Nachtarbeid

Contract-arbeidsorganisatie-nachtarbeid
Nachtarbeid is het werk verricht tussen 20u ’s avonds en 6u ’s morgens. Nachtarbeid is in principe verboden. In bepaalde gevallen wordt nachtarbeid evenwel toegelaten. Deze afwijkingen zijn zonder onderscheid van toepassing op mannelijke en vrouwelijke werknemers, op voorwaarde dat zij de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Afwijkingen

Nachtarbeid kan worden toegelaten wegens de aard van de werken en de activiteit. 
Zo is – voor zover de raadplegings- en invoeringsprocedures worden gerespecteerd - nachtarbeid mogelijk:
 • in bepaalde sectoren: hotels, restaurants, ziekenhuizen, …;
 • voor bepaalde vormen van arbeid: werkzaamheden die niet kunnen worden onderbroken, het opmaken van een inventaris, bewakingsopdrachten, …;
 • bepaalde werknemers: bijvoorbeeld de werknemers in tankstations, …
Nachtarbeid kan ook worden ingevoerd om economische redenen, na een speciale overlegprocedure:
 • voor het uitvoeren van arbeid in opeenvolgende ploegen;
 • voor het uitvoeren van werken waarvoor een permanentie noodzakelijk wordt geacht;
 • in bedrijven waar de verwerkte stoffen zeer snel kunnen ontaarden.

Invoering nachtarbeid

Wanneer er niet wordt gewerkt tussen middernacht en 5u ’s morgens volstaat een wijziging van het arbeidsreglement. Wanneer het nachtwerk prestaties omvat tussen middernacht en 5u ’s morgens moet de invoering van het nachtwerk worden voorafgegaan door een overlegprocedure.

Wat zijn de begeleidende maatregelen?

Er werden een aantal begeleidende maatregelen ingevoerd voor werknemers die op regelmatige basis nachtwerk uitvoeren:
 • nieuwe werknemers mogen enkel op vrijwillige basis nachtwerk uitvoeren;
 • wanneer er zich gezondheidsproblemen voordoen die te maken hebben met nachtwerk, kan de arbeidsgeneesheer beslissen de werknemer niet langer ’s nachts te laten werken;
 • oudere werknemers (vanaf 55 jaar) die 20 jaar nachtarbeid hebben verricht, hebben het recht een arbeidsregeling zonder nachtarbeid aan te vragen, zonder dat zij hiervoor medische redenen moeten inroepen;
 • jonge werknemers (-18 jaar) en zwangere werkneemsters kunnen slechts onder specifieke voorwaarden nachtwerk verrichten.

Premies

Werknemers die gewoonlijk zijn tewerkgesteld in arbeidsregelingen met prestaties tussen 20u ’s avonds en 6u ’s morgens hebben recht op een specifieke premie voor nachtarbeid. 
Werknemers die uitsluitend prestaties verrichten tussen 6u en 24u en de werknemers die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5u hebben geen recht op de premie, tenzij anders werd overeengekomen.

Aanvullende premie

De nachtwerkers die niet vallen onder een sectorale of ondernemings-cao – tot stand gekomen vóór 1.05.1991 – die een specifieke nachtpremie voorziet, hebben recht op een aanvullende premie (bovenop het uurloon) van 1,14 euro per uur als ze nog geen 50 jaar zijn en 1,38 euro per uur indien zij ouder zijn dan 50 jaar (bedragen op 1.06.2016). Deze bedragen zijn geïndexeerd (cao nr. 46 bis van 21.05.1991).

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
 • Nachtarbeid
 • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.