Heb je recht op een RVA-vergoeding?

RVA-vergoeding tijdkrediet

OPGELET: onze pagina's over tijdskrediet worden momenteel herzien

We zijn bezig met de herziening van de webpagina's over tijdskrediet. 
De Nationale Arbeidsraad sloot in december 2016 een nieuwe cao die het tijdkrediet met motief uitbreidt naar 51 maanden. Het tijdkrediet zonder motief werd afgeschaft. Daarnaast bevatte het akkoord een reeks andere verbeteringen aan het tijdkrediet en het ouderschapsverlof.
Voorlopig vindt je op deze website nog de uitleg van de regels zoals ze golden tot en met 31 maart 2017. 

Hoe wordt het recht op uitkeringen beperkt?

Tijdskrediet

Vanaf 1 januari 2015 is er nog enkel recht op een RVA-vergoeding bij tijdkrediet met motief. Bovendien wordt, over je hele loopbaan, maximum 4 jaar tijdskrediet vergoed. Alle voorgaande vergoede periodes tijdskrediet of loopbaanonderbreking (ook die van vóór 2015) worden in mindering gebracht. 
Hierbij wordt geen rekening gehouden met de zogenaamde thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorgen of bijstand aan zwaar ziek persoon).

Landingsbaan

Het regeerakkoord trok de algemene leeftijd voor landingsbanen met uitkering op van 55 jaar naar 60 jaar. Voor een aantal categorieën van werknemers blijft er een recht op landingsbanen met uitkering vanaf 55 jaar: werknemers tewerkgesteld in ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden, werknemers met 35 jaar beroepsverleden, arbeiders uit de bouwsector met een attest van ongeschiktheid en werknemers met een zwaar beroep. Zware beroepen zijn deze uit de SWT-reglementering: wisselende ploegen, onderbroken diensten en nachtarbeid.

Overgangsmaatregelen

Deze beperkingen gelden in principe voor nieuwe aanvragen tijdskrediet vanaf 1 januari 2015. Uitzondering: Voor de ‘lopende’ aanvragen of aanvragen om ‘verlenging’ blijven de oude regels van toepassing.

Lopende aanvragen 

= aanvragen die gelijktijdig voldoen aan alle volgende voorwaarden:
  • Het tijdskrediet gaat in voor 01.07.2015
  • De schriftelijke aanvraag bij de werkgever gebeurde voor 01.01.2015
  • De volledige aanvraag wordt bij de RVA ingediend voor 01.04.2015

Aanvraag om verlenging 

= aanvragen die gelijktijdig voldoen aan alle volgende voorwaarden:
  • Een ononderbroken verlenging
  • Onder dezelfde vorm
  • Van een op 31.12.2014 lopende periode van onderbrekingsuitkeringen