Zwangerschap en geboorte

Op federaal niveau geeft de bevalling van de echtgenote of van de persoon met wie de ambtenaar op het tijdstip van de gebeurtenis samenleeft, recht op omstandigheidsverlof:
  • 10 dagen voor statutairen en stagiairs (volledig bezoldigd verlof)
  • 3 dagen voor contractuelen (3 dagen ten laste van de staat en 7 dagen betaald - tegen 82% van het begrensd loon – door het ziekenfonds). Dit verlof kan worden opgesplitst maar moet worden genomen binnen de 4 maanden na de geboorte.
Deze info (bron: Fedweb) heeft voornamelijk betrekking op werknemers bij de federale overheid. Gedetailleerde informatie  over de andere sectoren vind je op de site van ACV Openbare Diensten. 

Hoe zit het met moederschapsrust?

Als vrouwelijk personeelslid heb je recht op verlof vóór en na de geboorte van je kind. Het bedraagt maximaal 15 weken, bij een meervoudige geboorte maximum 19 weken. Een deel van dit verlof is wettelijk verplicht, de rest niet. Het is wel een recht.

Voor de geboorte: prenatale rust

De prenatale rust duurt 6 weken (8 bij een meerling). Je kan de rust opnemen vanaf 6 (of 8) weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling. 
1 week moet je verplicht voor de bevalling opnemen, de andere weken mag je nà de bevalling opnemen. 
Vanaf de zevende dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum moet je stoppen met werken. Je werkgever mag je niet langer tewerkstellen. Om dit tijdstip te bepalen, bezorg je je werkgever uiterlijk 8 weken voor de bevalling een geneeskundig getuigschrift met de vermoedelijke datum van de bevalling.

Na de geboorte: postnatale rust

De postnatale rust duurt 9 weken. De periode van postnatale rust begint te lopen op de dag van de bevalling. Als je nog gewerkt hebt op de dag van de bevalling, begint de periode van negen weken te lopen de dag na de bevalling.
Je moet deze rust opnemen. Tijdens deze periode mag je werkgever je niet tewerkstellen, zelfs niet als je daar zelf om vraagt.

Mag ik mijn postnatale rust later opnemen?

De prenatale rust die je niet voor de geboorte hebt opgenomen, mag je toevoegen aan de postnatale rust. Het gaat om maximum 5 (of 7) weken. Je beslist zelf of je daar gebruik van maakt.

Verlenging postnatale rust bij meerlingen

Je kunt aanvragen om het verplicht postnataal verlof van 9 weken, dat verlengd werd met het overgedragen prenataal verlof, met nog eens 2 weken te verlengen. Je bent echter niet verplicht om dit verlof op te nemen.

Specifieke situaties

Laattijdige bevalling 

Als je bevalt na de vermoedelijke bevallingsdatum gaat het om een laattijdige bevalling. De prenatale rust wordt automatisch verlengd tot de werkelijke datum van de bevalling, zelfs als je de volledige 6 (of 8) weken al hebt opgenomen. Deze verlenging mag niet worden afgetrokken van de postnatale rust. 

Voortijdige bevalling 

Je kan de verplichte prenatale rust niet overdragen na de postnatale rust. De dagen waarop je bent blijven werken in de 7 dagen voor de bevalling, kun je dus niet overdragen. 

Hospitalisatie van de pasgeborene 

Als je kind gehospitaliseerd wordt binnen 7 dagen na de geboorte, mag je je postnatale rust verlengen met de duur van de hospitalisatie na de eerste 7 dagen. Dat kan voor maximaal 24 weken. 

Problematische zwangerschap 

Wanneer je de volledige 6 (of 8) weken voor de geboorte om medische redenen afwezig bent, mag je je postnatale rust met 1 week verlengen. 

Omzetting moederschapsverlof 

Je kunt de laatste twee weken van je moederschapsverlof in verlofdagen van postnatale rust omzetten, te nemen binnen acht weken na de hervatting van het werk. Je vraagt de omzetting van het postnatale verlof ten laatste vier weken voor het einde van de verplichte periode van postnatale rust aan.

Meer info bij ACV-Openbare Diensten

Deze info (bron: Fedweb) heeft voornamelijk betrekking op werknemers bij de federale overheid. Gedetailleerde informatie  over de andere sectoren vind je op de site van ACV Openbare Diensten.