Hoger onderwijs en universiteit

Hogeschool en universiteit
 Wil je een nieuwe richting uitgaan in je loopbaan? Wil je je kansen op het vinden van een job vergroten? Dan kan het zinvol zijn om een (bijkomend) diploma te behalen. 

Welke opleidingen kun je volgen?

Op de hogeschool kun je een veelheid aan opleidingen volgen gaande van sociale richtingen tot exacte wetenschappen. Er zijn opleidingen van korte duur (drie of vier jaar) en lange duur (vier of vijf jaar). 

Certificering

Afhankelijk van de opleiding die je volgt kun je een professionele of academische bachelor behalen, een masterdiploma, postgraduaatsdiploma, doctoraatsdiploma,… 
Een beperkt aantal opleidingen wordt gegeven via afstandsonderwijs. 
Vraag steeds goed na welke waarde je diploma heeft.

Kostprijs

De kostprijs van een opleiding in het hoger onderwijs kan sterk oplopen. Neem eens een kijkje onder het luik opleidingspremies of je niet in aanmerking komt voor verminderd inschrijvingsgeld.
Een aantal opleidingen van het hoger onderwijs kunnen door VDAB erkend worden in jouw traject naar werk. Op die manier heb je recht op dezelfde voordelen als wanneer je een VDAB-opleiding zou volgen.

Vrijstelling beschikbaarheid arbeidsmarkt

Wanneer je bij de VDAB een Onderwijs Kwalificerend Opleidingstraject volgt (bijvoorbeeld verpleegkunde, toegepaste informatica...), geeft deze opleiding recht op een vrijstelling studies bij RVA.
Wanneer je als uitkeringsgerechtigde werkloze op eigen houtje ervoor kiest om opnieuw voltijds te studeren aan de hogeschool of universiteit met behoud van je uitkering, moet je toestemming krijgen van de RVA. . Zo niet dien je beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt en ben je verplicht om op een passende dienstbetrekking in te gaan.

Eerder verworven competenties en kwalificaties

Vanuit je job, je vrijwilligerswerk of studies (al dan niet in het buitenland) heb je vaak heel wat leerervaringen en competenties opgedaan. Probeer zeker om deze eerder verworven kwalificaties – EVK (studies) of eerder verworven competenties – EVC (geleerd door ervaring) te laten erkennen door de instelling waar je gaat studeren. Zo kan je studietraject (sterk) ingekort worden (flexibele studievoortgang). 

Opleidingsmodaliteiten

De opleidingen gaan meestal overdag door. Sommige scholen/richten bieden ook avondlessen of weekendlessen aan. 
Meestal wordt gebruik gemaakt van groepsleren. Afstandsleren is mogelijk.

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.