Tijdkrediet: met of zonder motief

Ouderschapsverlof


OPGELET: onze pagina's over tijdskrediet worden momenteel herzien

We zijn bezig met de herziening van de webpagina's over tijdskrediet. 
De Nationale Arbeidsraad sloot in december 2016 een nieuwe cao die het tijdkrediet met motief uitbreidt naar 51 maanden. Het tijdkrediet zonder motief werd afgeschaft. Daarnaast bevatte het akkoord een reeks andere verbeteringen aan het tijdkrediet en het ouderschapsverlof.
Voorlopig vindt je op deze website nog de uitleg van de regels zoals ze golden tot en met 31 maart 2017. 

Basistijdskrediet en bijkomend tijdskrediet

Werknemers hebben recht op een basistijdskrediet zonder motief voor een duur gelijk aan een jaar volledige schorsing van de prestaties over de hele loopbaan.
Dit basistijdskrediet wordt aangevuld met bijkomend tijdskrediet van 36 of 48 maanden om familiale redenen of om een opleiding te volgen. Het bijkomend krediet wordt niet bij elkaar geteld: het bedraagt maximum 48 maanden. Als het deeltijds wordt opgenomen, wordt het bijkomend krediet niet proportioneel berekend: 36 maanden halftijds tellen voor 36 maanden, niet voor 18 maanden.

RVA-vergoeding bij tijdskrediet met motief

Vanaf 1 januari 2015 is er nog enkel recht op een RVA-vergoeding bij tijdskrediet met motief. Bovendien wordt, over je hele loopbaan, maximum 4 jaar tijdkrediet vergoed. Alle voorgaande vergoede periodes tijdskrediet of loopbaanonderbreking (ook die van vóór 2015) worden in mindering gebracht. Het maakt geen verschil of dit tijdskrediet met of zonder motief was en of je dit voltijds, halftijds of in 1/5e loopbaanvermindering opnam. Uitzondering: er wordt geen rekening gehouden met de zogenaamde thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorgen of bijstand aan zwaar ziek persoon).

Overgangsmaatregelen

Deze beperkingen gelden in principe voor nieuwe aanvragen tijdskrediet vanaf 1 januari 2015. Uitzondering: Voor de ‘lopende’ aanvragen of aanvragen om ‘verlenging’ blijven de oude regels van toepassing.
Lopende aanvragen = aanvragen die gelijktijdig voldoen aan alle volgende voorwaarden:
 • Het tijdskrediet gaat in voor 01.07.2015
 • De schriftelijke aanvraag bij de werkgever gebeurde voor 01.01.2015
 • De volledige aanvraag wordt bij de RVA ingediend voor 01.04.2015
Aanvraag om verlenging = aanvragen die gelijktijdig voldoen aan alle volgende voorwaarden:
 • Een ononderbroken verlenging
 • Onder dezelfde vorm
 • Van een op 31.12.2014 lopende periode van onderbrekingsuitkeringen

Voor welke motieven kan ik een bijkomend tijdskrediet van 36 maanden opnemen?

Voor het volgen van een opleiding die minimaal die minimaal 360 uren per jaar (120 per trimester) of 27 studiepunten per jaar (9 per trimester) bedraagt. Voor basiseducatie of een opleiding voor het behalen van een getuigschrift of getuigschrift secundair onderwijs volstaat 300 uren per jaar (100 uren per trimester). Je moet je regelmatige aanwezigheid in de cursus bewijzen (maximum 10 procent niet-gerechtvaardigde afwezigheden).

Voor welke motieven kan ik een bijkomend tijdskrediet van 48 maanden opnemen?

 • Voor het verzorgen van een kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar.
 • Voor het verzorgen van je eigen of geadopteerd kind jonger dan 8 jaar.
 • Voor het verlenen van palliatieve zorgen.
 • Voor het bijstaan of verzorgen van een ernstig ziek gezins- of familielid

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
 • Tijdskrediet
 • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!