Wat te doen bij ziekte?

Je kunt een dag, of voor een langere periode afwezig zijn wegens ziekte. 
Afhankelijk van de situatie gelden andere regels.Afwezigheid bij ziekte voor één dag

Wanneer je één dag afwezig bent wegens ziekte, moet je de directeur onmiddellijk verwittigen. Bij zo’n afwezigheid moet je geen afwezigheidsattest aan de directeur bezorgen. Hij kan wel een controle aanvragen.

Afwezigheid bij ziekte voor meer dan één dag

Wanneer je meerdere dagen ziek bent, moet je naast de onmiddellijke melding aan de directeur de nodige attesten opsturen. Je stuurt de directie een afwezigheidsattest en het controleorgaan een medisch attest. Beide attesten kan je op school verkrijgen.
Tijdens je afwezigheid wegens ziekte kan gecontroleerd worden of je afwezigheid gerechtvaardigd is. Controle is mogelijk gedurende de volledige periode van ongeschiktheid wegens ziekte. Een controle kan elke dag tussen 8.00 en 21.00 u. plaatsvinden, ook op zon- en feestdagen.

Hoe zit het met je salaris tijdens je ziekteverlof?

Het antwoord op deze vraag hangt af van je statutaire toestand: tijdelijk, contractueel of vast benoemd. Informeer je bij je vakbondsafgevaardigde.