Op weg naar het eenheidsstatuut

Parlement, regering en sociale partners maken langzaam maar zeker werk van een eenheidsstatuut. Dit met de bedoeling om een aantal discriminaties tussen arbeiders en bedienden te beslechten.
Zo is de befaamde carenzdag verdwenen en zijn de regels rond ontslagbescherming en arbeidsongeschiktheid aangepast. Ook zijn er nieuwe afspraken op papier gezet rond ontslagmotivering en het aanvullend pensioen.
Deze nieuwe maatregelen gelden zowel voor de privésector als voor de contractuelen bij de overheid (arbeiders en bedienden).
In een notendop:
  • De opzegtermijnen worden vanaf 1 januari 2014 gelijk opgebouwd volgens anciënniteit. Met statuut, loon of leeftijd wordt geen rekening meer gehouden. 
  • De rechten inzake opzegtermijnen die je op 31 december 2013 had opgebouwd, blijven behouden. 
  • De opzegtermijnen worden uitgedrukt in weken. De opzegtermijn gaat in de maandag na de opzegging. 
  • Bedienden met een jaarloon boven de 32.254 euro zijn niet meer afhankelijk van onderhandeling met de werkgever of van de rechter voor de bepaling van hun opzegtermijn. 
  • Arbeiders worden door de overheid gecompenseerd voor wat ze in het verleden te weinig opbouwden. 
  • De proeftijd wordt afgeschaft. 
  • Het recht op outplacement bij ontslag wordt uitgebreid tot alle werknemers met minstens 30 weken opzeg, ongeacht de leeftijd. 
  • Het gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid begint te lopen vanaf 1e ziektedag. De carenzdag wordt hiermee afgeschaft. 
  • Er werd een nieuw regeling afgesproken voor de privésector rond de ontslagmotivering voor arbeiders en bedienden. 
  • Daarnaast werd een akkoord gesloten over een traject tot harmonisering van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden 

In welk profiel herken je jezelf?

We proberen deze nieuwe regelgeving zo concreet mogelijk uit te leggen aan de hand van 12 profielen. Wat verandert er in jouw geval?
Herken jij jezelf in één van deze profielen? Kijk welk profiel het beste bij je past en check zo je eigen situatie. 

FAQ's

ACV verzamelde de voorbije de meest gestelde vragen rond het eenheidsstatuut en zette ze bevattelijk bijeen in een rubriek FAQ's.

Liever de afspraken allemaal bij elkaar? 

Surf dan naar de rubriek Afdanking en ontslag onder de inrijpoort IK ZOEK.