Vakantie en werkloosheid

Vakantie werklozen
Als werkloze heb je recht op 24 dagen (zaterdagen inbegrepen). De vakantiedagen die reeds werden opgenomen tijdens een arbeidsperiode zijn hierbij inbegrepen.
In principe ontvang je werkloosheidsuitkeringen voor de vakantiedagen die je tijdens je werkloosheid neemt. Voor de vakantiedagen die gedekt zijn door vakantiegeld (dit is het geval indien je als loontrekkende hebt gewerkt tijdens het voorbije jaar) ontvang je voor die dagen geen werkloosheidsuitkeringen.

Wanneer kan ik vakantie nemen?

Je kan het ogenblik waarop je vakantie neemt vrij kiezen en je kan ze in één keer of in verschillende keren opnemen.
Er gelden echter volgende beperkingen:
  • Je moet minstens één ononderbroken vakantieperiode van zes dagen nemen. 
  • Indien je vakantiegeld geen 24 dagen dekt, dan moet je eerst de dagen opnemen die door dat vakantiegeld zijn gedekt. 
  • je moet de door vakantiegeld gedekte dagen vóór het einde van het jaar opnemen. Doe je dat niet dan zullen deze worden afgetrokken van je uitkeringen van de maand december.

Kan ik tegelijk vakantie nemen en werken?

Op de vakantiedagen waarvoor je geen recht hebt op werkloosheidsuitkeringen mag je niet werken als loontrekkende. Je mag op die dagen wel activiteiten doen voor eigen rekening die het gewone beheer van het eigen bezit overschrijden.
Op de vakantiedagen waarvoor je werkloosheidsuitkeringen geniet, mag je geen arbeid verrichten en dit noch voor eigen rekening, noch als loontrekkende. 

Welke formaliteiten moet ik vervullen? 

  • Vóór de vakantie: je hoeft geen enkele formaliteit te vervullen vóór de vakantie.
  • Tijdens de vakantie: je moet de vakantiedagen op je controlekaart aanduiden met de letter 'V'.
  • Na de vakantie: je moet geen formaliteiten vervullen, ook niet indien de uitputting van betaalde vakantie leidt tot een niet-vergoede werkloosheidsperiode van ten minste 4 weken.
Ligt er binnen je vakantieperiode een andere niet-vergoede periode van ten minste 4 weken, dan moet je wel een nieuwe uitkeringsaanvraag indienen en moet je je opnieuw inschrijven als werkzoekende.

Kan ik tegelijk vakantie nemen en werken?

Op de vakantiedagen waarvoor je geen recht hebt op werkloosheidsuitkeringen mag je niet werken als loontrekkende. Je mag op die dagen wel activiteiten doen voor eigen rekening die het gewone beheer van het eigen bezit overschrijden.
Op de vakantiedagen waarvoor je werkloosheidsuitkeringen geniet, mag je geen arbeid verrichten en dit noch voor eigen rekening, noch als loontrekkende.

Welke formaliteiten moet ik vervullen?

  • Vóór de vakantie: je hoeft geen enkele formaliteit te vervullen vóór de vakantie.
  • Tijdens de vakantie: je moet de vakantiedagen op je controlekaart aanduiden met de letter 'V'.
  • Na de vakantie: je moet geen formaliteiten vervullen, ook niet indien de uitputting van betaalde vakantie leidt tot een niet-vergoede werkloosheidsperiode van ten minste 4 weken.
Ligt er binnen je vakantieperiode een andere niet-vergoede periode van ten minste 4 weken, dan moet je wel een nieuwe uitkeringsaanvraag indienen en moet je je opnieuw inschrijven als werkzoekende.

Wat kan het ACV voor je betekenen?

Als lid van het ACV kan je voor je werkloosheidsdossier beroep doen op onze diensten. Samen met jou maken we een werkloosheidsdossier op en leiden we je door de soms ingewikkelde procedures. Je kan dit werkloosheidsdossier desgewenst als e-dossier (eID) opvolgen. 

Meer info voor leden?

Raadpleeg de fiches van de Sociale Wegwijzer van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.