Bescherming zwangere vrouw

Geboorte of adoptie - zwangere vrouw
Welke beschermende maatregelen gelden als je zwanger bent? 
Denk aan ontslag, overwerk, nachtarbeid…

Je bent zwanger?

Niet vergeten om naast je familie je werkgever in te lichten. Dat doe je best met een doktersattest. Liefst aangetekend of je laat de werkgever voor ontvangst tekenen. Bewaar ook een kopie voor jezelf. 
Vanaf dan kan je werkgever rekening houden met je toestand en gelden er een aantal beschermende maatregelen.

Beschermd tegen ontslag. Wat betekent dat?

Als je werkt in de privésector of als contractuele of tijdelijke werknemer in de openbare sector, mag je niet worden ontslagen om redenen die verband houden met je moederschap. Je werkgever mag je niet ontslaan vanaf het ogenblik dat hij weet heeft van je zwangerschap tot 1 maand na het einde van je bevallingsrust. Ontslag omwille van ernstige fouten van jezelf, economische redenen, reorganisatie van het bedrijf… kan dus wel.
Word je onverhoopt toch ontslagen zonder geldig motief of om reden van zwangerschap, dan moet je werkgever je de normale opzegvergoeding betalen plus 6 maanden extra brutoloon.

Ik moet naar de gynaecoloog. Mag ik afwezig zijn van het werk?

Als je zwangerschapsonderzoeken moet ondergaan die niet kunnen plaatsvinden buiten de werkuren dan mag je van het werk afwezig zijn. Je behoudt daarvoor je normale loon. Soms moet je je werkgever hiervan vooraf en schriftelijk op de hoogte brengen. Een geneeskundig getuigschrift is in dat geval aan te raden.

Mag de werkgever mij tijdens de zwangerschap verplichten om nachtarbeid of overuren te verrichten?

De mogelijkheden om ’s nachts te werken worden beperkt. Je mag niet verplicht worden om nachtarbeid te verrichten gedurende een periode van 8 weken voor de vermoedelijke datum van je bevalling. Evenmin als je beschikt over een geneeskundig getuigschrift waarin de noodzaak van een verbod op nachtarbeid wordt aangetoond.
De werkgever kan je niet verplichten tot overwerk. Behalve als je een vertrouwensfunctie of een leidinggevende functie uitoefent.

Wat is profylactisch verlof voor zwangere vrouwen?

Ben je zwanger en verricht je werk dat gevaarlijk is voor je gezondheid of de gezondheid van je ongeboren kindje dan heb je recht op profylactisch of preventief verlof. Je krijgt dan een uitkering van het ziekenfonds. De behandelend arts moet in een attest bevestigen dat het werk te gevaarlijk is voor jou of je kindje. Voor de hoogte van de uitkering wordt een onderscheid gemaakt tussen een gedeeltelijke of een volledige verwijdering van het werk.
Je hebt desgewenst ook recht op profylactisch borstvoedingsverlof
 

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen).