Pensioen

De pensioenen die iedere maand worden betaald vallen onder erg uiteenlopende stelsels: het gaat vooral om werknemerspensioenen, zelfstandigenpensioenen, de pensioenen van statutaire ambtenaren, de inkomensgarantie voor ouderen en de extralegale pensioenen. In elk van die stelsels bestaan er talloze subcategorieën.
Deze info (bron: Fedweb) heeft voornamelijk betrekking op werknemers bij de federale overheid. Gedetailleerde informatie  over de andere sectoren vind je op de site van ACV Openbare Diensten. 

Wie heeft recht op een pensioen van de overheidssector?

Enkel de statutairen en degenen die met hen zijn gelijkgesteld, hebben recht op een pensioen van de overheidssector. Voor statutairen kunnen een aantal diensten die ze verricht hebben vóór hun benoeming in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioen.

Wie betaalt de pensioenen uit?

De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) kent de meeste rust- en overlevingspensioenen van de statutaire federale personeelsleden toe en berekent ze. De uitbetaling van de pensioenen van de statutaire federale personeelsleden wordt verricht door de dienst "Betalingen Wedden en Pensioenen" van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven.
De Rijksdienst voor Pensioenen staat dan weer in voor de toekenning, de berekening en de uitbetaling van de pensioenen van de contractuele federale personeelsleden.

Meer info bij ACV-Openbare Diensten

Deze info (bron: Fedweb) heeft voornamelijk betrekking op werknemers bij de federale overheid. Gedetailleerde informatie  over de andere sectoren vind je op de site van ACV Openbare Diensten.