Werkzaam bij het onderwijs

Onderwijs is niet zo gemakkelijk onder één noemer te vatten. Zo kan je aan de slag in drie netten: het gesubsidieerd vrij, het gesubsidieerd officieel of het gemeenschapsonderwijs (GO!).
Misschien ben je wel tewerkgesteld in het basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs, secundair onderwijs of volwassenenonderwijs. Of werk je bij een universiteit. Of een kinderdagverblijf, internaat of buitenschoolse opvang. Of werk je bij de centra voor basiseducatie of de centra voor leerlingenbegeleiding. Ook de arbeiders in de instellingen van het gesubsidieerd vrij of officieel onderwijs en het gemeenschapsonderwijs (GO!) vallen onder ‘onderwijs’.
Kortom, een hele boterham en – vooral - een heel diverse beroepsgroep.
Binnen het onderwijs bestaan veel verschillende personeelsstatuten. Deze zijn complex, kennen onderling grote verschillen en veranderen regelmatig. Daarom vind je op deze site slechts een inleiding tot ‘werken in het onderwijs’. Voor gedetailleerde en meer volledige informatie verwijzen we je door naar de betreffende beroepscentrales van het ACV.

Christelijk Onderwijzersverbond (COV)

COV is er voor de personeelsleden (actief of gepensioneerd) van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs:
 • Het gesubsidieerd vrij basisonderwijs (katholiek en niet-confessioneel)
 • Het gesubsidieerd officieel basisonderwijs (gemeentelijk, stedelijk en provinciaal)
Website COV (externe website)
  
Nogmaals voor gedetailleerde informatie verwijzen we je graag door naar de betreffende beroepscentrale van het ACV.

Christelijke Onderwijscentrale (COC)

COC behartigt de belangen van personeelsleden (actief of gepensioneerd) uit:
 • het basisonderwijs van het GO!
 • het secundair onderwijs
 • het buitengewoon onderwijs (basisonderwijs GO! en secundair onderwijs)
 • het deeltijds kunstonderwijs
 • het volwassenenonderwijs met inbegrip van de centra voor basiseducatie
 • het hoger onderwijs
 • de centra voor leerlingenbegeleiding 
 • de internaten
 • de kinderdagverblijven van het GO!
om het even in welke categorie, op welk niveau of in welk onderwijsnet ze tewerkgesteld zijn. 
Website COC (externe website)

Nogmaals voor gedetailleerde informatie verwijzen we je graag door naar de betreffende beroepscentrale van het ACV.

LBC-NVK en/of ACV Openbare Diensten

Deze beroepscentrales zijn verantwoordelijk voor het personeel van de universiteiten. Als het een vrije universiteit betreft neemt LBC-NVK de honneurs waar, anders is ACV-Openbare Diensten verantwoordelijk.
ACV-Openbare Diensten komt ook op voor de belangen van het arbeiderspersoneel in de instellingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs in de provincies, steden en gemeenten.
Nogmaals voor gedetailleerde informatie verwijzen we je graag door naar de betreffende beroepscentrale van het ACV.

ACV-Voeding en Diensten

Deze beroepscentrale behartigt de belangen van het arbeiderspersoneel in de instellingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs.
Nogmaals voor gedetailleerde informatie verwijzen we je graag door naar de betreffende beroepscentrale van het ACV.