logisch dat de 48-urenregel verdwijnt. En dat de sociale inspectie automatisch inzagerecht in de databank van elektronisch getekende contracten krijgt. Over dit alles is, ondanks alle aankondigingen, nog geen akkoord bereikt met Federgon.
  Lees meer
  ACV-interim syndicale premie 100 euro
  Uitzendkracht? Dan heb je wellicht recht op een eindejaarspremie en een syndicale premie. Laat geen centen liggen. Het ACV betaalt aan alle leden-uitzendkrachten die voldoen aan de voorwaarden om de eindejaarspremie te ontvangen ook een vakbondspremie van 100 euro.
  Check de voorwaarden en de te volgen procedure.
  Lees meer
  Top 200 interim en bedrijven
  Ondanks de strikte beperkingen die de wetgeving voorziet om het aantal uitzendkrachten in de onderneming te beperken, misbruiken een aantal ondernemingen het systeem.  Hoe kan het dat in sommige ondernemingen 80% van het personeel bestaat uit uitzendkrachten? Voor het ACV is het onaanvaardbaar dat uitzendkrachten hoe langer hoe meer vaste werknemers verdringen. Check de top 200 en kijk hoe de verschillende bedrijven het ervan afbrengen.
  Lees meer
  Enquete ACV-HIVA cover uitzendarbeid
  De gevolgen van uitzendarbeid zijn niet bijster positief. Uitzendkrachten leven in een permanente onzekerheid, het merendeel, zo'n 70% heeft weekcontracten, 22% kent dagcontracten. Ze zitten vast aan het beginloon in hun sector, hun flexibiliteit wordt dus absoluut niet beloond. Ze hebben geen contract bij ziekte en vaak ook niet na een arbeidsongeval. Het overgrote deel gaat aan de slag als uitzendkracht uit pure noodzaak, omdat ze geen ander werk vinden. Vele hopen op die manier vast werk te vinden, maar slechts 35% krijgt uiteindelijk een job aangeboden.
  Lees meer
  ACV Uitzendkracht-dagcontract
  Het ACV voert deze maand actie in de bedrijven om misbruik van dagcontracten tegen te gaan. De voornaamste doelstelling van deze campagne? Een stabiele werkomgeving creëren voor uitzendkrachten! Meer dan 60% van de uitzendcontracten bestaat uit dagcontracten.Deze praktijk schaadt de uitzendkrachten in hun rechten. De ACV-afgevaardigden in ondernemingen die beroep doen op uitzendkrachten, zullen hun leidinggevenden interpelleren om het overdreven gebruik van dagcontracten een halt toe te roepen. 
  Lees meer
  Actualiteit-maaltijdcheques
  Een groot deel van de bedrijven in de privé- of de publieke sector geven hun werknemers maaltijdcheques. Wanneer er in die bedrijven uitzendkrachten aan het werk zijn, genieten zij dezelfde voordelen als de vaste werknemers. De maaltijdcheques worden toegekend door het uitzendbureau. Dit kan onder vorm van elektronische of papieren maaltijdcheques. Vanaf 2014 kan iedere uitzendkracht kiezen voor ofwel papieren ofwel elektronische maaltijdcheques. En vanaf 1 januari 2016 verdwijnen de papieren cheques.
  Lees meer