Contract en statuut

De overheid kent twee types betrekkingen. Enerzijds het statuut van overheidsambtenaar, typisch voor de overheid. Anderzijds het contractueel statuut, geregeld door de wet van 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.  
De specifieke kenmerken van statutaire functies zijn:
  • vaste benoeming na een stagejaar  
  • opleidingsmogelijkheden en ontwikkelingskansen 
  • interessanter pensioenstelsel 
De specifieke kenmerken van contractuele functies zijn:
  • een contract van bepaalde of van onbepaalde duur  
  • iets beperktere loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 
  • hetzelfde loon als de statutaire medewerker maar minder voordelen

Wat is een ‘ambtenaar’?

'Ambtenaar' is een statuut. Een statutaire functie bij de overheid biedt je een vaste benoeming. 
Deze betrekkingen zijn steeds voor onbepaalde duur en worden voorafgegaan door een stageperiode van een jaar. De arbeidsvoorwaarden worden unilateraal bepaald, zonder dat de medewerker zijn zegje kan doen. Het statuut biedt je een zekere bescherming. 
Je statutaire loopbaan geeft je bovendien talrijke ontwikkelingsmogelijkheden. Je kunt je perfectioneren in diverse domeinen, je competenties laten meten en evolueren in je functie. Je kunt ook in een andere overheidsdienst werken via de interne markt.

Wat is contactueel?

Contractuelen werden oorspronkelijk aangeworven voor welbepaalde opdrachten of om statutaire ambtenaren te vervangen. 
Zoals de naam al aangeeft, heeft een contractueel wél een arbeidscontract. Er is dus sprake van een verbintenis tussen twee partijen. Dit contract kan van bepaalde of onbepaalde duur zijn. Deze situatie lijkt dus meer op die van een werknemer in de privésector. Wanneer een contractuele medewerker in dienst treedt, verdient hij bruto evenveel als een statutaire medewerker, maar de doorgroeimogelijkheden zijn beperkter.

Wat zijn managementfuncties?

  • mandaat (beperkt in de tijd: 6 jaar) 
  • evaluatie op basis van een managementplan 
  • beroepservaring en niveau A vereist 
Om een managementfunctie uit te oefenen, moet je beschikken over een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs van het lange type of een functie van niveau A uitoefenen. De managementfuncties vereisen een zeker aantal jaren ervaring.

Hoe stap ik over van een statuut als contractueel naar statutair?

Er bestaat geen natuurlijke evolutie van contractueel naar statutair. Wil je als contractuele ambtenaar statutair worden, dan moet je deelnemen aan een selectieprocedure voor een statutaire job. Dat vindt echter jammer genoeg niet vaak plaats.

Meer info bij ACV-Openbare Diensten

De wetgeving voor werknemers werkzaam bij de overheid is zeer specifiek en complex. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we dan ook graag naar de betrokken website van de ACV-centrale openbare diensten.